Svätý Otec 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším.

Bratislava 14. júla (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné schválenie slovenského prekladu modlitby na prvý Svetový deň starých rodičov, ktorý bude 25. júla 2021. Na webstránke rodina.kbs.sk ho prináša Rada KBS pre rodinu. 

Dikastérium pre laikov, rodinu a život pri tejto príležitosti pripravilo pastoračný kit, kde je možné nájsť posolstvo pápeža Františka seniorom, jeho ďalšie slová, modlitbu, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku. Modlitba má pomôcť zjednotiť veriacich v duchovnej príprave. Jej text je vhodný na spoločnú modlitbu vo farnostiach, spoločenstvách i v domácnostiach.  Arcibiskup Zvolenský po posúdení udelil modlitbe tzv. imprimatur.

MODLITBA NA PRVÝ SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

Ďakujem ti, Pane, za to,
že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti
si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu
a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili,
i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru,
urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých,
ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie,
aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš,
v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.

Imprimatur pre slovenské znenie udelil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, Prot. č.: 229/2021, dňa 13. júla 2021image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup