Projekt elektronickej aplikácie Parte výveska, ktorý vytvoril a spravuje naša farnosť (www.partevyveska.sk), s odstupom času sa ukázal ako veľmi úspešný projekt s chvályhodnou návštevnosťou a využiteľnosťou. Mesačná návštevnosť je niekedy cez 30.000 tisíc návštevníkov a k tomu je viac ako tisíc odberateľov daných informácií. Pričom je to za obdobie niečo vyše roka, čo funguje táto aplikácia. Spustená totiž bola do prevádzky dňa 4. marca 2021.        Vzhľadom na tieto fakty sme sa rozhodli tento web vylepšovať a obohatiť ho aj o ďalšie benefity. Prvým takým motivátorom bola požiadavka na vytvorenie obdobnej multiplatformy pre región Bánovce nad Bebravou. Táto požiadavka bola naplnená úpravou existujúcej webovej aplikácie na multiregionálne následné použitie. Podarilo sa nám tento projekt realizovať. A dňa 5. apríla 2022 bola uvedená do prevádzka podobná elektronická aplikácia pre región Bánovecka: https://www.banovecko.partevyveska.sk/
        Dovoľujeme si oznámiť, že bol rovnako realizovaný nápad vytvoriť sľúbený nástroj na jednoduché vytváranie osobitných smútočných oznámení (parte). Vývoj tohto nástroja predchádzali diskusie a porady, ako čo najefektívnejšie a užívateľsky tento nástroj navrhnúť. Projekt Parte výveska je poňatý ako nehonorovaný a bezplatný projekt. Tak ako aj jeho vývoj, tak aj jeho využívanie je a bude zdarma!
        Táto myšlienka a diskusie oslovili aj ďalšieho vývojára, ktorý sa dobrovoľne rozhodol nám s parte výveskou taktiež pomáhať. Aplikácia bola vytvorená bez akéhokoľvek nároku na honorár za prácu, know how alebo prevádzkovanie aplikácie. Toto bol obrovský prínos hlavne po technologickej stránke a zabezpečení zastupiteľnosti. Takže aktuálne sme trojčlenný tím (Dušan Argaláš & Vladimír Chrenko & Pavol Grman). Jeden kňaz a dvaja vývojári. Kňaz zabezpečuje projekt po duchovnej, teoretickej i nápaditej stránke a zruční zbehlí vývojári všetky tieto myšlienky, návrhy a aj ich nápady i vylepšenia pretavujú do viditeľnej stránky elektronickej aplikácie. Je to súhra myšlienok, pováh, nápadov i know how vedomostí.
        To, čo je našim kritériom pre našu prácu a tvorbu tohto diela, je poskytnúť bezplatne ľuďom dôležité informácie o ľuďoch, ktorí boli súčasťou ich životov. Súčasne zreteľ na univerzálnosť je našim motívom, aby platforma bola čo najvšeobecnejšie vy užívateľná. Pričom všetky tieto práce na aplikácii sa robia v osobnom voľnom čase pomimo našich pracovných a osobných povinností.

        Dňa 10. apríla 2022 bol nástroj na vytváranie a doplňovanie podľa osobitných požiadaviek vzorov smútočných oznámení uvedený do prevádzky v sekcii Vytvoriť parte. Šablóny smútočných oznámení plánujeme časom dopĺňať v novom dizajne podľa uváženia. Pričom treba zdôrazniť, že tento nástroj vytvárania parte je elektronicky prístupný odkiaľkoľvek. Tým totižto prekračuje pomyselné hranice daných regiónov, lebo ho môžu využívať ľudia z celého Slovenska.

Ako funguje tento nástroj na vytváranie parte?
        Vytvorenie parte je rozdelené do štyroch krokov. V prvom kroku je možnosť vybrať si šablónu smútočného oznámenia, ktorá sa upraví podľa osobitných požiadaviek. Kliknutím na tlačidlo vybrať šablónu, sa posunie na druhý krok k údajom o zosnulom.        Vypĺňaním požadovaných osobných údajov sa živo, asynchrónne prekresľuje parte ukážka. Následne, po vyplnení formulára, sa prejde na ďalší tretí krok, ktorým je možnosť nahrania elektronickej fotografie zosnulého človeka.
        Po vybratí a nahraní fotografie, je možnosť fotku upraviť. Pričom hneď na stránke sa zobrazuje výrez fotky, ktorý je prispôsobený parte šablóne, ako by sa zobrazila na parte. Potvrdením sa fotografia uloží. Tretí krok nahrávanie fotky nie je teda povinným úkonom.        V štvrtom kroku je stiahnutie smútočného oznámenia vo formáte PDF alebo ako obrázok. Kvôli zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR), sa vyžadujeme súhlas so spracovaním osobných údajov zosnulého človeka zaškrtnutím políčka. Tieto údaje sa nikde neukladajú, ani neposkytujú tretím stranám. Je to len pre naplnenie litery zákona, že sa aplikácia využíva pre osobné účely využívateľa. Po odsúhlasení GDPR je možné si vytvorené parte zdarma prevziať a následne si ho vytlačiť či elektronicky rozposlať smútiacim blízkym a priateľom cez MMS alebo e-mail.        A čo ak ste si rozmysleli a chcete inú šablónu? Stačí sa prekliknúť na prvý krok a vybrať si inú šablónu a vrátiť sa späť na prevzatie parte.
        Máme nádej, že tento nástroj bude nápomocný v ťažkých chvíľach zármutku. I v takomto období žiaľu, chceme byť touto aplikáciou nápomocní a byť pre smútiacich oporou i pomocou.

Aké práce aktuálne prebiehajú na tejto aplikácií?
1. Pripravuje sa úprava zobrazenia smútočných oznámení na úvodnej stránke webu vzhľadom na zobrazenie viacerých obcí + vyhľadávanie v oznámeniach.
2. Na rozšírení aplikácie pre banovecko.partevyveska.sk prebieha implementácia cielenej notifikácie podľa jednotlivých obcí.
3. Doplnenie do univerzálneho parte možnosť pridávania informácie, kedy bude zádušná pohrebná svätá omša. Obdobne ako pridanie fotografie si túto informáciu budú môcť pridať najbližší smútiaci.

Aké sú naše plány / nápady s parte výveskou?
1. Je tu možnosť rozšírenia a vytvorenia aplikácie pre ďalší región, ak o to požiada a bude mať záujem.
2. Vytváranie pamätných spomienkových obrázkov s modlitbou a fotografiou zosnulého človeka.

        V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať pohrebným službám, ktoré zodpovedne pridávajú tieto smútočné oznámenia ako obetavú a ústretovú službu pozostalým.
        Ďakujeme rovnako návštevníkom a odberateľom notifikácií za využívanie tohto diela a prosíme o propagovanie tejto možnosti. Lebo iba tak je možné podporiť nás v tejto práci a zdokonaľovať tento projekt.

(© Dušan Argaláš & Vladimír Chrenko & Pavol Grman)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup