Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

KAPLNKA NSP

Nemocničná kaplnka sa otvára 14. júna 2020!

V uplynulom týždni sme zaviedli a namontovali novú klimatizáciu. Maliari opravili maľovku na niektorých poškodených miestach. Následne bola dôkladne očistená a vydezinfikovaná. Nemocničná kaplnka už bude bývať počas dňa otvorená s platnosťou od 14. júna 2020. Na slávenie sv. omší si však musíme počkať, lebo v nemocniciach stále pretrváva mimoriadny stav.

Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.

Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne zrýchlili. Kaplnku sa podarilo úspešne dokončiť.

Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 26.10.2019.

V prácach na novej nemocničnej kaplnky tiež postupujeme. Podrobný popis prác aj s fotkami, ktoré sa spravili, a ktoré nás ešte čakajú, je zverejnený v tomto článku. Ďakujeme vedeniu nemocnice za spoluprácu a podporu pri riešení technických a organizačných záležitostí týkajúcich sa prípravy kaplnky. Ďakujeme aj Vám farníkom za finančnú podporu. Nech Vás Pán Ježiš odmení svojim požehnaním.

Priebeh prác na nemocničnej kaplnke k 14.9.2019

Priebeh prác na nemocničnej kaplnke Povýšenia sv. Kríža v topoľčianskej nemocnici za uplynulé týždne od posledného zhodnotenia stavu si môžete prečítať v tomto článku.

O nemocničných kaplnkách Povýšenia sv. Kríža

Topoľčianska nemocnica v tomto čase prechádza rozsiahlou modernizáciou. Z tohto dôvodu bude doterajšia nemocničná kaplnka Povýšenia sv. Kríža prebudovaná na Jednotku intenzívnej starostlivosti, nakoľko sa tieto priestory nachádzajú v tesnej blízkosti operačných sál. Posledné sv. omše v tejto doterajšej kaplnke budú v sobotu 17.8. o 18.00 hod. a v nedeľu 18.8. o 10.30 hod. Od pondelka 19.8. sa začne kaplnka vypratávať a sv. omše v nemocnici až do zriadenia novej nemocničnej kaplnky nebudú bývať. Na vybudovaní novej kaplnky opätovne zasvätenej Povýšeniu sv. Kríža sa intenzívne pracuje a predpokladá sa, že niekedy v septembri 2019 by mohla byť k dispozícii i s obnovou sv. omší. Bližšie i s vizualizáciou novej kaplnky v predchádzajúcom článku. Vedeniu nemocnice ďakujeme za ústretovosť i nové priestory a ostatným za pochopenie a trpezlivosť.

Priebeh prác na nemocničnej kaplnke v Topoľčanoch k 16. augustu 2019.

- dokončila sa prvá etapa elektroinštalácie (druhá etapa bude pokračovať až po vymaľovaní kaplnky t.j. inštalácia svietidiel, zásuviek, vypínačov, ..)
- je nainštalovaná nová kabeláž a zapojený elektrický rozvádzač
- je urobená prekládka elektrických rozvodov nad pôvodnými dverami
- sú osadené chráničky na kabeláž pre ozvučenie kaplnky, a bezpečnostnú kameru
- už prebiehajú murárske práce - bola ošetrená čelná stena kaplnky a zakrýva sa kabeláž.
- v najbližších dňoch sa začne búrať okolo dverí, za účelom osadenia nových väčších vstupných dverí.

- Pondelok 19. sa začne sťahovanie z pôvodnej kaplnky (nábytok, oltár,...) na dočasné miesto pokiaľ nebude pripravená nová kaplnka.

Elektroinštalácia v novej nemocničnej kaplnke / 02.08.2019

V priestore novej kaplnky v topoľčianskej nemocnice prebiehajú aktuálne elektroinštalačné práce. Práce napredujú výborným tempom vďaka šikovným majstrom a výborným manažérom projektu. Súčasne informujeme, že sme v týždni zaplatili faktúru za doteraz spotrebovaný elektroinštalačný materiál do nových priestorov nemocničnej kaplnky v sume 888,- €. Všetkým našim dobrodincom a podporovateľom vyslovujeme úprimné poďakovanie a srdečné Pán Boh odmeň!

Vizualizácia novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019

Ponúkame Vám zopár fotografii z vizualizácie novej kaplnky. Veríme, že nová kaplnka sa Vám bude páčiť.

Aktuálny stav novej nem. kaplnky Povýšenia sv. Kríža - 20.7.2019

Ponúkame Vám zopár fotografií z aktuálneho stavu novej nemocničnej kaplnky - aktuálne prebiehajú elektroinštalačné práce.

Kresťanský koučing

Čo je kresťanský koučing ?
Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode.

Veľký piatok - 2019 v kaplnke Povýšenia Svätého Kríža

Slávenie utrpenia a smrti Pána Ježiša.

Pobožnosť krížovej cesty v kaplnke

Milí farníci, počas pôstneho obdobia sa budeme modliť v nemocničnej kaplnke pobožnosť krížovej cesty každú sobotu so začiatkom o 17:15 Hod. Ak máte záujem čítať zastavenia hláste sa v sakristii po sv. omšiach.

Poďakovanie chrámovému zboru

Dnes na sviatok Krstu Krista Pána, topoľčiansky chrámový zbor spestril atmosféru sv. omše v nemocničnej kaplnke Povýšenia Sv. Kríža vianočnými skladbami. Ďakujeme všetkým muzikantom, spevákom, pánovi J. Mičúnekovi a Ľ. Krajčíkovi za krásny umelecký zážitok. Nech Vás Pán Ježiš odmení za Vašu službu a nech vo Vás aj naďalej rozvíja talent, ktorý ste dostali. S vďačnosťou, aj Páter Frank Vandegehuchte a farníci z kaplnky. Úryvok zo skladby mp3

Nemocničná kaplnka - Povýšenia sv. Kríža

Rozpis sv. omší počas vianočných sviatkov.

Páter Frank Vandegehuchte MSC - 25. výročie kňazskej vysviacky

Drahý Páter Frank Vandegehuchte MSC, prijmite od nás, svojich farníkov, blahoželanie k 25. výročiu kňazskej vysviacky, ktoré oslávite 29.8.2018. Prajeme Vám a do ďalších rokov vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky Nebeského Otca i darov Ducha Svätého nech Vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte. S vďakou farníci z Topoľčian.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor