Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

„Ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa:
dobre sa modliť a správne žiť.“

Ružencové bratstvo je združenie živého, svätého a večného ruženca,ktoré ma výrazne mariánsky charakter.
Obnovené bolo 1.-vého januára 2005 z iniciatívy farníkov a Dominikánskeho mariánskeho centra. Prvé semienko ruž. bratstva už zasiali naši rodičia a starý rodičia avšak od januára bolo obnovene a vytvorilo sa 9-ruží. Každá ruža má svojho horliteľa a 20 členov.

Podmienky člena je pomodliť sa jeden desiatok posv. ruženca s úmyslom za sv.otca, rehoľu dominikánou, za farnosť, kňazske a reh. povolanie. Členovia sa schádzajú každú prvú sobotu v mesiaci na sv.omši a Fatimského večeradla-kde si menia kartičky-cedulky.

Na tomto stretnutí by sa mal zúčastniť každý člen ružencového bratstva. Nech modlitba posvätného ruženca prispeje k našej väčšej láske k Ježišovi a Márii. Nech oroduje za nás Panna Mária-Nevesta Ducha Svätého, aby sme sa s ním naplnení správne rozhodli vo všetkých životných situáciách a okolnostiach, aby bolo vidieť že patríme Ježišovi a Márii.

Za ružencové bratstvo dekanátna horliteľka: Krošláková Drahomíra

Korene vzniku ružencového bratstva

Korene vzniku ružencového bratstva siaha hlboko do minulosti, prakticky do polovice 13.storočia, keď podľa legendy modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv.Dominik, zakladateľ rodiny dominikánov, ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi.V roku 1470 ho založil bl. Alan de la Roche.

Bolestný ruženec

ktorý sa pre nás krvou potil
ktorý bol pre nás bičovaný
ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
ktorý pre nás kríž niesol
ktorý bol pre nás ukrižovaný

Slávnostný ruženec

ktorý slávne z mŕtvych vstal
ktorý slávne na nebesia vstúpil
ktorý nám Ducha Svätého zoslal
ktorý ťa, Panna, do neba vzal
ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia
ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu

Radostný ruženec

ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila
ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
ktorého si, Panna, v chráme obetovala
ktorého si, Panna, v chráme našla

Rosa Mystica, Vznešená pútnička

V Montichiari v Taliansku sa Panna Mária začala zjavovať v r. 1946 prostej, vtedy 36-ročnej, slobodnej žene – Pierine Gilliovej (1911-1991). Pierina bola v tom čase pomocnou ošetrovateľkou v nemocnici. Zjavenia sa po odmlke devätnástich rokov presunuli na predmestie Fontanella. Keď cirkevné autority Pierine zakázali prístup na miesto zjavenia, Mária sa svojej vyvolenej duši zjavovala v jej súkromí až do roku 1983. V literatúre sa uvádza 8 zjavení v Montichiari, 4 zjavenia vo Fontanelle a asi 45 súkromných zjavení. Pierina pri zjaveniach videla, ako duše v pekle prežívajú pekelné muky. Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala: „Náš Pán ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.

Ruženec, reťaz duchovných ruží

Mesiac október má v liturgickom kalendári prívlastok ružencový. Je to preto, že to bolo práve v októbri r. 1571, čo v známej bitke pri Lepante kresťanské vojská zastavili inváziu Turkov do Európy. Víťazstvo sa pripisuje pomoci Svätej Bohorodičky, ktorú vzývali modlitbou ruženca. Vtedy pápež Pius V. stanovil na 7. októbra spomienku Ružencovej Panny Márie a modlitba ruženca sa ešte viac začala šíriť v celom kresťanskom svete.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor