Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Dôležité informácie a upresnenia v čase obmedzenia.

DANÉ OPATRENIA MAJÚ PREVENTÍVNY A OCHRANNÝ CHARAKTER A MAJÚ PRISPIEŤ K OCHRANE ĽUDÍ NA SLOVENSKU. NECH NÁS PÁN BOH CHRÁNI A PANNA MÁRIA SEDEMBOLESTNÁ OCHRAŇUJE ! Čítajte detaile tohto článku ...

LIVE PRENOS - SVÄTÁ OMŠA AŽ K VÁM

Nakoľko sme kvôli koronavírusu v obmedzenom režime slávenia sv. omší, rozhodli sme sa sprostredkovať Vám cez internet na živo (online) sv. omšu z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Sv. omša bude cez NTERNET NAŽIVO prenášaná v NEDEĽU 15. MARCA 2020 od 10.30 hod. Spoločne sa spojme éterom vo viere našich sŕdc! Nájdete nás na internete prostredníctvom nasledujúceho linku: https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ
Live: https://youtu.be/PHEUc1ah_YE
SVÄTÁ OMŠA BEZ ÚČASTI VERIACICH!

Nahrávky na prevzatie vo formáte MP3
https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-homilia.mp3
https://www.topolcany.fara.sk/mp3/2020/15-3-2020-Topolcany-Dusan-Argalas-sv-omsa.mp3 

Pastiersky list diecézneho biskupa na 3. pôstnu nedeľu

Zverejňujeme znenie pastierskeho listu nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorý sa mal čítať počas svätých Omší na 3. pôstnu nedeľu. List bude pre veriacich k dispozícii aj v tlačenej forme v jednotlivých farských chrámoch Nitrianskej diecézy.

Novoobnovené súsošia sv. Jozefa s Ježiškom a sv. Anny s Máriou

Novoobnovené súsošia sv. Jozefa s Ježiškom a sv. Anny s Máriou, ktoré sa nachádzajú vo Farskom kostole v Topoľčanoch. Začiatkom roka 2020 ich pre nás obnovili umeleckí majstri z firmy UMAR, ktorí zrenovovali aj našu organovú skriňu: Marián J. Švec a Dana Gromanová.
Sv. Anna a sv. Jozef, orodujte za nás a našu farnosť!

Modlitba sv. ruženca za zastavenie koronavírusu v stredu 11.3.2020 o 20:00 Hod.

Kresťania sa konečne "medzinárodne zmobilizovali" a všade po svete si posielajú správu, že v stredu 11.3.2020 o 20:00 Hod. sa všetci, ktorí chceme, zjednotíme na modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie koronavírusu a tiež za ochranu našich rodín v širšom slova zmysle. Modlitba je spojená so zasvätením sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do 23. 3. 2020 v nasledovných časoch:PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h


Sväté omše i adorácie budú BEZ ÚČASTI ĽUDU.

Duchovné sväté prijímanie

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu. Duchovné sväté prijímanie odporúčal aj Tridentský koncil.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Modlitba ľudu z 18. storočia v čase morovej epidémie - Biskupstvo Nitra

Na želanie nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka predkladáme veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v 18. storočí modlil k Bohu a Panne Márii Sedembolestnej v čase morovej epidémie. Modlime sa. ZDROJ: http://www.biskupstvo-nitra.sk/modlitba-ludu-z-18-storocia-v-case-morovej-epidemie/

UZATVORENIE PASTORAČNÉHO CENTRA

Na základe aktuálnych nariadení Ústredného krízového štábu SR od utorka 10.3.2020 až do odvolania bude kompletne UZATVORENÉ Pastoračné centrum Farnosti Topoľčany (Family centrum a všetky jej klubovne). Všetky aktivity všetkých spoločenstiev sú v týchto priestoroch zrušené, nakoľko spoločné zhromažďovanie ľudí nie je v tomto čase vhodné a bezpečné. Ďakujeme za pochopenie. RKFÚ TOPOĽČANY

Preventívne opatrenia mesta Topoľčany a farnosti proti koronavírusu

Predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský publikoval pre veriacich preventívne odporúčania vzhľadom na ochranu obyvateľstva pred koronavírusom. Je to najmä dodržiavanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a častejšie umývanie rúk. Neodporúča sa momentálne organizovať pútnické zájazdy na Slovensku i do zahraničia a obmedziť spoločné podujatia len na liturgické slávenia. Na bohoslužby sa neodporúča, aby prichádzali ľudia, ktorí sú chorí alebo sa necítia dobre. V chrámoch sa dočasne odporúča nepoužívať sväteničky, z kostolných lavíc odložiť všetky veci a pri bohoslužbe možno vynechať znak pokoja. Všetkých ľudí sa prosí o zachovanie pokoja, uvážlivosti a rozvahy. A hlavne nepodliehať žiadnej panike – sú to len preventívne opatrenia.

PREVENTÍVNE OPATRENIA MESTA TOPOĽČANY

Svätá omša "ZA ŽIVOT"

Podľa určenia Konferencie biskupov Slovenska v mesiaci marci 2020 sa každý marcový deň budú slúžiť v Nitrianskej diecéze sv. omše "Za život". V Topoľčianskom dekanáte sv. omša obetovaná na tento úmysel "Za život" bude slúžená vo Farnosti Topoľčany (mesto) vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v piatok 13. marca 2020 o 11.30 hod. Pozývame k tomuto liturgickému sláveniu aj ostatných veriacich a záujemcov.

Pretvárame svet 2020 - stretnutie mladých v nitre 27-29. marec

Zaži opäť akciu plnú skvelých hostí, dynamických workshopov a famóznej nálady. Tento ročník diecézneho stretnutia mladých v Nitre sa opäť odštartuje v marcový víkend a to piatkom 27 až do nedele 29. Môžeme sa tešiť na kopec pozvaných hostí, či na dynamiku workshopov. Pretvárame Svet opäť zamieša rôzne kuchyne národností a jazykov. http://www.psnitra.sk/

Dôležitý oznam pre nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch

Milí farníci, s okamžitou platnosťou dávame do pozornosti, že v nemocničnej kaplnke Božieho milosrdenstva v Topoľčanoch nebudú bývať sv. omše z dôvodu respiračných ochorení až do odvolania - boli zrušené aj návštevné hodiny. Budeme Vás včas informovať o obnove sv. omší. Ďakujeme Vám za pochopenie. Oznam bol vydaný na základe nariadenia riaditeľstva nemocnice v Topoľčanoch. V Topoľčanoch dňa 28.2.2020. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany Prajeme Vám požehnaný pôstny čas.

Pôstna aktivita 40x40

Máme tu pre Teba: 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Prečítaj si každý deň príslušný evanjeliový úryvok a pomodli sa na daný úmysel desiatok svätého ruženca.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor