SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

PROGRAM TOPOĽČIANSKEJ PÚTE 2009

Duchovná príprava pred Topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 3. septembra do soboty 5. septembra. V nedeľu 6. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Mária – Matka kňazov.“ Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame. Prelistujte si Farské Ozveny - kliknite sem - pripravil: Ondrej Šomodi (miništrant)

Mária - matka kňazov

Program:

3.9.2009 Štvrtok
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
16.00 : sv. spoveď mladých a detí
18.30 : Ján Kušnír, SVD: Panna Mária - Matka a vzor všetkých povolaní


4.9.2009 Piatok
14.00 : sv. spoveď
15.00 : vyloženie Sviatosti Oltárnej, Korunka k Božiemu milosrdenstvu
18.30 : Bronislav Ignác Kramár, opát kláštora premonštrátov v Želive: Kňazstvo – láska Ježišovho Srdca
21.00 : Krížová cesta na kalvárii


5.9.2009 Sobota
9.00 : sv. spoveď pútnikov a chorých
9.30 : fatimská sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
15.00 : Krížová cesta za kňazov v kostole
16.00 : Akatist
18.30 : J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup: Panna Mária - matka kňazov
20.00 : Adorácia mládeže


6.9.2009 nedeľa
6.00 : sv. omša vo farskom kostole
7.30 : sv. omša vo farskom kostole
10.30 : slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,J. E. Mons. Dominik Tóth: Kňaz na ceste dokonalosti s Pannou Máriou


 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.