Kniha obsahuje zamyslenia nad vybranými úvodnými modlitbami (tzv. kolektami), ktoré kňaz prednáša vždy na začiatku svätej omše. Práve tie neraz veriaci človek ľahko prepočuje. Predkladané úvahy sa snažia pútavým spôsobom priblížiť nielen samotný text konkrétnej nedeľnej „Modlitby dňa“ alebo z prikázaného sviatku, ale zároveň na mnohých príkladoch, obrazoch a príbehoch hlbšie pochopiť ich skrytý význam i samotnú svätú omšu. Zároveň sa tu nachádzajú odpovede na otázky, ktoré si človek bežne kladie: „Prečo do kostola?“; „Prečo sa spovedať u kňaza?“; „A krst? Veď nech sa neskôr dieťa samé rozhodne!“; „Ako sa zamerať na omšu, aby nenudila?“; Nežije Cirkev v „temnom stredoveku?“, a pod. Nachádzajú sa tu aj rôzne príklady a výroky mnohých svätých i svetských spisovateľov, ktorí trefne objasňujú témy ako: voľná láska; pravá sloboda; Duch Svätý; Panna Mária... Kniha je určená pre každého, kto je unavený z povrchného prežívania svojho náboženského života a chce hlbšie prežívať vieru a svätú omšu. Dostupnosť knihy je cez objednávku v kresťanských obchodoch a na internete.

Knižka je dostupná na tejto linke: e-shop Zachej


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup