Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Svätá Matka Tereza

V nedeľu,4.septembra 2016,vyhlásil pápež František pri kanonizačnej slávnosti vo Vatikáne za svätú Matku Terezu z Kalkaty, zakladateľku Misionárok lásky.Hymna k svätorečeniu Matky Terezy vo vnútri článku.

Dážď ruží sv. Terezky

Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi obľúbených svätých. Narodila sa 2.januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora. Celá rodina žila veľmi zbožným životom.
Video a zvyšok životopisu vo vnútri článku!

Poďakovanie za úrodu - filiálka Nemčice

Dňa 9.10.2016 sme v Nemčiciach spoločne pri slávnostnej sv. omši, ktorú slávil vdp. kaplán Anton Štefánek poďakovali Pánu Bohu za úrodu, ktorú nám tento rok požehnal.
Pozrite si fotogalériu

DVD Milosrdní ako otec

Dávame vám do pozornosti,že je možnosť zakúpiť si DVD z muzikálu Milosrdní ako otec, a to v sakristii po sv. omšiach. V muzikáli účinkujú ochotníci z našej farnosti pod vedením sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa, vďaka ktorým nám je priblížené podobenstvo o márnotratnom synovi z pohľadu milosrdného otca. Ten čaká, hľadá a nachádza svojich synov rovnako ako Boh nás.

Stretko pre deti

Chceš sa dozvedieť viac o Ježišovi, zahrať, zabaviť, a spoznať nových kamarátov???

Neuveriteľné: je to naozaj tak?

Kritizování islámu a homosexuálního způsobu života se již brzy stane trestným činem v rámci Evropské unie. Ač se nám to nyní může zdát nepředstavitelné, bude tomu skutečně tak. Aktuálně už totiž chybí pouze formální krok švédského předsednictví. To bude o tomto anti-diskriminačním zákonu jednat v listopadu a dle všeho je už vše připraveno k tomu, aby byl návrh odsouhlasen.

Radosť z krásy

3. 12. 2009 bola v Mestskej galérii v Topoľčanoch otvorená výstava diel akademického maliara Ladislava Záborského(*1921). Je to vynikajúca príležitosť v zhone každodenného života v tomto adventnom čase vstúpiť prostredníctvom krásnych obrazov do tajomstva ticha a svetla. Nenechajte si ujsť túto príležitosť.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Jasličky nás učia pravej radosti

Na spoločnú modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom túto nedeľu prišli na Námestie sv. Petra okrem iných pútnikov aj deti so svojimi rodičmi, učiteľmi a katechétmi. V rukách prinášali figúrky Ježiška...

Vianočný program TV LUX

Katolícka Televízia LUX šíri od svojho vzniku duchovné a ľudské hodnoty. Práve na ne sa zameriava aj počas najkrajších sviatkov v roku. TV LUX pripravila pre svojich divákov program o hĺbke a zmysle vianočného tajomstva.

Benedikt XVI. na Anjel Pána: Betlehem je symbolom pokoja i výzvou k nemu

Vatikán (20. decembra 2009, RV) – Na Štvrtú adventnú nedeľu sa na Námestí sv. Petra zhromaždili veriaci, aby sa napoludnie pomodlili Anjel Pána spolu so Svätým Otcom. Námestie už zdobí vianočný strom, ale betlehem ešte zahaľuje plátno. Benedikt XVI. sa prítomným prihovoril z okna svojej pracovne týmito slovami:

VIANOČNÉ PRIANIE

Opäť sú tu Vianoce. Príležitosť, šanca a možnosť otvoriť sa pre dary, ktoré nám chce Boh dať. Tak Vám všetkým, svojim farníkom chcem popriať: POKOJ – kde vládne chaos, LÁSKU – kde vládne nenávisť, NÁDEJ – kde vládne zúfalstvo, RADOSŤ – kde vládne smútok, VERNOSŤ – kde vládne zrada, SILU – kde vládne bezmocnosť, VYSLOBODENIE – kde vládne spútanosť, ZÁCHRANU – kde vládne skaza, ŽIVOT – kde vládne smrť, SPÁSU – záchranu našich životov. Požehnané a milostiplné Vianoce Vám vyprosuje Váš farár Marián Dragúň

Poslostvo Urbi et Orbi Benedikta XVI.

Drahí bratia a sestry v Ríme a na celom svete, ako aj vy, mužovia a ženy milovaní Kristom! Dnes nad nami zažiarilo svetlo, pretože sa pre nás narodil Pán.

Prianie do Nového roka

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem vám v novom roku úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko, čo si srdce želá. Požehnaný Nový rok a v ňom každý krok.

Homília Benedikta XVI. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Vatikán (1. januára, RV) - Pri liturgickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2010 v Bazilike sv. Petra sa Benedikt XVI. prihovoril veriacim nasledujúcou homíliou:

Adventný veniec

Na budúcu sobotu(28.11) pri večernej svätej omši a potom v nedeľu (29.11) pri svätej omši o 10:30 h sa budú v našom farskom kostole posviacať adventné vence, ktoré si môžu veriaci priniesť a potom sa spoločne pri nich v rodinách modlievať počas adventu.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie.
KKC