Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

ČNOSŤ VO VÝCHOVE IV.

„Syn môj nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? ....

Sv. Jozef

Poznáme ho ako muža spravodlivého, ktorý starostlivo počúva Boží hlas a koná neodkladne, čo mu vnuká Duch Svätý, a to bez strachu a obavy, kde my ľudia tak často zlyháme. V celej svojej podstate je veľmi skromný a utiahnutý a bez toho, aby sa pýtal prečo, poslúcha na každý pokyn z neba. Pod Jozefovým vedením Ježiš rastie v zrelého muža. Uprostred rodiny ho učí hodnotám rodinného života a živeniu sa z práce vlastných rúk.Nás učí pravému duchu spoločenstva a pripravenosti tohto ducha neustále obnovovať. Je našim pomocníkom v každej potrebe.

Veľká Noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

Caritas in veritate - Láska v pravde

V utorok 7. júla, predstavia vo Vatikáne tretiu encykliku pápeža Benedikta XVI. Oznámila to Tlačová kancelária Svätého stolca. . Encyklika má názov „Caritas in veritate“ – Láska v pravde.

Maximilián Kolbe - svedok lásky mocnejšej ako smrť

Vatikán (14. augusta, RV) - Dnes Cirkev slávi spomienku sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý uprostred hrôzy osvienčimského tábora vydal svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Sv. Maximilián, “tento syn Poľska a syn sv. Františka z Assisi, veľký apoštol Nepoškvrneného počatia Panny Márie”, je svedkom “lásky, ktorá miluje až do krajnosti a nemyslí na utrpené zlo, ale nad ním víťazí dobrom” – povedal o ňom Svätý Otec v uplynulú nedeľu. Je jedným z tých vzorov, od ktorých sa možno naučiť, a to sa osobitne týka kňazov, tomu “evanjeliovému hrdinstvu, ktoré nás pohýna bez akéhokoľvek strachu dávať život pre spásu duší. Láska premáha smrť!” – to sú slová Benedikta XVI.

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ

Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: "Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje sviatočné predlženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka."(Marialis cultus č. 6)

Program Topoľčianskej púte 2009

Duchovná príprava pred Topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 3. septembra do soboty 5. septembra. V nedeľu 6. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Mária – Matka kňazov.“ Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame. Prelistujte si Farské Ozveny - kliknite sem - pripravil: Ondrej Šomodi (miništrant)

Svet si pripomenul 12. výročie smrti Matky Terezy

Kongregácia misionárok lásky na celom svete si počas uplynulého víkendu pripomenula 12. výročie smrti blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, svojej zakladateľky, ktorej 100. výročie narodenia sa bude sláviť na budúci rok. Generálna predstavená kongregácie sestra Mary Premaová pri tejto príležitosti uviedla: „Hrdinská svätosť jej života nás uisťuje, že jej smrť tu na zemi znamenala jej zrodenie pre nebo“. Pripomenula, že Matka Tereza otvárala svoje srdce pre lásku k všetkým ľuďom: „Neustále nás inšpiruje k tomu, aby sme otvorili oči a vnímali dôstojnosť Božieho dieťaťa v chudobných, aby sme im prinášali pokoj a radosť prostredníctvom pokornej služby.“ Arcibiskup Kalkaty Mons. Lucas Sirkar sa pred časom vyjadril pre agentúru Asianews o univezalite svedectva Matky Terezy: „Pápež Benedikt XVI. spomenul Matku Terezu trikrát vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est, aby demonštroval univerzalitu kresťanskej charity. Blahoslavená ukázala svoju lásku k Bohu skrze lásku k chudobným. Vždy hovorila, že to, čo súčasný svet potrebuje najviac, je láska, a že nedostatok lásky je tá najväčšia chudoba na svete. Milovať Boha a blížnych je pre našu dobu podstatné. Iba to môže zachrániť naše rodiny, spoločnosť, náš národ, i celý svet.“

12. február - Svetový deň manželstva

" Veľké tajomstvo" , ktorým je Kristus a ľudskosť v Kristovi, neexistuje mimo " veľkého tajomstva" vyjadreného " v jednom tele" ... skutočnosti manželstva a rodiny. Ján Pavol II.

Desatoro zrelého rodičovstva

Mnohí z rodičov majú túžbu či predsavzatie žiť a byť rodičmi podľa vzoru Svätej rodiny, k čomu nás povzbudzuje aj samotná Cirkev. Niekedy sú chvíle, keď rodič hľadá spôsob ako zlepšiť svoje postoje pre upevnenie rodinných vzťahov. Byť rodičom v dnešných časoch je veľmi ťažké, častokrát ani nie po materiálnej stránke, ale skôr po morálnej a duchovnej, aby neupadol do prúdu, do ktorého ho chce vtiahnuť ideológia a tempo dnešnej doby. Prinášame Vám rady známeho poľského kňaza Józefa Augustyna SJ, ktorý dlhé roky koná prednášky na tému rodičovstva pre rodiny a manželské páry. Snáď jeho slová pomôžu prehodnotiť , čo dobré si máme ponechať a na čom je dobré v našom konaní ešte pracovať.

Modlitba sv. Faustíny

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

Sv. Mária z Magdaly

Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala nohy slzami a utierala ich svojimi vlasmi (Lk 7,36-50). Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. Západní cirkevní otcovia spájali túto udalosť so zmienkou evanjelií, že Ježiš vyhnal z Márie Magdalény sedem zlých duchov (Mk 16,9; Lk 8,2). Preto pokladali túto sväticu za kajúcnicu, za obrátenú hriešnicu....

Rímsky exorcista poskytuje náhľad do diabla

Televízne a internetové série prednášok odhaľujú niektoré tajomstvá diabla a exorcizmu ako aj podrobnosti o práci exorcistu v Rímskej diecéze. Rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo Spoločnosti sv. Pavla, ktorí pôsobí v Rímskej diecéze 21 rokov a je aj odborníkom mariológom, v prvom vydaní série vysvetľuje, ako vykonáva exorcizmus.

Niekedy by som chcel padnúť na kolená: Lekár o zázrakoch v Lurdoch

Boh uzdravuje a koná zázraky, „aby príslušný človek začal žiť inak“. Povedal to vedúci Zdravotného strediska mariánskej svätyne v Lurdoch, Patrick Theillier, v interview, pre rakúske Radio Maria Österreich. Koncom apríla bol tento 64-ročný lekár a otec 6 detí vo Viedni, aby na tlačovej konferencie s viedenským kardinálom Christophom Schönbornom hovoril o jubileu 150. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch. MUDr. Theillier, ktorý vedie Zdravotné stredisko v Lurdoch od roku 1998, je aj predsedom Medzinárodného lekárskeho združenia Lurdov. Johanna Hulatschová s ním urobila interview:

13. máj - Panna Mária Fatimská

V nedeľu 13. mája 1917 išli ako obyčajne pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Deti stáli v nemom úžase. Lucia sa osmelila ako prvá a spýtala sa: „Kto ste, pani, a odkiaľ prichádzate?“ Tajomná pani jej hovorí: „Prichádzam z neba.“ Lucia sa jej opýtala: „A prídem aj ja do neba?“ Pani jej odpovedala: „Áno, prídeš aj ty do neba.“ „A Hyacinta?“ „Áno, aj ona.“ „A František?“ „Príde aj on, ale musí sa veľa modliť.“ Lucia sa jej ďalej spýtala: „A čo od nás chcete?“ Pani jej odpovedala: „Chcem, aby ste vždy 13. v mesiaci prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“ A ďalej im povedala, aby sa modlili ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti satanovi. Keď sa zjavenie skončilo, deti prišli domov...

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus