Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

INŠPIRUJÚCE OSOBNOSTI

Na tejto stránke si budete môcť pripomínať životopisy
pre nás inšpirujúcich osobností aktuálne k ich výročiu.

Pripravil pre nás : Dušan Jedinák

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová (9. 9.1814 - 31. 7.1867)

Bl. Alfonza Mária, krstným menom Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 vo Francúzsku v kúpeľnom meste Niederbronn, ako prvé z jedenástich detí- roľníkom Jurajovi a Barbare. Dievča vyrástlo v jednoduchých pomeroch svojej rodiny, farnosti a dedinského spoločenstva. V mladom veku trpela na viaceré choroby. Alžbeta bola silnou osobnosťou a mala vrodenú citlivosť pre duchovné veci.Už v útlom detstve dávala rodičom otázky týkajúce sa utrpenia Krista a túžila urobiť všetko, aby ho ona nezraňovala hriechom. Predovšetkým chcela poznávať Boha, milovať ho a páčiť sa mu.

VINCENT de Paul (24.4.1581−27.9.1660)

Francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník, bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti, mal rozhodný temperament, humor, dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, sedliacku múdrosť... Cez službu chorým a chudobným pokorne konal dobročinnosť a spoznával Božie cesty. Pán Boh mu naznačil smer misionárskej služby pre duchovné dobro blížnym.

Rudolf DILONG (1.8.1905 ̶ 7.4.1986)

Reprezentanta katolíckej literárnej moderny, františkánskeho kňaza, označili aj za mága slovenského jazyka i knieža básnikov. Vydal okolo 100 publikácií (najviac básnické zbierky, ale aj romány a divadelné hry). Metaforicky vyjadroval intímne pocity, osobné bôle i túžby (napr. Hviezdy a smútok, Mesto s ružou). Lyricky odkrýval meditácie o zmysle života, o Bohu (Poď, nasleduj ma; Belasý blankyt; Milovať ̶ žiť; Dotyk s večnosťou; Nebo nehasne; Nezomrie, kto miluje).

Matka Terézia z Kalkaty

Stala sa symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do rehole loretánskych sestier v Írsku, odišla do Kalkaty (1928), kde 17 rokov vyučovala na strednej škole. Tridsaťšesťročná spoznala, že je povolaná pomáhať najúbohejším z úbohých. Rehoľné rúcho vymenila za biele sárí s modrým okrajom a krížikom na ramene.

Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer (9. 1. 1902 – 26. 6. 1975)

Každá práca služby blížnym aj každodenný jednoduchý život ľudského spoločenstva sú príležitosťou pre stretnutie s Bohom, aby sa zároveň uplatňoval bohatý duchovný život aj kresťanský apoštolát. Všetci ľudia môžu dosiahnuť svätosť skrz svoj obyčajný život a všednú prácu. Tento názor spolu s rodinným heslom Duša a pokoj smeroval vo svojich slovách i skutkoch tak, aby hlásané evanjelium zasiahlo až do hĺbky ľudského srdca.

Martin BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. Študoval filozofiu i filológiu, dejiny literatúry a umenia i psychiatriu vo Viedni, Lipsku, Zürichu i v Berlíne. V rokoch 1938–1951 bol profesorom na hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, podporoval spoluprácu Židov a Arabov.

Beda Venerabilis (Ctihodný) – učenec doznievajúcej patristiky

Výpočty pohyblivých sviatkov Termín kresťanských veľkonočných sviatkov je určený na prvú nedeľu po prvom jarnom splne Mesiaca. Dátum veľkonočnej nedele sa pohybuje v kalendári v určitej postupnosti s periódou 28.19 = 532 rokov (tzv. veľkonočný cyklus). K tým, ktorí podstatne prispeli k základným postupom výpočtu veľkonočných sviatkov (Computus paschalis) patrí aj írsky benediktínsky mních Beda Venerabilis (asi 672/675 – 26. 5. 735). Vypočítal dátumy Veľkej noci pre roky 532 – 1063.

Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.

Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej nádeje priťahoval ľudí všetkých svetadielov. Ako mediálna hviezda katolíckej cirkvi sa stal univerzálnym lietajúcim pútnikom, ktorý obnovoval tvár starých kontinentov posolstvom civilizácie lásky. Slovensko navštívil trikrát (1990, 1995, 2003). Aj nám pomáhal vo viere vytrvalým a obdivuhodným hlásaním evanjelia. Katolícka cirkev ho prehlásila (27. apríla 2014) za svätého.

Roger L. SCHÜTZ (12. 5. 1915 - 16. 8. 2005)

Z rodného Švajčiarska odišiel (1940) do Francúzska a v Taizé založil ekumenickú komunitu, v ktorej dobrota srdca a jednoduchosť mali byť uprostred všetkého. V roku 1949 siedmi novodobí rehoľníci zložili sľub čistoty, chudoby a poslušnosti.

Vladimír JUKL (19.4.1925−1.5.2012)

Ako nenápadný aktivista a neskôr aj kňaz (tajne vysvätený 1971; prezývaný „generál tajnej cirkvi“) sa zaslúžil o slobodu na Slovensku. Zápasil s komunizmom, fašizmom, nacionalizmom aj liberalizmom. Inšpiroval, nielen kresťanov, pre službu pravde, dobru a láske. Bol svedomím slovenského katolicizmu 20. storočia.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.