V pondelok 12.4.2021 sme po administratívnych úradných súhlasoch a povoleniach pristúpili k údržbovým a opravným prácam, ktoré si vyžiadal vonkajší vzhľad nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Celý tento projekt je rozdelený do niekoľkých etáp.

Tou prvou etapou je čistenie všetkých rín farského kostola po truse, ktorý tam za uplynulý dvojrok od posledného čistenia zanechali holuby. Pri pohľade na miestami úplne zaplnené ríny týmto trusom, môže mať človek dojem, že sa z nich stali "kvetináče" (viď priložené foto). S humorom môžeme konštatovať, že už len tam nasadiť muškáty, pričom hnojiť sa ich nemusí, a kvetiny budú rásť a bohato kvitnúť. Do zverejnenia článku ešte sa ani nevyčistili všetky ríny a týchto exkrementov je už cez 300 kg. A ich odstránenie 35m vysokozdvižnou plošinou a prácami vo výške nás stojí značné financie niekoľkých stoviek eur, že toto vyčistenie holubieho trusu z rín je mnohonásobne drahšie, ako faktúry vodárňam a kanalizáciám za naše príbytky. Dúfame, že v najbližších dňoch sa ríny všetky očistia, a tým opätovne budú plniť svoju funkciu. Pretože zaplnenosťou holubím trusom boli neúčinné vo svojej funkcii.

Druhou následnou etapou je oprava strechy a rín na tých viacerých miestach, kde medený plech bol prerazený alebo pretrhnutý. Tieto početné miesta sa musia všetky po celej streche opraviť. Spolu s touto opravou bude prebiehať úprava hlavných rínových zvodov, ktoré sa nachádzajú v rímsach a sú nevyhovujúce. To spôsobilo na týchto miestach zatečenie omietky, jej opadávanie  a lokálne poškodenie fasády na niektorých častiach, predovšetkým ako sú rímsy, tam rínové zvody a zatečenie od radnice jednej celej malej vežičky kostola.
 
Súbežne s týmito klampiarskymi prácami budeme sa v tretej etape snažiť lokálne opraviť túto miestami poškodenú fasádu. Musia sa oduté miesta obiť, nanovo vymurovať a natrieť fasádnou farbou prislúchajúcej farebnej tóniny. Všetky tieto práce predpokladáme, že budú trvať 20-30 pracovných dní, avšak len takých dní, ktoré sú svojim počasím a poveternostným vplyvom vhodné pre tieto výškové odborné práce. Ďakujeme všetkým majstrom za ich odbornosť a osobné nasadenie pre nami objednané a zmienené práce na našom farskom kostole.

(DA)

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup