Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE NÁDEJ

Nečakaj na úsmev, aby si bol milý.
Nečakaj až ťa bude ktosi ľúbiť, ľúb sám.

Nečakaj až budeš osamotený, aby si poznal hodnotu priateľstva.

Nečakaj na najlepšiu prácu, aby si začal pracovať.

Nečakaj až budeš mať hojnosť, aj s omrvinkami je možné sa podeliť.

Nečakaj na úpadok, aby si si zapamätal radu.

Nečakaj na bolesť, aby si uveril modlitbe.
Nečakaj až budeš mať čas pomôcť niekomu.

Nečakaj až budú iní veľmi trpieť, aby si prosil o odpustenie, alebo aby si ich povzniesol na duchu.

Nečakaj, pretože nikdy nebude dosť tých, ktorí prijali z lásky osud sviece.

Nečakaj, pretože nevieš, koľko času ešte máš...

 

 

 

Občianske združenia vznikajú spravidla na báze pomoci ľudí dobrej vôle, preklenúť iným náročné životné situácie, alebo prispieť ku kvalite života.
S takýmto úmyslom bolo založené aj občianske združenie Nádej – Topoľčany, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 15. novembra 2004. Vychádza z princípov humanizmu, vzájomnej solidarity a ochoty spolupráce na spoločnom dobre v duchu myšlienky „Neodopieraj dobrodenia núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.“ Jeho hlavným cieľom je pomoc ľuďom, ktorí sú znevíhodnení či už zdravotne, sociálne alebo materiálne, pomoc rodinám, starým, osamelým ľuďom, ale aj prispieť k užitočným aktivitám vo voľnom čase detí a dospievajúcich. Ponúka možnosť poradenskej činnosti: zdravotnej, sociálnej, psychologickej i právnej. Organizuje prednášky, besedy a semináre. Snaží sa vytvárať sieť spolupracovníkov, ktorí chcú pomáhať ľuďom v núdzi, či sprostredkovávať opatrovateľsko – ošetrovateľskú službu. V súčasnej dobe žijeme všetci veľmi rýchlo, pod tlakom veľkého množstva povinností a nedostatku času. Základné hodnoty v rodinách, akými sú vzájomná láska, dôvera, sebadarovanie, zodpovednosť, sú bagatelizované, nedocenené a odsúvané. OZ Nádej chce podporovať kvality zdravej rodiny, zachovanie stability manželstiev a rodín, odborne poradiť pri prekonávaní sporadickej krízy. Chce pomôcť rodine chrániť jej pravú hodnotu, nenahraditeľnosť a jedinečnosť pri výchove a formovaní svojich detí. V tomto duchu smerujú aktivity združenia k všetkým členom rodiny:

- organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre deti a mládež
- organizovanie letných táborov pre deti
- všestranná výpomoc viacdetným rodinám
- stretnutia rodičov s odbornou ponukou zdravotnej, psychologickej, a pedagogickej problematiky, ktorú môžu využiť v starostlivosti a výchove svojich detí, v prevencii porúch správania u detí
- príprava a prevádzka centra s možnosťou práce s počítačmi, s využitím internetu, ako vstupnej brány do sveta rôznych informácií
- minikurzy práce s počítačmi pre dospelých, hlavne starších

Naše OZ chce svojimi aktivitami podporovať a vrámci svojích možností pomáhať pri rekonštrukcii historicky hodnotných objektov v regióne okresu Topoľčany, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Cennou pomocou môže byť napríklad brigádnická práca, či odborná staviteľská rada.

Všetci, ktorí veríte v silu dobra, ktoré sme schopní konať, môžete nám pomôcť zrealizovať tieto šľachetné ciele. OZ Nádej chce naozaj priniesť viac nádeje pre nás všetkých. Človek potrebuje nádej v perspekíve krokov svojej životnej cesty. Nádej je ako dlhé lano, ktoré mnohých drží na ceste životom.

Občianske združenie Nádej Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 65
955 01 Topoľčany

e-mail: topnadej@centrum.sk

Výstup na Tribeč 2011

Výstup na Tribeč spojený so sv. omšou.

Pôstna polievka

V pôstnom období aj naša farnosť chce dať možnosť tým, čo nevedia akou formou almužny by mohli pomôcť núdznym. A tak vždy v piatok v priestoroch farského úradu v čase od 12:00 h do 13:00 h sa bude podávať pôstna polievka, na ktorú vás srdečne pozývame. Pre tých, ktorí na poludnie nemôžu prísť, ponúkame pôstnu polievku aj po piatkovej večernej sv. omši tiež v priestoroch fary. Výnos z polievky sa použije pre potreby Charity blahoslavenej sestry Zdenky.

Potravinová zbierka

Od pondelka 10. do soboty 15. novembra 2014 organizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi, do ktorej sa zapojila aj naša Farská charita. Chceme sa z tohto miesta z úprimného srdca poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí sa zapojili a pomohli ľuďom bez domova i sociálne slabším rodinám žijúcim v našom meste. Za týždeň sa vyzberal tovar v hodnote 2.777- eur.

Deň detí.

Finančne sme podporili deti z Domova sociálnych služieb v Topoľčanoch na výlete v Klížskom Hradišti. Počet detí 18.

Rozprávka Vianoc 2008

V piatok 12. decembra 2008 o 17.00 hodine sa v Nitre v Mestskej hale na Klokočine uskutočnil 13. ročník najväčšieho vianočného galaprogramu pre deti „ROZPRÁVKA VIANOC - 2008“, ktorý už má svoju tradíciu a mnohí ho poznajú zo Slovenskej televízie.

Omša pre "nerozpustných".

Napriek nepriaznivému počasiu (teplota pod 10 stupňov a vytrvalý dážď) sa aj tohto roku zišlo viac ako 50 vode odolných odvážlivcov na vrchole Tribeč, aby sme spolu slávili v družnej atmosfére sv. omšu na sviatok patrónky Slovenska.

Kde sa deti stretnú s pštrosom naživo?

Ako sa už stalo pekným zvykom, aj toto leto poriadame zaujímavý autobusový výlet pre postihnuté deti. Za finančnej pomoci OZ Nádej a Farskej charity a vďaka organizátorskej práci pani Janky Hamarovej navštívia deti 27.8.2008 zoologickú záhradu v Zlíne.

V Medžugorí pôsobí Boh.

„Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k láske voči blížnemu. Aj dnes sa vám Boh chce skrze mňa prejaviť nesmiernou dobrotu a vy, moje drahé deti, ste povinní na ňu odpovedať. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia.“ Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 2. 7. 2008

Cesta rozprávkovým lesom.

Štrnásť detí z Domova sociálnych služieb a šestnásť z internátnej školy pre zle hovoriace deti prijali pozvanie na Cestu rozprávkovým lesom do obce Klížske Hradište.

Osmijanko

No predsa spoločné stretnutie na divadelnom predstavení v Nitre. Na nedeľu 2 marca sa podarilo zorganizovať výlet dosiaľ najväčšieho počtu detí s rôznym postihnutím na divadelné predstavenie Osmianko do Starého divadla v Nitre. Vďaka obetavej organizátorke a finančnej podpore OZ strávi 46 detí s doprovodom príjemné a pekné popoludnie na stretnutí s rozprávkou.

... dobre nám tu bolo ...

Ako sa už vlastne stáva tradíciou, tak aj tohoto roku, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme sa vybrali na sv. omšu do prírody na Tríbeč.

Komu sa nelenilo .... ten bol na Sádku.

V nedeľu 24.6.2007 sme sa konečne trochu rozhýbali. Asi 45 cyklistov sa pohlo od farského úradu smer Sádok. Väčšinou použitím vlastnej sily sa nám podarilo dostať až ku kostolíku. Po krátkom oddychu sa odomkli dvere národnej kultúrnej pamiatky a mohli sme si prezriet aj dosť ošarpaný vnútrajšok. Dúfame, že sa ho podarí v krátkej dobe opraviť. Za krásneho počasia potom už nasledovali rôzne hry od futbalu až po ... karty :-) Veru sme sa ani nenazdali a bolo treba pobrať sa domov. Dovidenia nabudúce.

Snehová kráľovná

Naše občianske združenie v spolupráci s Charitou bl. Sestry Zdenky pripravili a zabezpečili na nedeľné popoludnie 25.2.07 výlet pre zdravotne postihnuté deti a deti z domova sociálnych služieb do Nitry na divadelné predstavenie Snehová kráľovná. Hlavným organizátorom tohoto podujatia je naša spolupracovníčka Janka Hamarová.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.