Z rozhodnutia Svätého Otca Františka prišlo k úprave Litánií k sv. Jozefovi. Ich schválený
upravený text je k dispozícii v sakristii kostola a nájdete ich aj tu:

 Litánie k sv. Jozefovi.docx


Imprimatur k Litániám ku sv. Jozefovi.pdf

LITÁNIE K ÚCTE SVÄTÉHO JOZEFA,
ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Preslávny potomok Dávida, oroduj za nás.
Svetlo patriarchov, oroduj za nás.
Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás.
Ochranca Vykupiteľa, oroduj za nás.
Šľachetný ochranca Panny, oroduj za nás.
Pestún Božieho Syna, oroduj za nás.
Starostlivý ochranca Krista, oroduj za nás.
Služobník Krista, oroduj za nás.
Služobník spásy, oroduj za nás.
Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás.
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás.
Jozef najčistejší, oroduj za nás.
Jozef najmúdrejší, oroduj za nás.
Jozef najmocnejší, oroduj za nás.
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.
Jozef najvernejší, oroduj za nás.
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.
Milovník chudoby, oroduj za nás.
Príklad robotníkov, oroduj za nás.
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.
Ochranca panien, oroduj za nás.
Opora rodín, oroduj za nás.
Posila v ťažkostiach, oroduj za nás.
Útecha ubiedených, oroduj za nás.
Nádej chorých, oroduj za nás.
Patrón vyhnancov, oroduj za nás.
Patrón utrápených, oroduj za nás.
Patrón chudobných, oroduj za nás.
Patrón umierajúcich, oroduj za nás.
Postrach zlých duchov, oroduj za nás.
Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha
preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu
a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup