Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Duchovná obnova mužov

Rímskokatolícky farský úrad, farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch srdečne pozýva v stredu 15. decembra 2010 o 19:30 h mužov bez rozdielu veku, stavu a postavenia na ADVENTNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU spojenú s modlitbami otcov a s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia vo farskom kostole. Pozvanie neplatí len pre mužov z Topoľčian, ale aj z okolia. Kostol bude vyhradený len pre mužov. Po skonční bude prichystané skromné agapé.Preto, chlapi, nehanbime sa za to, že sa vieme modliť a príďte! Bližšie informácie radi poskytneme na mobil. čísle 0911 788 819

Novoročné prianie

Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav náš krátky. Prežite chvíle vianočné v radosti, láske, spoločne. Novoročný prípitok nech vám je na úžitok, nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil. Nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia, nech vás bolesť nezradí, to je naším želaním. Nech vás v Novom roku stretnú na každom kroku iba príjemné veci aké si prajeme všetci. Všetkým farníkom a návštevníkom našej stránky požehnaný vianočný čas vyprosujú a želajú kňazi topoľčianksej farnosti

Prianie

Rukám prácu, srdcu lásku,
 deťom láskavých rodičov, rodičom radosť z detí,
 všetkým hojnosť chleba, more šťastia,
 dobrých susedov, nezištných príbuzných,
 úsmev na tvári a Božie požehnanie
 pre každý krok na celý Nový rok vyprosujú v modlitbách Vaši duchovní otcovia

Sila manželkinej modlitby.

Akú novú knihu môžete nájsť v našej farskej knižnici? Jednou z nich je aj kniha Stormie Omartanovej: Sila manželkinej modlitby. Kniha je v češtine a tu je krátka charakteristika: Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé z žen jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věří v sílu modlitby a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a také populární »tichou domácností«.Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba začít s modlitbou. Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády „jen“ podpořily modlitbou svého manžela, oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé manželství. Tak milé manželky - neváhajte a vyskúšajte silu modlitby aj vo Vašom manželstve!

Nanebovzatá - naša nádej

Možno ste sa aj vy stretli s námietkami proti niektorým článkom viery či proti tradícii Cirkvi súvisiacimi s mariánskou úctou. Námietky zneli asi takto: Kde je v Písme napísané, že Panna Mária je počatá bez hriechu a kde je, že bola s telom vzatá do neba a že je korunovaná za Kráľovnu. Náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, pokúsime sa teda uvažovať práve o tomto jej titule a o učení Cirkvi o jej nanebovzatí.

Duchovná obnova s p. Jamesom Mariakumarom

Vypočujte si aj počas prázdninových dní prednášky, ktoré odzneli v našom kostole.

Homílie Benedikta XVI.

„Máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna“ (Hebr. 4,14)

Veľkonočná nedeľa

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Z 118,22)

2. FARSKÝ MAJÁLES

"Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare" (Ž 149,3)

Meditácia Benedikta XVI. pred Turínskym plátnom

Taliansko (3. mája, RV) – Meditácia Benedikta XVI. pred Turínskym plátnom, ktorú predniesol v nedeľu 2. mája počas svojej pastoračnej návštevy Turína:

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2010

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane "Drahé deti! Dnes vás dobrý Otec prostredníctvom mňa pozýva, aby ste sa s dušou plnou lásky vydali na duchovnú púť. Drahé deti, buďte plní milosti, úprimne sa kajajte za svoje hriechy a túžte po dobre. Túžte aj v mene tých, ktorí nespoznali dokonalosť dobra. Tým budete Bohu milší. Ďakujem vám. "

Výročie narodenia Jána Pavla II.

18. mája 1920 sa v malom mestečku Wadovice narodil veľký pápež Ján Pavol II, ktorý vo veľkej miere ovplyvnil novodobú cirkev a celý svet. Výročie jeho narodenia je príležitosťou ďakovať Bohu za dar jeho života a jeho služby.

Homília Benedikta XVI. počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého

V nedeľu Zoslania Ducha Svätého pápež Benedikt XVI. predsedal slávnostnej svätej omši o 10.00 hod. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Vo svojom príhovore sa sústredil na teologické vysvetlenie slávnosti:

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu

Ukončenie Roku kňazov

Mimoriadnou eucharistickou koncelebráciou Benedikt XVI. ukončil Rok kňazov

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.