Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

PROGRAM TOPOĽČIANSKEJ PÚTE 2009

Duchovná príprava pred Topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 3. septembra do soboty 5. septembra. V nedeľu 6. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Mária – Matka kňazov.“ Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame. Prelistujte si Farské Ozveny - kliknite sem - pripravil: Ondrej Šomodi (miništrant)

Mária - matka kňazov

Program:

3.9.2009 Štvrtok
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
16.00 : sv. spoveď mladých a detí
18.30 : Ján Kušnír, SVD: Panna Mária - Matka a vzor všetkých povolaní


4.9.2009 Piatok
14.00 : sv. spoveď
15.00 : vyloženie Sviatosti Oltárnej, Korunka k Božiemu milosrdenstvu
18.30 : Bronislav Ignác Kramár, opát kláštora premonštrátov v Želive: Kňazstvo – láska Ježišovho Srdca
21.00 : Krížová cesta na kalvárii


5.9.2009 Sobota
9.00 : sv. spoveď pútnikov a chorých
9.30 : fatimská sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
15.00 : Krížová cesta za kňazov v kostole
16.00 : Akatist
18.30 : J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup: Panna Mária - matka kňazov
20.00 : Adorácia mládeže


6.9.2009 nedeľa
6.00 : sv. omša vo farskom kostole
7.30 : sv. omša vo farskom kostole
10.30 : slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,J. E. Mons. Dominik Tóth: Kňaz na ceste dokonalosti s Pannou Máriou


 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...