Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Cirkev je po boku migrantov a utečencov

Vatikán (17. januára 2010, RV) - Na nedeľu 17. januára pripadol Svetový deň migrantov a utečencov. Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami: 


Vyhlásenie celoslovenskej zbierky pre Haiti

S povolením nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka sa na budúcu nedeľu uskutoční mimoriadna zbierka na pomoc postihnutým zemetrasením na Haiti. Finančné prostriedky katolícka charita v spolupráci s rehoľou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul použije na poskytnutie dočasného domova pre tých, ktorí prežili.

Podpísali ste sa aj Vy?

V týchto dňoch bola širokej verejnosti predstavená štúdia projektu Metropolis v Bratislave. Zodpovední verejní činitelia sa nás snažia presvedčiť o tom, že ide o športovo- relaxačný projekt, ktorý prinesie nemalé finančné prostriedky do štátnej kasy. Aká je v skutočnosti pravda? Majte toľko trpezlivosti a prečítajte si nasledovnú analýzu projektu. Verím, že Vám bude jasné, prečo by Váš podpis na petičnom hárku nemal chýbať. Ešte stále môžete podporiť petíciu svojim podpisom po sv. omšiach v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Benediktovi XVI. predstavili dva baránky, z ich vlny sa zhotovia posvätné páliá

Vatikán (21. januára, RV) – Pápežovi Benediktovi XVI. boli dnes krátko popoludní v Kaplnke Urbana VIII. predstavené dva baránky, požehnané pri príležitosti liturgickej spomienky na rímsku mučenicu sv. Agnesu, v rovnomennej rímskej bazilike na ulici „Via Nomentana“. Vlna z týchto baránkov bude použitá na zhotovenie pálií pre nových arcibiskupov-metropolitov. Pálium je ručne utkaný pás z ovčej vlny a je súčasťou liturgického odevu arcibiskupa. Svätý Otec ich podľa tradície udeľuje 29. júna, na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Aby všetci boli jedno

Vatikán (24. januára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Láska je najväčším darom

Vatikán (31. januára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Deň zasväteného života

Úplné znenie homílie pápeža Benedikta XVI. počas vešpier 2. februára 2010 na sviatok Obetovania Pána, ktorý je zároveň Dňom zasväteného života:

Blahoslavení…

Vatikán (14. februára 2010, RV) Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Veľký piatok - Najväčší skutok lásky v dejinách: KRÍŽ JEŽIŠA KRISTA

Nájdi si dnes čas na meditáciu pred svätým krížom. Dívaj sa na Ježiša v celej jeho osamotenosti - zbičovaný, zohavený, skrvavený. Pozeraj sa, ako trpí, aký je vrhnutý a opustený. Počúvaj, ako posledný raz volá: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Vnímaj jeho lásku k tebe, aj keď tam visí namiesto teba a zomiera: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Nespusti zrak z toho, ktorý bol prebodnutý pre naše neprávosti a strýznený pre naše zločiny.( prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

Šíriť pokoj znamená vstúpiť do školy Múdrosti

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. septembra 2009 na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe:

Sv. Ignác z Loyoly

Odvážny a roztopašný rytier sa liečil z ťažkého zranenia v boji proti Francúzom na hrade Loyola. Z dlhej chvíle začal čítať dve knihy, čo boli po ruke. O Ježišovi Kristovi a živote svätých. Inšpirovali ho natoľko, že zahodil vyšívanú rytiersku róbu a stal sa svätcom. Zakladateľ jezuitského rádu, asketický mystik a autor duchovných cvičení, svätý Ignác z Loyoly je pre nás všetkých vzorom ako možno zanechať starý spôsob života a oslavovať Boha vo všetkom. V piatok si priblížime posolstvo tohto svätca, ktorý je namalovaný na druhom oltárnom obraze nášho chrámu.

SEDEMBOLESTNÁ

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je pre nás všetkých výzvou zamyslieť sa nad zmyslom a významom utrpenia v našom živote. Bolestná matka je pre nás vzorom ako s láskou prekonávať utrprenie a bolesť. Prosme ju o milosť prijať svoj kríž a tak nasledovať jej Syna Ježiša.

Mesiac ruženca

Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panne Márii. Je to modlitba, ktorá nás sprevádza tajomstvom, kedy anjel Gabriel oznámil Panne Márii, že sa stane Bohorodičkou. Zároveň nám jednotlivé desiatky odkrývajú Ježišov život. Ľudia oddávna prehlbovali svoj duchovný život práve touto modlitbou. Ruženec je modlitba meditatívna, rozjímavá. Vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie, určitú uzobranosť. Zároveň nás modlitba sv. Ruženca obdarúva pokojom. Je pre nás rovnováhou pri našej činnosti a myslení. Pozývame Vás k tejto modlitbe zvlášť v tento mesiac aj v našom chráme.

Medžugorie a Topoľčany

Návšteva Medžugoria často nenecháva pútnikov nedotknutých. Mnohí zakusujú zvláštne milosti a pomoc do svojho života na tomto premodlenom mieste. V minulých dňoch niektorí naši farníci navštívili toto pútnické miesto. Naša farníčka a stála prispievateľka na našej stránke S. Bagová sa chce podeliť o svoje skúsenosti z návštevy Medžugoria s nami všetkými. Majme otvorené srdce pre toto posolstvo.

Zrazu je všetko inak

Často prechádzame naším životom veľmi rýchlo. Nemáme čas a považujeme toľko vecí za dôležitých a myslíme si, že bez nich by sa svet zrútil. Stačí, aby prišla neočakávaná situácia a zrazu sa nám javí všetko inak. V našom diskusnom fóre zsa objavil príspevok, ktorý sa oplatí prečítať a hlavne sa zamyslieť nad všetkým tým "nesmierne dôležitým", čo nás oberá o pokoj.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC