Po sviatku Povýšenia svätého Kríža (14.9.) v ďalšom nastávajúcom týždni sa v Cirkvi dni streda, piatok a sobota ponúkajú pre slávenie dní, ktoré poznáme pod názvom Jesenné kántrové dni. Tieto dni sú každoročne situované na prelom kalendárneho leta a jesene, keď sa zbiera úroda z polí, záhrad a viníc. Ich obsahom je preto prirodzene poďakovanie za úrodu. Vo viacerých farnostiach a kostoloch sa tak slúžia osobitné ďakovné pobožnosti. K týmto slávnostiam sa z kvetov, bylín, plodov zeme, stromov a viníc vytvárajú krásne aranžmá, rôzne zobrazenia, výzdoby či dômyslené obrazce.

V tomto duchu sa nieslo taktiež naše spoločné vďakyvzdanie za úrodu, ktoré sme v našej farnosti mali v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach a to v nedeľu 25. septembra 2022 pri sv. omši. Tradične ako každý rok bol kostol nádherne vyzdobený a jednotlivé zobrazenia nám približovali presväté Božské Srdce Ježiša Krista i Nepoškvrnené Srdca Panny Márie. Obrazce nám sprítomnili rovnako Anjela strážcu či nedávno zosnulého pána kardinála Jozefa Tomku. Krojovaní veriaci dodali bohoslužbe sviatočnejší a tradičnejší ráz. A spoločne sme tak všetci prítomní mohli vytvoriť jedno zomknuté ďakujúce spoločenstvo. Priložená fotogaléria (foto: H. Bagová) je len potvrdením nádhernej atmosféry počas bohoslužby a dokumentovaním nášho spoločného vďakyvzadnia Bohu za tohtoročnú úrodu, ktorá išla v spätosti obetavej práce ľudských rúk. V modlitbe prosíme, nech nás dobrotivý Boh aj naďalej požehnáva a Matka Božia ochraňuje. (DA)

Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/QuahBNCqqsiEEZMr7

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup