Svätý Anton Paduánsky – vlastným menom Fernando Martins de Bulhões, sa narodil v Portugalsku a to v Lisabone dňa 15. augusta 1195. V okolí jeho rodiska a v Coimbre navštevoval kláštorné školy. Ako 25 ročný vstúpil najskôr do rehole augustiniánov. Neskôr po osobnom stretnutí so sv. Františkom Assiským, prešiel do jeho sľubne rozvíjajúcej sa rehole a stal sa rímskokatolíckym kňazom a významným františkánom. Bol vychýreným kazateľom a teológom. Cestoval po Taliansku, kde kázal v kostoloch, na uliciach miest, ale taktiež napríklad na plážach či v prírode z koruny stromov.
        Zomrel ako 36 ročný v podlomenom zdraví a telesne vyčerpaný v Campo di San Pietro blízko Padovy dňa 13. júna 1231. Pochovaný je v talianskom meste Padova, kde je mu postavená veľkolepá bazilika zasvätená jeho úcte. Po najkratšom procese svätorečenia v dejinách Cirkvi bol vyhlásený za svätého už po 11 mesiacoch od začiatku procesu, a to dňa 30. mája 1232 pápežom Gregorom IX. Dňa 16. januára 1946 ho pápež Pius XII. vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

        Je nebeským patrónom chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov, žien, detí, pekárov, baníkov a cestovateľov. Známy je rovnako „Chlieb sv. Antona“, ako pripomienka jeho charitatívnej a ľudomilnej činnosti pri rozdávaní chleba a jedla chudobným. Vzýva sa osobitne pri hľadaní stratených vecí, ale tiež pred nebezpečenstvom moru a horúčky. Symbolmi čiže atribútmi sv. Antona Paduánskeho sú františkánsky odev, ľalie a držanie v malého Ježiša v rukách.

        Táto kamenná socha sv. Antona Paduánskeho v Topoľčanoch pochádza z roku 1761. Svoje pôvodné historické miesto mala na Zelenom teraz Malom rínku, čiže pri parkovisku oproti Modráku na Krušovskej ulici – ako o tom svedčia dobové fotografie. Pre stavbu Krušovskej ulice a priľahlého sídliska musela byť táto socha z pôvodného miesta odstránená a bola umiestnená do areálu povedľa farského kostola na hlavnom námestie.

        Na jar 2018 za pôsobenia vtedajšieho pána farára Mons. Mariána Dragúňa sa rozhodlo o renovácii tejto sochy. V priebehu zložitej a dlhšej obnovy prišlo k niektorým ďalším zásadným rozhodnutiam. Pri nich sa rozhodlo, že sa nezreštauruje len socha ako bol pôvodný zámer, ale takisto stĺp a masívny podstavec pod sochou. Teda, že príde k obnove tejto umeleckej pamiatky ako celku. Na základe pôvodného torza svätcovej svätožiary a obdobného úchytu v hlave dieťaťa Ježiš (pôvodná svätožiara nad Ježiškom sa totižto nenašla) prišlo k rozhodnutiu, aby sa vytvorili dve pozlátené svätožiary. A tak oproti pôvodine obom osobám patrí svätožiara a obe sa pozlátili plátkovým zlatom. A to spolu s atribútom ľalie, ktorý je tak symbolický pre sv. Antona Paduánskeho.

        Po odvoze sochy a podstavcov do ateliéru sa rozbili pôvodné betónové schody a nahradili sa tesanými vápencovými schodmi, aby oveľa viac splynuli s podstavcami a sochou sv. Antona. Práce realizoval umelec, odborný sochár a kamenársky majster pán Mgr. art. Miroslav Minks, ktorý má svoj umelecký ateliér na Morave v Českej republike. Mimo iného sa takisto podieľal na obnove kamenného portálu Dómu sv. Martina v Bratislave pred návštevou pápeža Františka na Slovensku.

        V dňoch 3.-6. novembra 2021 kompletne reštaurovanú sochu sv. Antona Paduánskeho namáhavo nainštaloval a to na terajšom mieste pri bočnom vchode farského kostola v Topoľčanoch. A dňa 12. júna 2022 sme sa zhromaždili k slávnostnému požehnaniu obnovenej sochy. Je to deň pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho, ktorý sa každoročne slávi 13. júna. Patrí sa, aby sme vyjadrili vrelé poďakovanie všetkým, ktorí sa svojou umeleckou a pomocnou prácou, finančnou podporou, odbornou radou i modlitbou podieľali na tejto historickej renovácii i príprave slávnosti požehnania. Ďakujeme!

        Obnovená socha – ktorá bola Mestskými službami aj nasvietená, a pred ktorou sa spravila nová záhradná úprava – nech svojou obnovenou krásou opätovne zdobí náš kostolný areál. A svojou umeleckou nádherou nech prinavráti z časti zašlú starobylosť a historickosť nášho hlavného námestia v Topoľčanoch. Svätý Anton Paduánsky, nech oroduje za nás všetkých! (DA)

Požehnanie sochy sv. Antona.docx


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup