SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Uplynulo 100 rokov od narodenia svätého poľského pápeža Jána Pavla II.

Milovaní bratia a sestry!
1. Tento rok slávime sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II., ktorý sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach. Tento veľký svätý prispel neoceniteľným spôsobom k histórii našej krajiny, Európy, sveta a všeobecnej cirkvi. O Karolovi Wojtylovi sa už veľa povedalo a napísalo a jeho biografia je dobre známa a dočkala sa aj filmového spracovania. Vo veľmi náročnom pre nás čas - keď zápasíme s pandémiou koronavírusu a kladieme si otázky ohľadne budúcnosti našich rodín a spoločnosti - stojí za to sa spýtať, čo by nám práve on dnes chcel povedať? Aké posolstvo by adresoval svojim krajanom v máji v roku 2020? Verzia v .pdf - klikni sem
Ako prvé nám prídu na um slová, ktoré povedal v homílii na začiatku svojho pontifikátu: “Nebojte sa, otvorte sa, otvorte sa na Krista. Pre jeho spasiteľskú moc otvorte hranice štátov, ekonomickým a politickým systém, širokej oblasti kultúry, civilizácii, rozvoju! Nebojte sa! Kristus vie, čo človek nosí vo svojom vnútri. On to vie! (22.10.1978). Áno, Kristus vie, čo každý z nás nosí dnes v sebe, on dokonale pozná naše radosti, úzkosti, nádeje, obavy a túžby. Jedine on má odpovede na otázky, ktoré si s súčasnosti kladieme.

ZMENA TERMÍNU BIRMOVANIA

Dôležitý oznam: Vzhľadom na obdobie súčasnej koronakrízy bol ZMENENÝ termín slávnosti birmovania v našej Farnosti Topoľčany.
Pôvodný termín pripadajúci na 20. júna 2020 bol z pochopiteľných dôvodov odvolaný. Pokiaľ bude stabilizovaná spoločenská situácia, tak slávnosť birmovania by sa v našej Farnosti Topoľčany mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. V príprave birmovancov sa bude pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Ďakujeme za porozumenie!

MESIAC MÁJ - MYŠLIENKY O PANNE MÁRII

V mesiaci máj sa veriaci ľud už tradične zvykne bližšie primknúť k Panne Márii. K praktickým postojom či vnútornej oddanosti voči Nebeskej Matke nám môžu dopomôcť i viaceré myšlienky predstavené v tejto katechéze. Nech je naša mariánska úcta prejavom nielen toho, že chceme mať v živote Máriu za matku, ale i toho, že chceme aj žiť ako jej deti.

Deň matiek

Z príležitosti Dňa matiek, všetkým matkám, babkám a starým matkám blahoželáme k ich sviatku a prajeme im zdravie, Božie požehnanie a lásku ich drahých. Súčasne im venujeme z láskyplnej vďačnosti živý koncert s názvom „Matke a matkám“, ktorý budeme naživo vysielať cez YouTube, Facebook, TV Central v nedeľu 10.5. od cca 11.30 hod. – ihneď po skončení priameho prenosu sv. omše, ktorá bude bez veriacich o 10.30 hod. A ďakujeme speváčkam speváckeho zoskupenia Súzvuk za realizáciu tohto online koncertu.

Opätovne obnovené verejné bohoslužby - ROZPIS SV. OMŠÍ vo Farnosti Topoľčany Nanebovzatia Panny Márie (6.-10. mája 2020)

Od stredy 6. mája 2020 na základe publikovaných verejných rozhodnutí budú v Slovenskej republike za dodržiavania protiepidemických opatrení opätovne obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať ešte viacerým obmedzeniam. Sv. omše zostávajú naďalej dobrovoľné a v nedele i prikázané sviatky sú zatiaľ veriaci dišpenzovaní od osobnej účasti na sv. omši. Rozpis sv. omší (6.-10. mája).docx ČÍTAJTE V DETAILE TOHTO ČLÁNKU VIAC INFORMÁCIÍ ...

SVÄTÝ OTEC BENEDIKT XVI. O PASTIERSKEJ SLUŽBE KŇAZA

Ruský spisovateľ Lev Tolstoj rozpráva v jednom krátkom príbehu o prísnom panovníkovi, ktorý požiadal svojich kňazov a mudrcov, aby mu ukázali Boha a mohol ho tak uvidieť. Mudrci túto jeho túžbu splniť nedokázali. Vtedy sa istý pastier, ktorý sa práve vracal z poľa, ponúkol, že sa podujme na túto úlohu kňazov a mudrcov. Kráľovi však povedal, že jeho oči nie sú schopné Boha uzrieť. A tak teda chcel kráľ vedieť aspoň to, čo Boh robí. „Na to, aby som mohol odpovedať na túto tvoju otázku – odpovedal pastier panovníkovi – si musíme vymeniť šaty“. Panovník, hoci váhavo, no predsa pobádaný zvedavosťou nad očakávanou odpoveďou, súhlasil. Pastierovi podal svoje kráľovské šaty a seba dal obliecť do jednoduchého odevu chudobného muža. A vtedy zaznela aj odpoveď: „Toto je to, čo robí Boh“.
Čítajte ďalej v detaile článku ...

Žeby zrod nového kňazského povolania?

Štvrtá veľkonočná nedeľa už tradične má svoj vzácny titul, že je to nedeľa Dobrého pastiera. Osobitne v túto nedeľu ďakujeme za zasvätené osoby - za kňazov a rehoľníkov, ktorí sa rozhodli svoj život, sily a talenty dať do služby Božiemu ľudu. Aby miesto za Pánovým oltárom neostalo v budúcnosti prázdne, je nedeľa Dobrého pastiera inšpiratívnym podnetom na zdôraznenie potreby modlitieb na nové kňazské, rehoľné a duchovné povolania. Súčasne vyjadrujeme vďaky všetkým, ktorí sa na tento úmysel modlievajú.
   V dobe mimoriadnej situácie boja s koronavírusom je náležité vnášať medzi ľudí i úsmevné podnety a pozitívnu energie. Jedným, z príležitosti nedele Dobrého pastiera, môže byť krátke video zo zahraničia, ktoré príslušná rodina zverejnila na sociálnej sieti. Sprístupňujeme ho pre vás rovnako na našej farskej webovej stránke. Je roztomilé a pri jeho zhliadnutí si môžeme položiť otázku: "Žeby zrod nového kňazského povolania?" - Nuž, budúcnosť ukáže...

Išli na obnovu...

Kto by sa v tomto čase zastavil pri Lurdskej jaskyni, ktorá sa nachádza na hlavnom námestí za Farským kostolom v Topoľčanoch, ostal by mierne prekvapený. Čakal by, že tam nájde v nadživotnej veľkosti sochu Lurdskej Panny Márie (meria 190 cm), ktorá tam právom má svoje stále miesto. Jeho prekvapenie by vyplývalo z toho, že momentálne sa tam táto socha nenachádza.

Úradné hodiny Kancelárie Farského úradu v dňoch pracovného pokoja.

Dávame do pozornosti, že v dňoch 1. a 8. mája 2020 (piatky) bude Kancelária Farského úradu zatvorená z dôvodu dní pracovného pokoja.

Ďakujeme za pochopenie!

ZRUŠENIE TERMÍNOV SLÁVNOSTÍ 1. SV. PRIJÍMANIA

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých základných škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca školského roka, teda do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia.

Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota.

Poznámka: Skutočnosť zrušenia termínov slávností 1. sv. prijímania sa nateraz netýka slávnosti birmovania, ktorá bola naplánovaná v našej farnosti na sobotu 20. júna 2020. O danom konaní či nekonaní slávnosti birmovania rozhodne v dohľadnej dobe Biskupský úrad v Nitre.

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedelu - PRÍŤAŽLIVOSŤ A ZMYSLUPLNOSŤ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA (DA)

V týchto jarných dňoch pri pohľade von oknom si môžeme všimnúť, ako žiara nového dňa preniká nočné temnoty, a tým uplynulá noc stráca svoju moc. Svit a lúče rána prežarujú tmu noci a jej nočný chlad je nahradený teplom príjemných slnečných lúčov. Spoločne sme tak vkročili do otáľajúceho, ale predsa len prebúdzajúceho sa jarného obdobia. Na lúkach a pasienkoch, ktoré boli ešte pred nedávnom zazimované, sa teraz zelenie tráva. A oziminy na poliach sa neisto, ale predsa, predierajú zo zeme na svetlo sveta, aby nám mohli dať úrodu v pravý čas. Listnaté a ovocné stromy rovnako už zaregistrovali, že slnko občas hreje oveľa viac a dni sú oveľa teplejšie. A tak aj oni začínajú sa predierať k jarnému životu. Vidíme pučať ich lístie a obdivujeme pestrosť ich kvetov. Jar je jedno z najkrásnejších ročných období a mnohí z nás ho máme vo všeobecnosti radi. A to nielen pre spomenuté prírodné fakty, ktoré sprevádzajú život na zemi, ale i pre to, že nám toto obdobie prináša elán, povzbudenie a nové nadšenie k životu.
Pokračujte v čítaní v detaile článku ...

Novéna o príhovor svätej Korony - za oslobodenie od choroby a núdze v ochorení corona-vírusom

Svätá KORONA sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám a epidémiám. Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou.

POSTUP PRÁC NA GENERÁLNEJ OPRAVE ORGANA V NEMČICIACH

Dňa 16. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach medzi Farnosťou Topoľčany a organárom Jánom Novákom. Celá zmluva aj s prílohou rozpočtu opráv je zverejnená na farskej webovej stránke (https://www.topolcany.fara.sk/clanky/generalna-oprava-organa-nemcice).

Po tomto dátumu prišlo postupne k rozobratiu píšťal organa a následne k ich odvezeniu do organárskej dielne. Na renovácii jednotlivých píšťal a membrán sa postupne svedomito pracuje. Súčasne sa stihol zakúpiť nový organový ventilátor a to ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Po uplynutí pandémie sa bude za pomoci vysokozdvižnej techniky presúvať nový ventilátor do veže kostola a montovať spolu aj s novou vzduchovou rúrou do organa. Popri tom sa pomaly bude chystať plech na nové píšťaly a vyrábať nový mech. V kostole na organe ostala ešte demontáž časť zvyšných vzdušníc, ktoré sa v dohľadnom čase taktiež demontujú.
Čítajte viac v detaile článku ...

PARTE ČASOM NA WEBE MESTA

Viacerým z vás – osobitne po tieto časy mimoriadnej situácie pandémie – chýba informácia o zosnulých, ktorí po tieto dni zosnuli (R.I.P.). Chodiť neustále na prechádzku do mesta, aby si tam človek vo výveske pri kostole pozrel, či tam nie je vyvesené nejaké parte, nie je ani pohodlné ani praktické. Hoci veľa desaťročí to tak fungovalo...

Chceme vás preto informovať, že pracujeme na novej forme zverejňovania parte, čiže smútočnej informácie o úmrtí a pohrebe človeka, ktorý je z nášho mesta. Smútočná výveska pri kostole je v réžii farnosti. A tak predovšetkým sa v nej objavia smútočné oznámenia o našich farníkov. Nemusia sa tam však už objaviť napríklad informácie o zosnulých ľuďoch, ktorí pochádzajú z farnosti Topoľčany sv. Gorazda (Mravenisko) alebo z obcí Nemčice, Tovarníky či zosnulí z evanjelickej farnosti alebo zosnulí bez vyznanie. Hoci, keď nás pozostalí požiadajú, tak aj takého parte tam zverejňujeme.
Čítajte viac v detaile článku ...

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.