Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Novoročný vinš

V roku 2013 nech je Pán Boh pri nás, nech nás všade ochraňuje a na duši posilňuje. V tomto roku viery nech Vás nič nevyvedie z miery. V tajomnej komnate v roku trinástom s detským úžasom krásu viery objavte, silu nádeje a vznešenosť lásky, aby ste zahladili všetky starosti a vrásky. Nech svätý Cyril a Metod, ktorých ctí náš národ, nám vyprosia otvorené nebesia: Nech prší na všetkých dážď milosti, pokoja a radosti, aby ste mali silu žiť v svornosti. Nech každé nové ráno máte silu povedať životu, láske, krížu svoje nové áno.

Živ, Bože, Otca Svätého!!!

Habemus Papam! Dňa 13. marca 2013 o 19.06 hod. to svetu oznámil biely dym z komína Sixtínskej kaplnky a hlahol zvonov z Baziliky sv. Petra.

Predavač novín mal prekvapivý telefonát

Buenos Aires 21. marca (RV) - Predavač novín mal telefonát od Svätého Otca Františka, ktorý mu poďakoval za jeho službu a odhlásil odber novín. Trafikant Daniel na ulici calle Bolivar, neďaleko Plaza de Mayo, pár krokov od katedrály v Buenos Aires najskôr neveril: "Ale Mariano, nerob si zábavu", odpovedal, keď počul na druhej strane linky pozdrav a meno kardinál Bergoglio. Myslel si totiž, že si ho doberá kamarát. Na druhej strane sa však ozvalo: "Ale vážne, Danieli, to som ja, Jorge Bergoglio a volám z Ríma," opakoval Svätý Otec. "Bol to šok, vyhrkli mi slzy a nevedel som, čo povedať..." hovorí Daniel. Pápež mu poďakoval za všetky roky služby, kedy mu nosil denník La Nacion. "Budete nám chýbať, odpovedal mu predavač a spýtal sa, kedy ho budeme môcť opäť vidieť. "Pápež František odpovedal, že to teraz nejaký čas pôjde obtiažne, ale dodal, že je stále nablízku," hovorí stánkar z Buenos Aires o neuveriteľnom telefonáte.

František sa stretol s Benediktom

Pápež František prišiel do letného pápežského sídla Castel Gandolfo, aby sa tam stretol so svojím predchodcom Benediktom XVI. Je to ich prvé stretnutie od zvolenia Františka a v novodobých dejinách cirkvi absolútne výnimočná udalosť. Za posledných niekoľko storočí sa totiž pápež so svojím predchodcom nikdy stretnúť nemohol, pretože jeho predchodcovia za ten čas nikdy neodstúpili.Podľa hovorcu Federica Lombardu sa úradujúci pápež František a emeritný pápež Benedikt zvítali srdečným objatím. Obaja odišli do kaplnky, kde sa spoločne pomodlili. Po tom, čo emeritný pápež Benedikt XVI pokľakol, František ho objal a ponúkol mu svoje miesto so slovami: „Sme bratia.“ Modlili sa tak pred oltárom bok po boku. Federico Lombardi potvrdil, že po spoločnej modlitbe zotrvali v rozhovore asi 45 minút.

Veľkonočné trojdnie so Svätým Otcom

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Zelený štvrtok

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 1 Kor 11, 23-26
MP3 nahrávka / Homília - Mons. Marián Dragúň

Veľký piatok

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. Ž 31, 2+6

MP3 nahrávka / Pašie - Umučenie nášho pána Ježiša Krista podľa Jána
MP3 nahrávka / Homília - Vdp. kaplán Martin Vítek
Fotogaléria - obrady na Veľký Piatok

Veľkonočné prianie pre všetkých

Nech sila viery, ktorá sa zrodila z kríža a z prázdneho hrobu, premieňa Váš život a obdarúva nádejou tam, kde vládne beznádej, radosťou tam, kde panuje smútok, láskou tam, kde vládne nenávisť a sebectvo. Nech radosť veľkonočného svitania pomôže aj Vám pri nosení kríža každodenného ľudského trápenia. Požehnané veľkonočné sviatky praje všetkým Vám i Vašim rodinám Váš farár Marián

MP3 nahrávka / Homília - Mons. Marián Dragúň - Veľkonočná nedeľa

Vyhodnotenie pôstnej aktivity

Aj naša farnosť sa zapojila do projektu pôstnej prípravy 40dni.sk. Každý deň počas pôstu bola na stránke nová úloha na splnenie a raz do týždňa aj kvíz z náboženských vedomostí. Z našej farnosti sa zapojilo 69 ľudí. Vďaka všetkým a tu sú mená tých, ktorí získali najviac bodov z našej farnosti: 1. Anita Tanušková 266 bodov, 2. Ing. Ladislav Baláž 260 bodov, 3. Žofia Barboríková 256 bodov. Všetci traja budú odmenení peknou knihou, ktorú si môžu prevziať na farskom úrade.

Čo sa stalo s našou dobou?

Ponúkame na zamyslenie článok českého psychiatra a trvalého diakona Maxa Kašparu v periodiku MF DNES, v ktorom ako odborník ponúka diagnózu ako i terapiu pre súčasnú, nielen českú realitu života.

Nikdy som sa necítil sám

Vatikán 8. marca "Nikdy som sa necítil sám - posledné príhovory Benedikta XVI." - pod týmto názvom vo štvrtok uviedlo Vatikánske nakladateľstvo zväzok venovaný záverečným dňom pontifikátu Benedikta XVI. Zhromažďuje jeho príhovory od 11. do 28. februára tohto roka - od latinského vyhlásenia, ktorým oznámil, že sa rozhodol vzdať úradu Svätého Otca, a končí pozdravom veriacich v Castel Gandolfo. Kniha zahŕňa tiež text Apoštolského listu moto proprio Normas Nonnullas. Titul zväzku odkazuje na poslednú generálnu audienciu Benedikta XVI. pri ktorej predniesol aj túto vetu: "Nikdy som sa necítil osamelý pri nesení radostí i ťarchy Petrovho úradu." Poctu Benediktovi slovom a obrazom prináša i 62-stranovú on-line publikácia, ktorá je zverejnená na internetových stránkach Svätého stolca. Približuje vrcholy viaceré udalosti z jeho pontifikátu z rozličných miest. Väčšina fotografií pochádza z L´Osservatore Romano. Anglickú verziu si pozrite na http://www.vatican.va/bxvi/omaggio/index_en.html

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

"18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou je tento rok: «Čo žiada od nás Boh?» (Mich 6, 6-8). Pozývam všetkých k modlitbám, prosiť naliehavo Boha o veľký dar jednoty medzi všetkými Pánovými učeníkmi. Nevyčerpateľná sila Ducha Svätého nás povzbudzuje k úprimnému odhodlaniu pri hľadaní jednoty, aby sme mohli spoločne vyznať, že Ježiš je Spasiteľom sveta." BENEDIKT XVI, 16.1.2013

Všetkým veriacim Nitrianskej diecézy

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup nám poslal list, v ktorom nás informuje o Dekréte Apoštolskej penitenciárie k správnemu chápaniu a živeniu nábožnej túžby po dare odpustenia časných trestov za vlastné hriechy a za hriechy zosnulých veriacich. Práve v prebiehajúcom Roku viery môžu všetci jednotliví úprimne kajúci veriaci z Božieho milosrdenstva získať dar úplných odpustkov pre seba ako aj pre duše v očistci, keď sa platne vyspovedajú, príjmu Oltárnu sviatosť a pomodlia sa na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sú stanovené skutky, na ktoré sa odpustky viažu. Z nich vyberáme posvätné miesta v Nitrianskej diecéze, medzi ktoré patrí aj náš farský kostol Nanebovzatia Panny Márie a ktoré nitriansky biskup určil s možnosťou kedykoľvek počas Roku viery a za podmienok stanovených v spomínanom Dekréte získať úplné odpustky. Celý list je k nahliadnutiu po kliknutí.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus