Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

DÔLEŽITÉ SPRÁVY

Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)

Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného srdca, prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky lásky voči blížnym a nezanedbávať svoj advent". V čase, keď nás evanjelium vyzýva pripraviť cestu Pánovi, otec biskup Judák apeluje na srdce človeka, aby sa mobilizovalo za dobro, šľachetnosť a milosrdenstvo.

Duchovné okienko

Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že sa za nás potil svojou predrahou Krvou v Olivovej záhrade. Prosíme ťa Pane, pre tieto jeho zásluhy odpusť nám všetky naše hriechy.

Tebe, Najsvätejšia Trojica, predkladáme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že za nás podstúpil smrť na kríži. Úpenlivo ťa žiadame, Pane, aby si nás pre tieto jeho zásluhy láskavo zbavil aj trestov za previnenia našich hriechov.

Tebe, Najsvätejšia Trojica, predkladáme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za nevýslovnú lásku, s ktorou On z neba na zem zostúpil, aby si vzal telo, trpel a na kríži za nás zomrel. Pre tieto jeho zásluhy ťa prosíme, Pane, aby si po našom pozemskom skonaní voviedol naše duše do nebeskej slávy. Panna Mária, Potešenie zarmútených, oroduj za nás! Amen..


Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení ...

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

Topoľčany tlieskajú HRDINOM

V PIATOK 27. marca 2020 o 20.00 hod. SLOVENSKO TLIESKA HRDINOM.

MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU

Svätý otec pápež František pozýva veriacich celého sveta v piatok 27. marca o 18.00 hod. pripojiť sa cez médiá k spoločnej modlitbe a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19. Pozývame k sledovaniu tohto slávenia cez masmédiá.

PREDĹŽENIE NESLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.

Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie

Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s vašimi deťmi za odvrátenie epidémie spoločne so Sedembolestnou Pannou Máriou - Patrónkou Slovenska. Živý prenos nájdete vždy na YouTube kanály Štúdio 7BOLESTNÁ https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ/featured
- Modlitba za odvrátenie epidémie (posvätný ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa k Panne Márií.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:

Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie nejakú hodnotu v porovnaní so sviatostným prijímaním v premenenej hostii. Preto sa jej raz sám Pán Ježiš zjavil s dvomi kalichmi v rukách, pričom jeden bol zo zlata a druhý zo striebra, a takto sa jej prihovoril: „Do tohto kalicha zo zlata ukladám všetky tvoje sviatostné prijímania; a do tohto – zo striebra – zas tvoje duchovné prijímania. Oba tieto kalichy sú mi veľmi milé.“ Pred SV. MARGITOU MÁRIOU ALACOQUE to zas vyjadril obzvlášť silnými slovami: „Tvoja túžba prijať ma sa tak sladko dotkla môjho srdca, že keby som už nebol ustanovil túto Sviatosť, urobil by som tak v tejto chvíli, len aby som sa s tebou spojil.“

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Adorácia je cestou človeka k sebe samému.