Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MODLITBY OTCOV

Každodenná modlitba otcov

Pane, ďakujeme Ti za dar otcovstva a prosíme Ťa o odpustenie za chvíle,keď sme zlyhali vo svojej povinnosti milovať a ochraňovať naše rodiny.

Ľutujeme v mene všetkých otcov a prosíme Ťa,aby si nám pomohol odvrátiť sa od vecí, ktoré nás od Teba oddeľujú.

Pane, daj nám silu veď nás tak, aby sme naplnili svoje poslanie a prijali svoje pravé miesto otcov v spoločnosti, podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Márie.

Prosíme Ťa, Otče, o ochranu všetkých žien a detí, ktoré si zveril do našej opatery; chráň ich, prosím, pred všetkými útokmi nepriateľa.

Otče, prosíme Ťa, žehnaj Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery, aby boli naďalej vedené Duchom Svätým.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

Modlitby otcov sú súčasťou „Solace Community“ (spoločenstvo Útecha). Vznikli ako dôsledok rozšírenia sa Modlitieb matiek vo svete. Deti viery sú treťou iniciatívou spoločenstva Útecha.

Kde vznikli?                   Vo Veľkej Británii.
Kedy?                           V roku 2001. (Na Slovensku v novembri r.2001.)
Kto stál pri vzniku?         Brat diakon Maurice Wiliams.

A v Topoľčanoch? Stretávať sme sa začali po I. celoslovenskom stretnutí skupín Modlitieb otcov v Skalke nad Váhom 15.10.2005.

Prečo sa stretávame?
Okolo seba vidíme priveľa starostí, veľa nepokoja, menej skutočnej radosti a ešte menej modlitby. Najmä u mužov. Fakt je, že nároky na nás sú nesmierne. Manželky právom očakávajú, že sa pre rodinu vydáme celí, deti nás veľmi potrebujú, zamestnávateľ očakáva, že podáme špičkový výkon, priatelia očakávajú nezištnú pomoc a na rodičov tiež musíme pamätať. Nikoho nechceme sklamať, nuž sa snažíme vyhovieť každému a zvyčajne kdesi zlyháme. Niekedy dosť škaredo.
Domnievam sa, že všetky tie oprávnené nároky a očakávania sa ani nedajú splniť. Nie našimi vlastnými silami. Ježiš to povedal na rovinu: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5). Aby sme uspeli, potrebujeme svoje chabé sily napojiť na Božiu silu. To sa deje v modlitbe a osobitným spôsobom v modliacom sa spoločenstve. („Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene....“).
A preto sa zatiaľ jedna skupinka (skôr narodených) otcov stretáva každý týždeň v stredu po sv. omši o 19:30 hodine a druhá skupina (mladých otcov) sa stretáva v utorok tiež o 19:30 hodine v miestnosti na to vyhradenej na farskom úrade, kde sa modlíme, chválime Pána, čítame Sv. písmo a delíme sa o svoje myšlienky.

Vlado a Miro

Ak sa chceš dozvedieť niečo viac, príď medzi nás. Tel. kontakt: 0911/788 819 /skôr narodený otec :-)/
                                                                                                                   0907/752 632 /mladší otec :-)/

 

Obľúbené položky :

www.modlitbyotcov.sk/
http://www.katnoviny.sk/Kn_2005/28_2005/tema.htm
http://www.mstretnutia.sk/2005/Spravodaj5_put_modlitieb_otcov.doc
http://www.kbs.sk/

 

Brat diakon Maurice Wiliams v Topoľčanoch 30.9.2008:

 

 

SPRAVODAJ c 18

Spravodaj č.18

Modlitba za OBNOVU

Modlitba za OBNOVU

Spravodaj č.16

Spravodaj č.16 Modlitby otcov z komunity Útecha

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.