Mesto Topoľčany sa pripojilo k iniciatíve združenia európskych miest Eurocities, ktoré si v stredu 24. marca 2021 chvíľou ticha napoludnie uctili obete koronavírusu. K tejto pietnej spomienke, ktorú organizoval Mestský úrad, sa rovnako pripojili všetky farnosti mesta: obe rímskokatolícke farnosti a taktiež evanjelický zbor a vojenská farnosť Topoľčany.
Na pravé poludnie o 12.00 hod. pani primátorka mesta uviedla spomienkové podujatie a vyzvala, aby sme si chvíľou ticha uctili všetky obete koronavírusu. Pietna spomienka pokračovala spoločnými modlitbami za zosnulých, ktoré postupne prednášali jednotliví predstavitelia spomenutých štyroch farností. Za hlaholu zvona umieračika nasledovalo kladenie smútočného venca a zapálenie spomienkových sviec predstaviteľmi mesta, zástupcami jednotlivých farností a prítomnými ľuďmi.
Týmto podujatím sme chceli spoločne vzdať hold a vyjadriť úctu, pietu i vďačnosť všetkým zosnulým, ktorí nás opustili počas pandemického uplynulého roka. Veď mnohokrát s týmito zosnulými sa nedalo ani dostatočne plnohodnotne rozlúčiť pri pohrebných obradoch. Rozlúčiť sa, však neznamená zabudnúť! Stále na týchto zosnulých s vďačnosťou i v modlitbe pamätáme a odovzdávame ich spásonosnej láskavosti ukrižovaného a vzkrieseného Pána. R.I.P.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup