Po predchádzajúcich mesiacoch získavania úradných administratívnych a súhlasných povolení i po schválení farskou radou a Biskupským úradom v Nitre začíname v pondelok 24.5.2021 celkovú vonkajšiu renováciu Kaplnky Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej), ktorá sa nachádza na Krušovskej ulici a je zväčša známa ako "kaplnka na smrtke".

        Jej obnova sa už v predchádzajúcich rokoch začala výmenou celej strechy a privedením elektrickej prípojky, ktorá je veľmi prepotrebná. V priebehu zhruba troch až štyroch nasledujúcich mesiacov (máj-september 2021) sa má okolo kaplnky spraviť nový odvodový rigol, ktorý bude kopírovať formát toho terajšieho. Rovnako sa má vymurovať nový oporný múr, ktorý by oddeľovať odvodový rigol a priľahlý kopec, ktorý je vlastne umelým navŕšením zaniknutého cintorína, ktorý sa rozliehal v tejto lokalite. V poslednej etape bude kompletne obnovená fasáda kaplnky, ktorá týmto dostane "nový šat". Výmenou zábradlia pred kaplnkou, prípadne obnovou chodníka mestom a osadením novej sochy Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) do výklenku nad vchodom do kaplnky budú tieto práce úspešne zavŕšené. A to v celkovej plánovanej investícii 60.349,- €. Nech nám pri týchto prácach Pán Boh pomáha i sprievodné modlitby veriacich. Panny Mária Škapuliarska (Karmelská) nech za nás oroduje!

        Na dôvažok doplním, že kaplnka bola postavená v roku 1750, kedy dostala aj svoj úradný titul Panny Márie Karmelskej, ktorý je stále takto vedený Pamiatkovým úradom SR. Tento úrad pred krátkym časom vyhlásiť kaplnku a priľahlý pozemok zaniknutého cintorína za Národnú kultúrnu pamiatku SR. (DA)

Viac o renovácii kaplnky

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup