Náš Farský úrad v Topoľčanoch (Nám. M. R. Štefánika 61) ponúka svojim farníkom tak v Topoľčanoch ako aj v Nemčiciach pomoc, ak niektorí seniori majú ťažkosti pri sčítaní obyvateľov alebo pri prihlásení na očkovanie. Jedná sa to o ľudí, ktorí majú viac ako 60 rokov. Kto z nich má záujem, môže hocijako kontaktovať náš farský úrad (telefonicky / mailom / listom / osobne). My si záujemcu zapíšeme a potom sa v pracovných dňoch ozveme z telefónneho čísla nášho farského úradu (038 / 5326302) a bezkontaktne záujemcovi pomôžeme sa sčítať alebo prihlásiť na očkovanie. Poskytujeme tak dôveryhodnosť našej inštitúcie Farského úradu, aby ste mali istotu, že tento proces niekto nezneužije. Pre istotu však upozorňujeme, že bez toho, aby ste nás oslovili, my vás kontaktovať nebudeme. Dovoľujeme si to pripomenúť z dôvodu, keby niekto nepovolaný sa chcel za nás vydávať a chcel vás osloviť. Naša pomoc je totižto nezištná a bezplatná! Rímskokatolícky farský úrad - Topoľčany


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup