V tomto roku prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľstva. Hoci sa po prvýkrát dalo sčítať elektronicky, značná časť obyvateľstva sa sama sčítať nedokázala (najmä osamelí seniori a osoby so zdravotným postihnutím), a tak v období od 1.4. do 31.10.2021 bude prebiehať toto sčítanie za pomoci sčítacích asistentov. V snahe ochrániť všetky zraniteľné osoby prináša Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR letáky so základnými informáciami a odporúčaniami ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov.

V tejto súvislosti oslovilo Ministerstvo vnútra SR aj náš Biskupský úrad s prosbou o pomoc pri distribúcii letákov resp. o posunutie základných informácií z nich medzi našich veriacich. Letáky sú vyhotovené v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku, takže si z nich môžete vybrať ten/tie, ktorý(é) Vám poslúži(a). V prílohe nájdete aj list ministra vnútra SR i tzv. „easy" verziu letáku v slovenskom jazyku.


List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania.pdf
MINV SODB A3 scitanie HU.pdf
 MINV SODB A3 scitanie RO.pdf
 MINV SODB A3 scitanie SK (2).pdf
 MINV SODB A4 scitanie HU.pdf
 MINV SODB A4 scitanie RO (2).pdf
MINV SODB A4 scitanie SK (2).pdf
MINV SODB A4 scitanie SK easy (2).pdf

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup