Vzhľadom na to, že po konaní prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) zostali na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium), riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest .

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 21. júna 2021 podať riaditeľovi školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr.EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy,

- prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. 6. 2021.

- kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne informácie o štúdiu a prijímacích skúškach sú zverejnené na webovej stránke školy v časti štúdium

- prijímacie konanie 2021: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie.
V prípade otázok volajte na čísla: 0915 205 803, 0910 588 000 alebo píšte na mail prijimackygcm@sksnr.gcm.sk.

- Škola organizuje pre uchádzačov online doučovanie v týždni od 14. - do 18. 6. 2021.
Presné termíny a linky na pripojenie nájdete na: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup