Dňa 1. júla 2022 sme na zaniknutom cintoríne pri „kaplnke na smrtke“ postavili obnovený 220-ročný kovaný kríž, ktorý bol kedysi na veži nášho farského kostola. Má medzi horizontálnymi ramenami dokonca antribúty mesta. Mienime z toho kríža a úpravou okolo neho vrátene umiestnenia mramorovej tabule, spraviť spomienkové miesto na zaniknutý cintorín, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou a osobitne ako pamiatku na ľudí, ktorí v danej lokalite boli kedysi pochovaní. R.I.P.


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup