S prejavom zármutku, s prosbou o modlitbu a v duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie dovoľujeme si oznámiť, že dňa 15. januára 2021 vo veku nedožitých 78 rokov odovzdala svoju ušľachtilú dušu Stvoriteľovi pani Marta ČANIGOVÁ, rodená Matejková. Táto matka kňaza - rodáka z Topoľčian vdp. Branislava Čanigu, bude mať pohrebnú smútočnú rozlúčku v mieste jeho pastoračného pôsobenia. Blízki smútiaci sa s ňou rozlúčia v sobotu 23. januára 2021 pri pohrebnej sv. omši o 11.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Bernolákove a pohrebným obradom o 12.00 hod. na miestnom cintoríne v Bernolákove. Prosíme o modlitby za večnú spásu pre zosnulú. Nech odpočíva vo svätom pokoji.


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup