Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Krížová cesta

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, Bolo práve dopoludnia a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomínáme? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petera, Karola, za Bohuša, za Marienku i za teba. Umrel i za teba! A tak se teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto polhodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci lútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

ODPOČÍVAJ V POKOJI!

V sobotu dňa 27.02.2010 nás náhle opustil rímsko-katolícky kňaz METOD KRIŠTOFÍK vo veku nedožitých 58 rokov. Ktorí sme ho poznali (aj ostatní), myslime vo svojich modlitbách na jeho nesmrteľnú dušu a jeho spásu. Pohreb bude v piatok 05.03.2010 o 14:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch a potom na cintoríne v Piešťanoch.

Naučiť sa čítať udalosti života očami viery

Vatikán (7. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Uvažujme nad srdcom Otca

Vatikán (14. marca, RV) – Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z okna svojej pracovne týmito slovami:

Zomrel vdp. Jozef Marťák

Vdp. Jozef Marťák bol od roku 2001 v Topoľčanoch na dôchodku. S veľkou láskou a ochotou vypomáhal v našej farnosti pri vysluhovaní sviatosti zmierenia pred prvými piatkami a v domovoch dôchodcov. Nech mu Pán odmení všetku námahu a službu. Nech odpočíva v pokoji.

Odsúdiť hriech, ale zachrániť hriešnika

Vatikán (21. marca, RV) – Aj dnes napoludnie Námestie sv. Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorí sa na námestie Svätého Petra dostali i napriek komplikáciám v doprave. Časť ulice Via della Conciliazzione bola totiž uzavretá kvôli Rímskemu maratónu, ktorý sa už pravidelne koná v tomto období. Svätý Otec sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z okna svojej pracovne:

25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!

Homília pápeža Benedikta XVI. na Kvetnú nedeľu

Homília pápeža Benedikta XVI. na Kvetnú nedeľu

Program na Veľkonočné sviatky

Program na Veľkonočné sviatky v TV LUX a v STV

Zelený štvrtok, spomienka na ustanovenie kňazstva

Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz a posväcujú tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily.

Pôst je dlhým duchovným cvičením

Vatikán (21. februára, RV) - Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

Popolcova streda

V nevere slova vystrelení na obežnú dráhu v slepom kruhu márne hľadáme betlehemskú hviezdu, rozkvitnutý topoľ. Pijeme otrávenú dúhu, v nej zrieme priepasť bezdnú. Na seba sypeme popol. Pane, zmilovanie maj! (Svetloslav Veigl)

Homília Benedikta XVI. pri udeľovaní krstu v Sixtínskej kaplnke

Vatikán (10. januára, RV) - V nedeľu Krstu Pána pri svätej omši spojenej s udeľovaním krstu deťom v Sixtínskej kaplnke predniesol pápež Benedikt XVI. homíliu, ktorá nasleduje v plnom znení.

Medzinárodné stretnutie mladých ON JE ŽIVÝ.

Pozývame Ťa na 15. ročník medzinárodného stretnutia mladých ON JE ŽIVÝ. Stretnutie organizované Komunitou Emanuel sa uskutoční v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2010 (v čase polročných prázdnin) v Mestskej hale na Klokočine v Nitre.

Rok Svätého Otca

Z hľadiska predpokladaného programu Benedikta XVI. je rok 2010 zatiaľ tým najbohatším. Pápež absolvuje početné návštevy v rámci Európy, ale aj celého sveta. Daný rok bude tým najintenzívnejším, aký Svätý Otec absolvoval vo svojom doterajšom pontifikáte. Najväčšími udalosťami budú určite zahraničné, apoštolské návštevy.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC