Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

KOMUNITA SV. EGÍDIA

Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus skupiny študentov postaviť  na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium v prednostnom vzťahu s chudobnými. Odvtedy sa Komunita rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a získala mnohé ocenenia za prácu s chudobnými a za mier. 

Komunita stojí na troch pilieroch, ktorými sú:


1. Modlitba
2. Služba
3. Spoločenstvo
 
 

Modlitba je pre nás najdôležitejším pilierom, pretože z našej modlitby a z nášho vzťahu s Bohom vychádza aj naša služba. Slúžime všetkým chudobným ľuďom - chudobným nielen finančne, ale aj chudobným na priateľov. Naša služba v Topoľčanoch spočíva predovšetkým v službe ľuďom žijúcim na ulici, ktorých, žiaľ, nie je málo. Ako spoločenstvo fungujeme na dvoch úrovniach: tá prvá je v našom meste, kde si spolu sadneme a sme spolu vždy po službe a tá druhá je medzinárodná, pretože sa niekoľkokrát do roka stretávame a navštevujeme aj s našimi priateľmi z Česka, Maďarska, Poľska a iných krajín. 

 

Okrem Topoľčian funguje Komunita aj v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. V Bratislave, kde pôsobíme od roku 2008 okrem služby chudobným, slúžime aj starým ľuďom v domove dôchodcov a v útulku pre chorých ľudí, ktorí nemajú nikoho. 

 

Vojna je matkou chudoby, a práve preto sa v Komunite venujeme aj týmto témam. Prvým krokom, ktorý môžeme proti vojnám vo svete spraviť, je modliť sa a veriť. Druhým je skončiť vojnu vo svojom srdci a tým tretím je vyjsť z kostola a ísť svedčiť, pretože za každé násilie a vojnu vo svete môže len nevedomosť a ľahostajnosť. 

 

Stretávame sa každý piatok o 14:30h na fare. Príď za nami! Tešíme sa na teba.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.