Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Kristus kráľ – Kráľ lásky

On založí kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja . Jemu budú slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. (1. čít. na sviatok, Dan 7, 13 – 14).

Komentár: Kresťania verzus ateisti, 1:0

Do slovenských i českých kníhkupectiev dorazila výnimočná knižka Křesťanství a ateismus úplně jinak, ktorú napísal americký autor Dinesh D`Souza. Ide o zdrvujúcu a veľmi presvedčivú kritiku ateistického svetonázoru.

Máte požehnané auto?

Naše cesty a parkoviská sú plné aut. Často počúvame o haváriách s tragickými následkami a sme svedkami čoraz väčšej agresivity účastníkov cestnej premávky na cestách. Zvýšenie bezpečnosti na cestách je otázkou svedomia a morálnej zodpovednosti. Vedomie, že aj za volantom sa máme správať podľa Božích prikázaní a že potrebujeme Božie požehnanie a ochranu anjelov strážnych môže napomôcť k väčšej tolerancii na cestách. Preto Vám farský úrad ponúka možnosť požehnania Vášho auta. V nedeľu 11. októbra 2009 po sv. omši o 10.30 hod sa uskutoční požehnanie aut, ktoré budú zaparkované na námestí pri kostole. Je potrebné do 7. októbra nahlásiť ŠPZ Vášho auta na farskom úrade, alebo na mailovej adrese: topfara@centrum.sk Mesto Topoľčany na túto akciu dáva povolenie mimoriadne parkovať pri kostole na námestí.

POZVANIE do Svitu na celoslovenské stretnutie modlitieb otcov 16.- 18.10.2009

Srdečne vás pozývame na Celoslovenské stretnutie otcov do Svitu 16.-18.októbra. Prídite všetci, ktorí môžete a pozvite aj svojich duchovných otcov. Spoločne môžeme rozjímať o dobrom pastierovi. Napokon, máme rok kňazov a aj my, ktorí sme fyzickými otcami, sme povolaní byť kňazmi vo svojich rodinách. Na stretnutí sa opäť zúčastní zakladateľ spoločenstva MO diakon Maurice Williams z Anglicka. Stretnutie sa začne v piatok o 18.00 a končí v nedeľu o 12.00.

Latinská sv. omša

Latinčina je stále materinskou rečou Cirkvi. Odporúča sa, aby sa občas slávila sv. omša v latinskom jazyku, ktorý bol do II. vatikánskeho koncilu liturgickým jazykom. Aj v našej farnosti chcem obnoviť tradíciu latinských sv. omší, ktoré budú bývať každú prvú nedeľu v mesiaci o 7.30. hod. Pozývame Vás na slávenie liturgie v latinskom jazyku. V Prílohe si môžete pozrieť latinské texty sv. omše.

Chlieb z lásky

Farská charita blahoslavenej sestry Zdenky v spolupráci s Červeným krížom vďaka sponzorskému daru spoločnosti TOPEC a. s. Topoľčany bude každý utorok a piatok v čase od 9.00 do 10.00 hod rozdávať chlieb núdznym. Akcia "Chlieb z lásky" sa bude realizovať v budove Červeného kríža na Stummerovej ulici v Topoľčanoch.

30. nedeľa v Cezročnom období.

Evanjelium - 30. nedeľa v Cezročnom období.

V Miláne blahorečenie „otca invalidov“

Taliansko (24. október, RV) – „Otec invalidov“ – aj takto bol nazývaný don Carlo Gnocchi (1902-1956), ktorý bude práve zajtra blahorečený v Miláne. Eucharistickej slávnosti s obradom blahorečenia bude predsedať kardinál Dionigi Tettamanzi, arcibiskup Milána, za prítomnosti pápežského vyslanca arcibiskupa Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Podľa posledných informácií by sa na obrade malo zúčastniť asi 40-tisíc veriacich. Proces blahorečenia sa začal v roku 2002 na podnet pápeža Jána Pavla II.

Slávnosť Všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých

V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať.

31. nedeľa v Cezročnom období.

Evanjelium - Slávnosť všetkých svätých. Príhovor Benedikta XVI. na „Anjel Pána“

Slávnosť Božského Vykupiteľa

22.10.2009 sme slávili Slávnosť Božského Vykupiteľa spolu s našimi členkami Duchovnej rodiny a farnosťou..

Pastiersky list pri príležitosti 20. výročia tzv. „zamatovej revolúcie“

Každý z nás už niekedy pozeral na mozaiku. Videl v nej rozličné farebné kamienky alebo sklíčka usporiadané vedľa seba, ktoré – zmysluplne usporiadané –, vyjadrovali nejaký obraz, symbol, aj keď sa to pri pohľade zblízka mohlo javiť ako chaos. K zrelosti človeka patrí vedieť pomenovať farby a vidieť v pestrofarebnej mozaike zmysluplný obraz. Pri pohľade na našu minulosť chceme vyzdvihnúť, že pred dvadsiatimi rokmi z univerzitného prostredia vzišiel pohyb, spôsobený mladými ľuďmi. Ten kvalitatívne zmenil náš spôsob života – osobného, spoločenského aj politického.

Tri Božské osoby, tri dary, traja králi

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci, neskôr považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Zápis prvákov

Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu (sídlisko Juh) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 15. januára 2010 na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Učiteľ, dobre je nám tu

Vatikán (28. februára, RV) - Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC