Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

ROZPIS SV OMŠÍ

zmena s plastnosťou od 20. mája 2019

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

- v pracovné dni: (Po, Ut, St, Št) 6:00, 8:00, 18:30

- v pracovné dni: (Pia) 6:00, 11:30, 18:30

- v sobotu: 8:00, 18:30

- v nedeľu: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 18:30

- prikázaný sviatok v pracovný deň: 6:00, 8:00, 11:30, 17:00, 18:30

- cirkevná slávnosť počas dňa pracovného pokoja: 6:00, 8:00, 10:30, 18:30

- štátny sviatok v týždni: 8:00, 18:30

- prípadná zmena je ohlásená v aktuálnych farských oznamoch

Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude každý deň (vrátane nedelí) vždy pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše. Spovedať bude vždy ten kňaz, ktorý bude sláviť následne svätú omšu.

 

Kostol Ducha Svätého v Nemčiciach

- v stredu (okrem letných prázdninových mesiacov) a piatok o 18:00

- v nedeľu: 9:00

- prikázaný sviatok v pracovný deň: 18:00

- prípadná zmena je ohlásená v oznamoch filiálky Nemčice

 

Nemocničná kaplnka Svätého Kríža

- v pondelok a v sobotu: 18:00
- v nedeľu: 10:30

- prikázaný sviatok v pracovný deň: v oznamoch kaplnky

- sviatosť zmierenia: 30 minút pred sv. omšou
- prípadná zmena je ohlásená v oznamoch nemocničnej kaplnky
- nemocničný kaplán p. Frank - kontakt 0904 009 524

 

Eucharistická adorácia

Adoračný deň v našej farnosti, v našom farskom kostole, býva vo štvrtok, kedy sa približne o 8:45 h vyloží najsvätejšia sviatosť Oltárna k poklone, ktorá trvá do18:30 h. Adorácia je zakončená eucharistickým požehnaním. Aj prvý piatok v mesiaci býva poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou a to od 17:00 h do 18:30 h, kedy je zakončená litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.

 

Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v mesiaci o 8:00 h býva fatimská sv. omša, kedy sa môžeme stretnúť pri modlitbe sv. ruženca a hlbšie preniknúť do posolstva Božieho slova.

 

Modlitba sv. ruženca

Každý deň od 17:45 h, prípadná zmena je ohlásená v oznamoch.

 

 

Farský kostol - Nanebovzatia Panny Márie

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de saint-Exupéry