RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Streda 2. týždňa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Marka
Mk 3, 1-6

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária svätej stolice udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Smútočné oznámenie

S prejavom zármutku, s prosbou o modlitbu a v duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie dovoľujeme si oznámiť, že dňa 15. januára 2021 vo veku nedožitých 78 rokov odovzdala svoju ušľachtilú dušu Stvoriteľovi pani Marta ČANIGOVÁ, rodená Matejková. Táto matka kňaza - rodáka z Topoľčian vdp. Branislava Čanigu, bude mať pohrebnú smútočnú rozlúčku v mieste jeho pastoračného pôsobenia. Blízki smútiaci sa s ňou rozlúčia v sobotu 23. januára 2021 pri pohrebnej sv. omši o 11.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v...

Čítaj viac ...
Vybavovanie v kancelárii Farského úradu je len bezkontaktné

Na základe veľmi vážnej súčasnej pandemickej situácie oznamujeme, že úradné hodiny v kancelárii Farského úradu v Topoľčanoch sú s okamžitou platnosťou zrušené a všetky úradné záležitosti budú vybavované len bezkontaktne (vrátane nahlasovania pohrebov) prostredníctvom telefonického rozhovoru (038/5326302) alebo cez mailovú komunikáciu (topolcany.fara@gmail.com). Farský i filiálny kostol je otvorený len po sklené dvere (z protiepidemických dôvodov nie je momentálne možný bezprostredný vstup do kostolov). Ďakujeme za porozumenie!

Čítaj viac ...
img

Prehľad diania

Vianočný vinš 2013

Ten, ktorý sa dotýkal neba i keď kráčal po zemi, nech sa dotkne našich sŕdc a naučí nás správne žiť. Prajeme Vám požehnané Vianoce. Nech vám prinesú do vašich tmavých...

Čítaj viac ...
Jasličková pobožnosť 2013

Dnes sa konala jasličková slávnosť v podaní detí z cirkevnej ZŠ sv. Don Bosca a materskej školy na Škultétyho ulici. Deti si pripravili za pomoci pani vychovávateliek, krásne vystúpenie a...

Čítaj viac ...
Október - mesiac sv. ruženca

Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. V našom farskom kostole sa ho modlievame každý večer približne o 17:45 h. Netreba však zabúdať...

Čítaj viac ...
Sviatok Božského srdca

Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená...

Čítaj viac ...
Topoľčianska púť v Roku viery

Opäť sa blíži čas topoľčianskej púte. Je to čas duchovnej obnovy pri našej nebeskej matke, Panne Márii. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu počas dní púte. Všetci ste vítaní!

V...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Zasvätenie Farnosti

Panne Máríi

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53

Liturgický kalendár

Streda 2. týždňa v Cezročnom období

Dátum: 20. január 2021
Liturgická farba: ZELENÁ
Liturgický rok: B1

Myšlienka dňa

Cesta najmenšieho odporu je asfaltová iba na začiatku.

Hans Kasper

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup