Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6 (sídlisko Juh) v Topoľčanoch oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 1. apríla 2022 v budove školy v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod. Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre školu neplatí rajonizácia. Aj rodičia starších žiakov, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov, tak môžu urobiť denne na riaditeľstve ZŠ sv. Don Bosca vo vyššie uvedených hodinách. Bližšie informácie môžete získať na oznamovacej tabuli pred kostolom alebo na webovej stránke školy www.zsdonbosca.sk, prípadne na tel. čísle 038/5327180.

plagát na stiahnutie


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup