Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

ROZPIS SV OMŠÍ

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

- v pracovné dni: (Po, Ut, St, Št) 6:00, 8:00, 18:30

- v pracovné dni: (Pia) 6:00, 11:30, 18:30

- v sobotu: 8:00, 18:30

- v nedeľu: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 18:30

- prikázaný sviatok v pracovný deň: 6:00, 8:00, 11:30, 17:00, 18:30

- cirkevná slávnosť počas dňa pracovného pokoja: 6:00, 8:00, 10:30, 18:30

- štátny sviatok v týždni: 8:00, 18:30

- prípadná zmena je ohlásená v aktuálnych farských oznamoch

Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude každý deň (vrátane nedelí) vždy pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše. Spovedať bude vždy ten kňaz, ktorý bude sláviť následne svätú omšu.

 

Kostol Ducha Svätého v Nemčiciach

- v stredu (okrem letných prázdninových mesiacov júla a augusta) a piatok o 18:00 (poprípade o 18.30 hod.)

- v nedeľu: 9:00

- prikázaný sviatok v pracovný deň: 18:00

- prípadná zmena je ohlásená v oznamoch filiálky Nemčice

 

Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva

- v utorok (zväčša): 16.15
- v sobotu: 17:00
- v nedeľu: 10:15

- prikázaný sviatok v pracovný deň: v oznamoch kaplnky

- sviatosť zmierenia: 30 minút pred sv. omšou
- prípadná zmena je ohlásená v oznamoch nemocničnej kaplnky
- nemocničný kaplán p. Frank - kontakt 0904 009 524

 

Eucharistická adorácia

Adoračný deň v našej farnosti, v našom farskom kostole, býva vo štvrtok, kedy sa približne o 8:45 h vyloží najsvätejšia sviatosť Oltárna k poklone, ktorá trvá do18:30 h. Adorácia je zakončená eucharistickým požehnaním. Aj prvý piatok v mesiaci býva poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou a to od 17:00 h do 18:30 h, kedy je zakončená litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.

 

Fatimská sobota a mariánske večeradlo

Každú prvú sobotu v mesiaci o 8:00 h býva vo farskom kostole fatimská sv. omša, po ktorej býva mariánske večeradlo.

 

Modlitba sv. ruženca

Každý deň od 17:45 h, prípadná zmena je ohlásená v oznamoch.
 

Modlitby za pokoj a mier vo svete

V prvú sobotu mesiaca sa modlí Komunita s. Egídio vo farskom kostole od 18.00 hod. modlitby za pokoj a mier vo svete.

 

 

 

Farský kostol - Nanebovzatia Panny Márie

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.