SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Slávnosť Všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých

V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať.

31. nedeľa v Cezročnom období.

Evanjelium - Slávnosť všetkých svätých. Príhovor Benedikta XVI. na „Anjel Pána“

Slávnosť Božského Vykupiteľa

22.10.2009 sme slávili Slávnosť Božského Vykupiteľa spolu s našimi členkami Duchovnej rodiny a farnosťou..

Pastiersky list pri príležitosti 20. výročia tzv. „zamatovej revolúcie“

Každý z nás už niekedy pozeral na mozaiku. Videl v nej rozličné farebné kamienky alebo sklíčka usporiadané vedľa seba, ktoré – zmysluplne usporiadané –, vyjadrovali nejaký obraz, symbol, aj keď sa to pri pohľade zblízka mohlo javiť ako chaos. K zrelosti človeka patrí vedieť pomenovať farby a vidieť v pestrofarebnej mozaike zmysluplný obraz. Pri pohľade na našu minulosť chceme vyzdvihnúť, že pred dvadsiatimi rokmi z univerzitného prostredia vzišiel pohyb, spôsobený mladými ľuďmi. Ten kvalitatívne zmenil náš spôsob života – osobného, spoločenského aj politického.

Tri Božské osoby, tri dary, traja králi

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci, neskôr považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Zápis prvákov

Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu (sídlisko Juh) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 15. januára 2010 na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Učiteľ, dobre je nám tu

Vatikán (28. februára, RV) - Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Krížová cesta

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

ODPOČÍVAJ V POKOJI!

V sobotu dňa 27.02.2010 nás náhle opustil rímsko-katolícky kňaz METOD KRIŠTOFÍK vo veku nedožitých 58 rokov. Ktorí sme ho poznali (aj ostatní), myslime vo svojich modlitbách na jeho nesmrteľnú dušu a jeho spásu. Pohreb bude v piatok 05.03.2010 o 14:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a potom na cintoríne v Piešťanoch.

Naučiť sa čítať udalosti života očami viery

Vatikán (7. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Uvažujme nad srdcom Otca

Vatikán (14. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z okna svojej pracovne týmito slovami:

Zomrel vdp. Jozef Marťák

Vdp. Jozef Marťák bol od roku 2001 v Topoľčanoch na dôchodku. S veľkou láskou a ochotou vypomáhal v našej farnosti pri vysluhovaní sviatosti zmierenia pred prvými piatkami a v domovoch dôchodcov. Nech mu Pán odmení všetku námahu a službu. Nech odpočíva v pokoji.

Odsúdiť hriech, ale zachrániť hriešnika

Vatikán (21. marca, RV) – Aj dnes napoludnie Námestie sv. Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorí sa na námestie Svätého Petra dostali i napriek komplikáciám v doprave. Časť ulice Via della Conciliazzione bola totiž uzavretá kvôli Rímskemu maratónu, ktorý sa už pravidelne koná v tomto období. Svätý Otec sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z okna svojej pracovne:

25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!

Homília pápeža Benedikta XVI. na Kvetnú nedeľu

Homília pápeža Benedikta XVI. na Kvetnú nedeľu

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.