Dňa 28.6.2021 sa nám podarilo dokončiť práce stavby oporného múru okolo Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) na Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Práce trvali necelé tri týždne. A lomový kameň sa priviezol priamo z kameňolomu, ktorý sa nachádza nad obcou Krnča.
Oporný múr tak teraz vytvára pevný predel medzi kaplnkou a umelo navezeným svahom zrušeného cintorína, ktorý z troch strán obkolesuje túto sakrálnu stavbu. Medzi týmto múrom a fasádou kaplnky sa v záverečnej fáze opráv osadí ešte mierny žľabový betónový chodník, aby odvádzal povrchovú vodu nahromadenú povedľa stavby. Pod touto časťou je vlastne už v zemi osadená odtoková rúra, ktorá tam bola daná v počiatočných fázach renovačných prác.
Po vybudovaní oporného múru prichádza ďalšia fáza, ktorou je statické zafixovanie zadnej časti stien kaplnky. Nasledovať potom bude postupná stavba lešenia a renovačná oprava celej fasády kaplnky. (DA)


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup