Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu - ALELUJA ŽIVOTA (DA)

Jeden z najkrajších pohľadov na slovenskú krajinu je zaiste pohľad z Lomnického či Gerlachovského štítu. Kto to zažil, určite mi dá za pravdu. Človekovi sa tak z týchto najvyšších miest Slovenska naskytne úžasný a podmaňujúci výhľad a rozhľad, keď za dobrej viditeľnosti svoju rodnú hruď vidí „ako na dlani“. Pri tomto pohľade človek aj zabudne na námahu, ktorá ho stála, keď na tento vrchol vystupoval.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Zamyslenie na Bielu sobotu - Kristov kríž – most medzi nebom a zemou (DA)

V roku 2017 jedna vysoká škola v Brne v Českej republike so zameraním na staviteľstvo uskutočnila pod vedením svojho prednášajúceho docenta praktickú výučbu. Vysokoškoláci dostali za úlohu po praktickej stránke vytvoriť model mosta. Mosta, ktorý by spĺňal nielen estetické kritéria vizáže, ale aj kritériá projektantské a statické. Model mosta nemal byť ťažší ako 300 gramov a jeho dĺžka sa pohybovala okolo jedného metra. A tak dvojice študentov ich modelovali a lepili zväčša z ľahkého dreva alebo podobných materiálov. Modelov spolu vytvorili 18 a boli najrôznejších tvarov. Niektoré boli oblúkové, iné mali rovné a zvislé línie, ďalšie sa tiahli do výšky so spustenými lanami, ktoré most držali. V zadanej úlohe nebolo zámerom len modely mostov vytvoriť a vystaviť. Nasledovala taktiež záťažová skúška na ich pevnosť a statiku. Každý model tak dali na dva vyvýšené podstavce a postupne ho zaťažovali. Na časť mosta, po ktorej mala ísť doprava, sa zaradom pridávali zaťažujúce železné pláty. Pribúdali jeden po druhom, až nakoniec po niekoľkom pridanom železnom plátku most povolil a sa zrútil. Víťazom súťaže bol model mosta, ktorý pri stanovených kritériách zniesol najväčšiu záťaž.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Atypická VEĽKÁ NOC 2020

Nakoľko máme pred sebou netradičné slávenie Veľkej noci 2020, predsa len plánujeme našim farníkom a priaznivcom sprostredkovať prostredníctvom internetu (online) liturgické slávenia z nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch počas Vo svätého týždňa.

        Všetky tu zmienené liturgické slávenia budú naživo. Z dôvodu osobnej neúčasti veriacich a primeranej asistencie, budú obrady náležite upravené podľa liturgických predpisov a odporúčaní, ktoré vydala Svätá Stolica a Biskupský úrad v Nitre. 
        Zverejňujeme prehľad rozpisu termínov liturgických slávení, ktoré budeme naživo cez internet (YouTube a Facebook) prenášať (časy našich prenosov sme prispôsobili tak, aby sa neprekrývali s liturgickými sláveniami Svätého otca pápeža Františka vo Vatikáne).

Podrobnosti na prenos sv. omší nájdete zakaždým na farskej webovej stránke: https://www.topolcany.fara.sk

Presný YouTube PLAY LIST prenosov Veľkej noci nájdete na tejto linke:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIn0-LFvvIpb1kNihcX2Kw-G0TmUZYV7

YouTube kanál našej farnosti je na linke:
https://www.youtube.com/channel/UCBRDVgUjMumB6tayjhJjPkQ

Na sociálnej sieti Facebook nadchádzajúce prenosy nájdete vždy postupne na tejto linke:
https://www.facebook.com/topolcany.fara.sk/live/

Všetky liturgické slávenia sú BEZ OSOBNEJ ÚČASTI VERIACICH !

CHRISTUS SEMPER VIVIT – KRISTUS JE STÁLE ŽIVÝ !

Zamyslenie z veľkopiatočnej kázne - BOZK LÁSKY (DA)

Britská skupina Coldplay vydala filmové spracovanie svojho živého koncertu, ktorý mala v brazílskej metropole Sao Paulo (8.11.2017). Vypredaný a desiatkami tisíc návštevníkmi nabitý futbalový štadión bol svedkom úžasnej atmosféry a vystúpenia tejto svetovo známej hudobnej skupiny. Laserová šou, ktorá sprevádzala koncert, len dotvárala a umocňovala veľkolepú atmosféru koncertu. Prispeli k tomu členovia skupiny, ktorí do koncertu vložili viaceré pozoruhodné prvky. Nebol to koncert len s čelným pódiom, na ktorom by kapela hrala a spievala. Z nej totiž do davu priaznivcov vychádzalo ešte úzke, ale dosť dlhé pódium. To spôsobilo, že čelný spevák mnohokrát vybehol po tomto pódiu až takpovediac do prostred stojace davu návštevníkov a tam spieval. Všetkých prítomných však dojal aj moment, keď uprostred koncertu zrazu členovia skupiny zložili svoje hudobné nástroje a uličkou sa vybrali medzi ľudí. Prišli až do rohu plochy štadióna, kde pre nich bolo pripravené maličké pódium a ich ďalšie hudobné nástroje. Svoje krátke vystúpenie uviedli slovami, že malá plocha tohto pódia má rozlohu miestnosti, kde skupina sa v r. 1996 prvýkrát zišla a začala hrať. Zrazu mnohí hostia, čo boli ďaleko od hlavného pódia, sa cítili ocenení, pretože v daných chvíľach skupina hrala sťaby na „dosah ich ruky“, úplne blízko pri nich. Ba takpovediac medzi nimi.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Modlitba pri Božom hrobe

