Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

EMAUZY

Spoločenstvo Farské Emauzy je spoločenstvom priateľov Eucharistie. Je to voľné združenie veriacich, ktorí sa chcú stať šíriteľmi úcty a lásky k Eucharistii a jej apoštolmi. Členom sa môže stať každý veriaci po prvom sv. prijímaní, ktorý je ochotný spolupracovať s duchovným otcom farnosti v diele služby Eucharistii a zachovávať pravidlá členstva v spoločenstve. Je možné vytvoriť samostatné skupiny mužov, žien, detí či mládeže. Pravidlá členstva:
1.
Byť ochotný vziať na seba záväzok stráviť aspoň raz do mesiaca 1 hodinu v tichej adorácii pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou a modliť sa popri svojich úmysloch aj za naše farské spoločenstvo. Podľa možnosti zúčastniť sa v posledný štvrtok mesiaca adorácie a modliť sa za konkrétne určené úmysly za našu farnosť, ktoré určí duchovný otec farnosti.

2. Zúčastňovať sa pravidelných stretnutí spoločenstva na ktorých sa bude konať katechéza o modlitbe a adorácii.

3. Zúčastniť sa aspoň raz v týždni na sv. omši okrem nedele.

4. Vykonať si pobožnosť prvých piatkov.

5. Aktívne sa podieľať na príprave bohoslužieb ( spev, služba lektorov, obetné dary).

6. Čím častejšie sa aj cez deň podľa možností zastaviť na krátku adoráciu v kostole.

7. Apoštolovať medzi ľuďmi a získavať ich pre častejšie sv. prijímanie a účasť na sv. omši.

8. Často sa modlievať za prehĺbenie úcty a lásky k Oltárnej sviatosti v našej farnosti.

 

Každý člen ochotný zachovávať pravidlá členstva dostane preukaz.
Za všetkých členov Farských Emauz bude v prvú nedeľu v mesiaci o 10:30 hod. slúžená sv. omša.

Dôvera sv. Faustíny

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Poznavanie Božieho milosrdenstva

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Veľkonočný pokoj

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Obraz Božieho milosrdenstva

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Milosrdenstvo v odpustení a zmierení

Počas poklony v rámci iniciatívy 24 hodín pre Pána Vám ponúkame dlhšiu adoráciu s témou Milosrdenstvo v odpustení a zmierení. Počas adorácie bude možné uctiť si kríž pobozkaním a dať znak pokoja niekomu vedľa seba na znak zmierenia medzi sebou…

Milosrdenstvo v slovách

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

MILOSRDENSTVO PREUKÁZANÉ SLOVOM, 1. časť

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Adorácie v Roku milosrdenstva

Každý štvrtok počas celodennej poklony Vám ponúkame podnet na zamyslenie a modlitbu na papieroch, ktoré sú na laviciach v kostole. Niektorí prejavili záujem mať k dispozícii tieto materialy aj na našej farskej stránke. Ponúkame Vám túto možnosť a budeme sa snažiť pravidelne uverejňovať texty na zamyslenie.

Aktualizovaný zoznam členov Farských Emauz

Po štyroch rokoch sme aktualizovali zoznam členov Farských Emauz, ktorý sa ustálil na počte 113 prihlásených. Povzbudzujeme Vás v tomto Roku Sedembolestnej k prehlbeniu života modlitby a odovzdanosti do vôle Božej cez príklad P. Márie.

Viera nikdy neodpočíva

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:

Viera, ktorej je všetko možné

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:

Veriť každý deň

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:

Riskantná viera

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery: Viera upokojujúca a viera riskantná

Hora zostala na svojom mieste (2)

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery

Počas našich štvrtkových adorácií v tomto prebiehajúcom Roku viery chceme zvlášť prosiť o posilnenie tohto daru v našich srdciach, životoch a rodinách. Nech sú príležitosťou aj ponúknuté texty, ktoré slúžia ako podnet k zamysleniu a k modlitbe počas adorácie. Tieto texty o viere budeme uverejňovať aj na našej farskej stránke. Veríme, že sa stanú príležitosťou k zamysleniu.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor