Dňa 30. marca 2021 sa priviezli späť naše obnovené sochy preblahoslavenej Nepoškvrnenej Panny Márie zázračnej medaily a najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Tieto sochy sa našli na oratóriu nad sakristiou farského kostola a pred Vianocami 2020 sa dali renovovať do Kľúčovca umeleckým majstrom Mariánovi Švecovi a Dane Gromanovej. Títo umeleckí majstri nám reštaurovali a vyzlátili vo farskom kostole v Topoľčanoch aj organ, ako taktiež sochy sv. Jozefa a sv. Anny i sochu Panny Márie Lurdskej so sv. Bernadetou za kostolom. Žiaľ, pán Marián Švec pred krátkym časom náhle zomrel. Vyjadrujeme mu vrúcne vďaky za všetku jeho umeleckú prácu, ktorú so svojimi spolupracovníkmi pre nás robil. Nech ho Pán prijme k sebe a daruje mu nebo.
Tieto najnovšie obnovené sochy Panny Márie a Božského Srdca sa plánujú umiestniť do zamýšľanej novej kaplnky, ktorá má vzniknúť v zariadení pre seniorov "Penzión" v Topoľčanoch. Práve na základe tejto mariánskej sochy by nové bohoslužobné miesto malo niesť pomenovanie: Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie zázračnej medaily.
Vyjadrujeme úprimnú vďačnosť všetkým dobrodincom, ktorí svojim milodarom prispeli na obnovu týchto sôch. Pán Boh im zaplať a odmeň. A nepoškvrnená Panna Mária nech za nás stále oroduje!


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup