SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Neuveriteľné: je to naozaj tak?

Kritizování islámu a homosexuálního způsobu života se již brzy stane trestným činem v rámci Evropské unie. Ač se nám to nyní může zdát nepředstavitelné, bude tomu skutečně tak. Aktuálně už totiž chybí pouze formální krok švédského předsednictví. To bude o tomto anti-diskriminačním zákonu jednat v listopadu a dle všeho je už vše připraveno k tomu, aby byl návrh odsouhlasen.

Radosť z krásy

3. 12. 2009 bola v Mestskej galérii v Topoľčanoch otvorená výstava diel akademického maliara Ladislava Záborského(*1921). Je to vynikajúca príležitosť v zhone každodenného života v tomto adventnom čase vstúpiť prostredníctvom krásnych obrazov do tajomstva ticha a svetla. Nenechajte si ujsť túto príležitosť.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Jasličky nás učia pravej radosti

Na spoločnú modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom túto nedeľu prišli na Námestie sv. Petra okrem iných pútnikov aj deti so svojimi rodičmi, učiteľmi a katechétmi. V rukách prinášali figúrky Ježiška...

Vianočný program TV LUX

Katolícka Televízia LUX šíri od svojho vzniku duchovné a ľudské hodnoty. Práve na ne sa zameriava aj počas najkrajších sviatkov v roku. TV LUX pripravila pre svojich divákov program o hĺbke a zmysle vianočného tajomstva.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Betlehem je symbolom pokoja i výzvou k nemu

Vatikán (20. decembra 2009, RV) – Na Štvrtú adventnú nedeľu sa na Námestí sv. Petra zhromaždili veriaci, aby sa napoludnie pomodlili Anjel Pána spolu so Svätým Otcom. Námestie už zdobí vianočný strom, ale betlehem ešte zahaľuje plátno. Benedikt XVI. sa prítomným prihovoril z okna svojej pracovne týmito slovami:

VIANOČNÉ PRIANIE

Opäť sú tu Vianoce. Príležitosť, šanca a možnosť otvoriť sa pre dary, ktoré nám chce Boh dať. Tak Vám všetkým, svojim farníkom chcem popriať: POKOJ – kde vládne chaos, LÁSKU – kde vládne nenávisť, NÁDEJ – kde vládne zúfalstvo, RADOSŤ – kde vládne smútok, VERNOSŤ – kde vládne zrada, SILU – kde vládne bezmocnosť, VYSLOBODENIE – kde vládne spútanosť, ZÁCHRANU – kde vládne skaza, ŽIVOT – kde vládne smrť, SPÁSU – záchranu našich životov. Požehnané a milostiplné Vianoce Vám vyprosuje Váš farár Marián Dragúň

Poslostvo Urbi et Orbi Benedikta XVI.

Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, ako aj vy, mužovia a ženy milovaní Kristom! Dnes nad nami zažiarilo svetlo, pretože sa pre nás narodil Pán.

Prianie do Nového roka

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem vám v novom roku úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko, čo si srdce želá. Požehnaný Nový rok a v ňom každý krok.

Homília Benedikta XVI. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Vatikán (1. januára, RV) - Pri liturgickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2010 v Bazilike sv. Petra sa Benedikt XVI. prihovoril veriacim nasledujúcou homíliou:

Adventný veniec

Na budúcu sobotu(28.11) pri večernej svätej omši a potom v nedeľu (29.11) pri svätej omši o 10:30 h sa budú v našom farskom kostole posviacať adventné vence, ktoré si môžu veriaci priniesť a potom sa spoločne pri nich v rodinách modlievať počas adventu.

Kristus kráľ – Kráľ lásky

On založí kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja . Jemu budú slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. (1. čít. na sviatok, Dan 7, 13 – 14).

Komentár: Kresťania verzus ateisti, 1:0

Do slovenských i českých kníhkupectiev dorazila výnimočná knižka Křesťanství a ateismus úplně jinak, ktorú napísal americký autor Dinesh D`Souza. Ide o zdrvujúcu a veľmi presvedčivú kritiku ateistického svetonázoru.

Máte požehnané auto?

Naše cesty a parkoviská sú plné aut. Často počúvame o haváriách s tragickými následkami a sme svedkami čoraz väčšej agresivity účastníkov cestnej premávky na cestách. Zvýšenie bezpečnosti na cestách je otázkou svedomia a morálnej zodpovednosti. Vedomie, že aj za volantom sa máme správať podľa Božích prikázaní a že potrebujeme Božie požehnanie a ochranu anjelov strážnych môže napomôcť k väčšej tolerancii na cestách. Preto Vám farský úrad ponúka možnosť požehnania Vášho auta. V nedeľu 11. októbra 2009 po sv. omši o 10.30 hod sa uskutoční požehnanie aut, ktoré budú zaparkované na námestí pri kostole. Je potrebné do 7. októbra nahlásiť ŠPZ Vášho auta na farskom úrade, alebo na mailovej adrese: topfara@centrum.sk Mesto Topoľčany na túto akciu dáva povolenie mimoriadne parkovať pri kostole na námestí.

POZVANIE do Svitu na celoslovenské stretnutie modlitieb otcov 16.- 18.10.2009

Srdečne vás pozývame na Celoslovenské stretnutie otcov do Svitu 16.-18.októbra. Prídite všetci, ktorí môžete a pozvite aj svojich duchovných otcov. Spoločne môžeme rozjímať o dobrom pastierovi. Napokon, máme rok kňazov a aj my, ktorí sme fyzickými otcami, sme povolaní byť kňazmi vo svojich rodinách. Na stretnutí sa opäť zúčastní zakladateľ spoločenstva MO diakon Maurice Williams z Anglicka. Stretnutie sa začne v piatok o 18.00 a končí v nedeľu o 12.00.

Latinská sv. omša

Latinčina je stále materinskou rečou Cirkvi. Odporúča sa, aby sa občas slávila sv. omša v latinskom jazyku, ktorý bol do II. vatikánskeho koncilu liturgickým jazykom. Aj v našej farnosti chcem obnoviť tradíciu latinských sv. omší, ktoré budú bývať každú prvú nedeľu v mesiaci o 7.30. hod. Pozývame Vás na slávenie liturgie v latinskom jazyku. V Prílohe si môžete pozrieť latinské texty sv. omše.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...