Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) - Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk
 


V nedeľu 8.9. od 10.10 hod. bol vysielaný priamy prenos mariánskej púte (program) v Televízii Lux z nášho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, ktorú celebroval Mons. Vilam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup. Pri tejto príležitosti bolo slávnostné požehnanie zrenovovaného organa, ktorého obnovu po 8 mesiacoch prác sme ukončili.
 

Záznam z LIVE prenosu TV LUX!

Nahrávka MP3 homílie 7.9.2019  - Mons. Jozef JARAB, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
Nahrávka MP3 homílie 6.9.2019 - Páter Robert Tomasz KUROWIDZKY, OSPPE - predstavený Farnosti sv. Gorazda Topoľčany

Dekrét SK duchovného pričlenenia.pdf 
 
 TLAČOVÉ SPRÁVY FARNOSTI SVIATOSŤ BIRMOVANIA - INFORMÁCIE
 

Duchovná obnova s p. Jamesom Mariakumarom

Vypočujte si aj počas prázdninových dní prednášky, ktoré odzneli v našom kostole.

Homílie Benedikta XVI.

„Máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna“ (Hebr. 4,14)

Veľkonočná nedeľa

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Z 118,22)

2. FARSKÝ MAJÁLES

"Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare" (Ž 149,3)

Meditácia Benedikta XVI. pred Turínskym plátnom

Taliansko (3. mája, RV) – Meditácia Benedikta XVI. pred Turínskym plátnom, ktorú predniesol v nedeľu 2. mája počas svojej pastoračnej návštevy Turína:

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2010

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane "Drahé deti! Dnes vás dobrý Otec prostredníctvom mňa pozýva, aby ste sa s dušou plnou lásky vydali na duchovnú púť. Drahé deti, buďte plní milosti, úprimne sa kajajte za svoje hriechy a túžte po dobre. Túžte aj v mene tých, ktorí nespoznali dokonalosť dobra. Tým budete Bohu milší. Ďakujem vám. "

Výročie narodenia Jána Pavla II.

18. mája 1920 sa v malom mestečku Wadovice narodil veľký pápež Ján Pavol II, ktorý vo veľkej miere ovplyvnil novodobú cirkev a celý svet. Výročie jeho narodenia je príležitosťou ďakovať Bohu za dar jeho života a jeho služby.

Homília Benedikta XVI. počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého

V nedeľu Zoslania Ducha Svätého pápež Benedikt XVI. predsedal slávnostnej svätej omši o 10.00 hod. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Vo svojom príhovore sa sústredil na teologické vysvetlenie slávnosti:

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu

Ukončenie Roku kňazov

Mimoriadnou eucharistickou koncelebráciou Benedikt XVI. ukončil Rok kňazov

Sviatok sv. Petra a sv. Pavla

V Katolíckej cirkvi je 29. jún prikázaným sviatkom, konajú sa omše venované tejto dvojici apoštolov a tiež tradičná zbierka Halier sv. Petra, ktorá je určená na opravu kostolov alebo na pomoc odkázaným. Veriaci nielen katolíckej, ale aj evanjelickej a iných kresťanských cirkví dnes spomínajú na obidvoch apoštolov a ďakujú Bohu za ich misijné dielo.

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána

John Henry NEWMAN

John Henry NEWMAN (21.2.1801–11.8.1890) bol priateľom otvoreného dialógu, rozvážneho postoja nenarušujúceho bratskú lásku. Vytušil, že jednotu viery bude možné nájsť aj bez bolestných redukcií, ak dokážeme ako kresťania hlbšie žiť podľa evanjelia, v intenzite a plnosti naozajstnej a neformálnej viery, v osobnom prežívaní nádeje a lásky. Možno bude jedným z otcov − učiteľov Cirkvi. Našiel nové smery vo vzťahu kresťanstva a sveta, v otázkach ekumenizmu. Dokázal vo svojich úvahách spájať rozdielnosť, rozmanitosť a rozvoj s podstatou, trvalosťou a totožnosťou. Rozpoznával, čo je nemenné a čo sa premieňa, kde je syntéza k jednote.

Cirkevná škola svätého Lukáša v Topoľčanoch

Cirkevná škola svätého Lukáša v Topoľčanoch organizuje v dňoch 8.- 13. apríla púť k svätému Lukášovi so zástavkami v Ríme, Padove a vo Florencii. Všetky potrebné a zároveň podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. POZOR! PRIHLÁSIŤ SA MOŽNO LEN DO PIATKU 18. MARCA!

Betlehemské svetlo v paneláku

Aj v tomto roku skauti priniesli na Slovensko svetlo z Betlehema. Táto predvianočná tradícia - symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje má na Slovensku už 22-ročnú tradíciu. V našom kostole si budete môcť odniesť svetlo do svojich rodín na štedrý deň. Ráno o 7.30 bude sv. omša v prítmí kostola, na jej začiatku deti prinesú v paneláku, ktorý stavali počas adventu z modlitieb a dobrých skutkov Betlehmské svetlo. Po sv. omši bude možnosť v sakristii do 10. 00 hod odniesť si svetlo do domacností. Pozývame všetkých, ale predosvšetkým deti na sv. omšu, aby po nej svetlo Betlehemského dieťaťa donieli do svojich rodín.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.
sv.Terezka