Dobrotivý nebeský Otče,
kľačiac pred týmto svätým hrobom, obetujem na Tvoju česť a chválu Tvojho najmilšieho Syna, so všetkými jeho zásluhami. Túto svoju obetu spájam s tou láskou, s ktorou si ho poslal na svet, a s tou obetou, s ktorou sa on Tebe obetoval pri poslednej večeri a na kríži. Spájam ju s láskou, chválou a s úctou Bohorodičky i všetkých svätých a s plesaním môjho strážneho anjela.
Amen.

Zamyslenie k Veľkému piatku (DA)

Každý z nás vo svojom živote mal a možno i teraz má nejaký kríž. Niekto má problémy so svojim životným partnerom, iní majú starosti s deťmi, ďalší môže mať nepríjemnosti na pracovisku či so zamestnaním, a to už ani nehovoriac o našich vlastných osobných problémoch. Bez kríža akoby sa ani nedalo žiť na tomto svete. A vidíme to všetci spoločne, ako na nás všetkých doľahla príťaž pandémie vírusu, ktorý zmenil štýl nášho života, zvyklostí i obraz sveta.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Zamyslenie na Zelený štvrtok - ustanovenie Eucharistie - (PB)

Zvyčajne, keď človek v dospelosti opustí rodný kraj, s obľubou a nostalgiou sa vo svojich spomienkach vracia späť na miesto, kde vyrastal; do dediny, kde trávil svoje bezstarostné detské roky; kde sa hrával na ulici či na dvore, keď mal možno ešte všetkých príbuzných na žive... Ak ide o človeka, ktorý bol ako dieťa chudobný, no teraz sa stal bohatý či slávny, neraz neváha dokonca prejaviť túto lásku k danému miestu aj konkrétne. Dá tam vybudovať nemocnicu, sponzoruje školu, možno postaví domov dôchodcov – a to všetko celebrita urobí na vlastné náklady. Skrátka: investuje do rodného mesta, z čoho následne čerpajú aj samotní obyvatelia.

Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Dôležité oznamy

Číítajte v detaile článku:
- odvolané spovedanie
- odpustky v našom kostole a počas "URBI ET ORBI"
- otvorené naše kostoly a internetové prenosy
- kancelária farského úradu

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)


(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)

Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.
LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 - WORD DOKUMENT MNA PREVZATIE

Na prahu Veľkého týždňa sa pápež František prihovoril cez video

Vatikán 3. apríla (RV) Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Pápež sa na divákov obracia večerným pozdravom „Cari amici, buona sera!“ (Drahí priatelia, dobrý večer) a na závere im praje dobrú chuť k večeri, spolu s prosbou o vzájomnú modlitbu. Vyjadruje solidaritu trpiacim v Taliansku i na celom svete. Povzbudzuje ku „kreativite lásky“, napr. pomocou núdznym v okolí či potešením osamelých ľudí cez telefón či internet. Delí sa s posolstvom viery a nádeje prameniacej z tajomstiev Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť nezvyčajne.

Nádej nie je ilúziou, vysvetľuje Svätý Otec: „Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej. Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy.“

KPÚ Nitra - Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch 26. marca 2020

V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál. Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá. Pre starých Topoľčancov bolo známe, že túto sochu kanonik ThDr. Dorušák koncom 70-tych rokov 20.storočia zachraňoval odvezením zo smetiska a narýchlo ju umiestnil v areáli kostola, aby ďalej nedochádzalo k jej zneucteniu a bola zachránená ako pamäť histórie Topoľčian.

Biskupstvo Nitra zriadilo telefonické linky duchovnej pomoci a podpory

Nitra 1. apríla (TK KBS) V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou na Slovensku zriadilo Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory. Linky budú k dispozícii denne od 9:00 do 18:00 (0910 842 511 - 0910 842 512 - 0910 842 513).

Trojdnie modlitieb matiek prežívané v karanténe

Uplynulý víkend (27. – 29. marca) sa matky celého sveta spájali v modlitbách v rámci trojdnia modlitieb matiek. I my sme boli zvyknuté na spoločné stretnutie sa štyri krát do roka v kostole na trojdní MM po sv. omšiach, ale tentokrát bolo nutné zostať v našich domovoch-malých domácich cirkvách.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor