Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

ČNOSŤ VO VÝCHOVE III.

Prestavte si, že sa pozeráte v jedno pokojné popoludnie von oknom a zbadáte jednu veľmi dobrú priateľku, ako k vám ide na návštevu, pričom so sebou vedie svoju 5-ročnú metajúcu sa dcéru. Rozmýšľate, ako sa im dá vyhnúť, urobiť sa, že nie ste doma, veď sa vopred neohlásili?! Ale už je neskoro! Jej 5-ročná dcéra už oznamuje svojej mame kričiac na celú ulicu vaše meno: „Ahaaa, Simona sa vyvaľuje na balkóneee!“ Neviete v spleti pocitov, či sa prepadnúť od hanby pred susedmi, alebo sa hnevať, že toto dieťa vám zamaže celý gauč od čokolády a že vám v topánkach od snehu pochodí celý byt a vy môžete odznova umývať celú dlážku, ktorú ste doumývali pred hodinou a navyše čistiť drahý gauč.

ČNOSŤ VO VÝCHOVE IV.

„Syn môj nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? ....

Sv. Jozef

Poznáme ho ako muža spravodlivého, ktorý starostlivo počúva Boží hlas a koná neodkladne, čo mu vnuká Duch Svätý, a to bez strachu a obavy, kde my ľudia tak často zlyháme. V celej svojej podstate je veľmi skromný a utiahnutý a bez toho, aby sa pýtal prečo, poslúcha na každý pokyn z neba. Pod Jozefovým vedením Ježiš rastie v zrelého muža. Uprostred rodiny ho učí hodnotám rodinného života a živeniu sa z práce vlastných rúk.Nás učí pravému duchu spoločenstva a pripravenosti tohto ducha neustále obnovovať. Je našim pomocníkom v každej potrebe.

Veľká Noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

Caritas in veritate - Láska v pravde

V utorok 7. júla, predstavia vo Vatikáne tretiu encykliku pápeža Benedikta XVI. Oznámila to Tlačová kancelária Svätého stolca. . Encyklika má názov „Caritas in veritate“ – Láska v pravde.

Maximilián Kolbe - svedok lásky mocnejšej ako smrť

Vatikán (14. augusta, RV) - Dnes Cirkev slávi spomienku sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý uprostred hrôzy osvienčimského tábora vydal svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Sv. Maximilián, “tento syn Poľska a syn sv. Františka z Assisi, veľký apoštol Nepoškvrneného počatia Panny Márie”, je svedkom “lásky, ktorá miluje až do krajnosti a nemyslí na utrpené zlo, ale nad ním víťazí dobrom” – povedal o ňom Svätý Otec v uplynulú nedeľu. Je jedným z tých vzorov, od ktorých sa možno naučiť, a to sa osobitne týka kňazov, tomu “evanjeliovému hrdinstvu, ktoré nás pohýna bez akéhokoľvek strachu dávať život pre spásu duší. Láska premáha smrť!” – to sú slová Benedikta XVI.

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ

Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: "Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje sviatočné predlženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka."(Marialis cultus č. 6)

Program Topoľčianskej púte 2009

Duchovná príprava pred Topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 3. septembra do soboty 5. septembra. V nedeľu 6. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Mária – Matka kňazov.“ Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame. Prelistujte si Farské Ozveny - kliknite sem - pripravil: Ondrej Šomodi (miništrant)

Svet si pripomenul 12. výročie smrti Matky Terezy

Kongregácia misionárok lásky na celom svete si počas uplynulého víkendu pripomenula 12. výročie smrti blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, svojej zakladateľky, ktorej 100. výročie narodenia sa bude sláviť na budúci rok. Generálna predstavená kongregácie sestra Mary Premaová pri tejto príležitosti uviedla: „Hrdinská svätosť jej života nás uisťuje, že jej smrť tu na zemi znamenala jej zrodenie pre nebo“. Pripomenula, že Matka Tereza otvárala svoje srdce pre lásku k všetkým ľuďom: „Neustále nás inšpiruje k tomu, aby sme otvorili oči a vnímali dôstojnosť Božieho dieťaťa v chudobných, aby sme im prinášali pokoj a radosť prostredníctvom pokornej služby.“ Arcibiskup Kalkaty Mons. Lucas Sirkar sa pred časom vyjadril pre agentúru Asianews o univezalite svedectva Matky Terezy: „Pápež Benedikt XVI. spomenul Matku Terezu trikrát vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est, aby demonštroval univerzalitu kresťanskej charity. Blahoslavená ukázala svoju lásku k Bohu skrze lásku k chudobným. Vždy hovorila, že to, čo súčasný svet potrebuje najviac, je láska, a že nedostatok lásky je tá najväčšia chudoba na svete. Milovať Boha a blížnych je pre našu dobu podstatné. Iba to môže zachrániť naše rodiny, spoločnosť, náš národ, i celý svet.“

12. február - Svetový deň manželstva

" Veľké tajomstvo" , ktorým je Kristus a ľudskosť v Kristovi, neexistuje mimo " veľkého tajomstva" vyjadreného " v jednom tele" ... skutočnosti manželstva a rodiny. Ján Pavol II.

Desatoro zrelého rodičovstva

Mnohí z rodičov majú túžbu či predsavzatie žiť a byť rodičmi podľa vzoru Svätej rodiny, k čomu nás povzbudzuje aj samotná Cirkev. Niekedy sú chvíle, keď rodič hľadá spôsob ako zlepšiť svoje postoje pre upevnenie rodinných vzťahov. Byť rodičom v dnešných časoch je veľmi ťažké, častokrát ani nie po materiálnej stránke, ale skôr po morálnej a duchovnej, aby neupadol do prúdu, do ktorého ho chce vtiahnuť ideológia a tempo dnešnej doby. Prinášame Vám rady známeho poľského kňaza Józefa Augustyna SJ, ktorý dlhé roky koná prednášky na tému rodičovstva pre rodiny a manželské páry. Snáď jeho slová pomôžu prehodnotiť , čo dobré si máme ponechať a na čom je dobré v našom konaní ešte pracovať.

Modlitba sv. Faustíny

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

Sv. Mária z Magdaly

Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala nohy slzami a utierala ich svojimi vlasmi (Lk 7,36-50). Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. Západní cirkevní otcovia spájali túto udalosť so zmienkou evanjelií, že Ježiš vyhnal z Márie Magdalény sedem zlých duchov (Mk 16,9; Lk 8,2). Preto pokladali túto sväticu za kajúcnicu, za obrátenú hriešnicu....

Rímsky exorcista poskytuje náhľad do diabla

Televízne a internetové série prednášok odhaľujú niektoré tajomstvá diabla a exorcizmu ako aj podrobnosti o práci exorcistu v Rímskej diecéze. Rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo Spoločnosti sv. Pavla, ktorí pôsobí v Rímskej diecéze 21 rokov a je aj odborníkom mariológom, v prvom vydaní série vysvetľuje, ako vykonáva exorcizmus.

Niekedy by som chcel padnúť na kolená: Lekár o zázrakoch v Lurdoch

Boh uzdravuje a koná zázraky, „aby príslušný človek začal žiť inak“. Povedal to vedúci Zdravotného strediska mariánskej svätyne v Lurdoch, Patrick Theillier, v interview, pre rakúske Radio Maria Österreich. Koncom apríla bol tento 64-ročný lekár a otec 6 detí vo Viedni, aby na tlačovej konferencie s viedenským kardinálom Christophom Schönbornom hovoril o jubileu 150. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch. MUDr. Theillier, ktorý vedie Zdravotné stredisko v Lurdoch od roku 1998, je aj predsedom Medzinárodného lekárskeho združenia Lurdov. Johanna Hulatschová s ním urobila interview:

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sila neznamená vyhnúť sa rane, či dať ju prv než iný. Sila znamená nebáť sa dostať ranu, ak je to nutné riziko, ktoré musíme podstúpiť na ceste životom. Čiže riziko, ktoré musíme prijať pri hľadaní životného šťastia, či pri viere v ideály ľudskosti.