Pandemické obdobie prinieslo veľa zmien do spoločenského, cirkevného i farského života. Takýmto spôsobom sa stalo, že v školskom roku 2021/2022 sme mali vo farnosti dve slávnosti birmovania.
Na začiatku školského roka dňa 1.9.2021 sme mali slávnosť birmovania, pri ktorej túto sviatosť prijalo 150 birmovancov. A v aktuálnom čase na konci daného školského roka dňa 18. júna 2022 sme mali slávnosť birmovania, pri ktorej túto sviatosť prijalo 198 birmovancov, z toho 101 dievčat a 97 chlapcov.
Liturgické slávenie bohoslužby sa pripravilo na hlavnom námestí v Topoľčanoch v okolí areálu za farským kostolom pri jaskyni Lurdskej Panny Márie. Sv. omšu slávil pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Peter Beňo. V úvode svojho príhovoru sa všetkých spýtal: "Ste tu všetci veriaci?" A túto myšlienku vo svojej kázni rozvádzal, aby sme si neustále posilňovali svoju vieru. K tomu má prispieť aj udelenie sviatosti birmovania mladým ľuďom. Celá slávnosť vyznela vo veľmi dobrom duchu, s krásnou slávnostnou liturgiou, s dojímavými spevmi a s nádhernou kvetinovou výzdobou. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave tejto bohoslužby. A máme nádej, že takisto birmovanci budú na túto slávnosť milo spomínať a neustále si budú oživovať svoju vieru. (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup