V predošlom uverejnenom článku na farskom webe sme písali o projekte renovácie poškodených a zatečených častí na omietke, dvoch vežičkách a rímsach na Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Na týchto prácach pracujeme už od polovice apríla 2021 štyri týždne (s výnimkou dní, keď nebolo vhodné počasie). Za ten čas sa kompletne očistili ríny od exkrementov po holuboch, ktorých bolo cca 400 kg. A pristúpilo sa k murárskym prácam, aby poškodené časti mohli byť opravené a pripravené na nové maľovanie. To, čo sa nám zdalo zdola zo zeme, že toho bude málo, sa pri bezprostrednej práci prejavilo vo svojej väčšej rozsiahlosti a zvýšení i náročnosti prác. Práce však napriek tomu napredujú, hoci si to vyžaduje viac času, práce i financií. V priebehu ešte 2-3 dní by sa tieto murárske práce majú dokončiť. Potom bude prebiehať proces vysychania a vyzrievania týchto murársky opravených častí. V priebehu mesiaca júna by sa opravené časti mali znova namaľovať. Popri tom, majster klampiar má ešte opraviť rínové zvody, ktoré si vyžadujú prerobiť ich na iný spôsob odvádzania nahromadenej dažďovej vody. Postup a priebeh zmienených prác si môžete pozrieť i prostredníctvom fotogalérie. (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup