Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) - Zodpovedná osoba: gdpr.kbs.sk
 


V nedeľu 8.9. od 10.10 hod. bol vysielaný priamy prenos mariánskej púte (program) v Televízii Lux z nášho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, ktorú celebroval Mons. Vilam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup. Pri tejto príležitosti bolo slávnostné požehnanie zrenovovaného organa, ktorého obnovu po 8 mesiacoch prác sme ukončili.
 

Záznam z LIVE prenosu TV LUX!

Nahrávka MP3 homílie 7.9.2019  - Mons. Jozef JARAB, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
Nahrávka MP3 homílie 6.9.2019 - Páter Robert Tomasz KUROWIDZKY, OSPPE - predstavený Farnosti sv. Gorazda Topoľčany

Dekrét SK duchovného pričlenenia.pdf 
 
 TLAČOVÉ SPRÁVY FARNOSTI SVIATOSŤ BIRMOVANIA - INFORMÁCIE
 

Maximilián Kolbe - svedok lásky mocnejšej ako smrť

Vatikán (14. augusta, RV) - Dnes Cirkev slávi spomienku sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý uprostred hrôzy osvienčimského tábora vydal svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Sv. Maximilián, “tento syn Poľska a syn sv. Františka z Assisi, veľký apoštol Nepoškvrneného počatia Panny Márie”, je svedkom “lásky, ktorá miluje až do krajnosti a nemyslí na utrpené zlo, ale nad ním víťazí dobrom” – povedal o ňom Svätý Otec v uplynulú nedeľu. Je jedným z tých vzorov, od ktorých sa možno naučiť, a to sa osobitne týka kňazov, tomu “evanjeliovému hrdinstvu, ktoré nás pohýna bez akéhokoľvek strachu dávať život pre spásu duší. Láska premáha smrť!” – to sú slová Benedikta XVI.

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ

Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: "Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje sviatočné predlženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka."(Marialis cultus č. 6)

Program Topoľčianskej púte 2009

Duchovná príprava pred Topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 3. septembra do soboty 5. septembra. V nedeľu 6. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Mária – Matka kňazov.“ Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame. Prelistujte si Farské Ozveny - kliknite sem - pripravil: Ondrej Šomodi (miništrant)

Svet si pripomenul 12. výročie smrti Matky Terezy

Kongregácia misionárok lásky na celom svete si počas uplynulého víkendu pripomenula 12. výročie smrti blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, svojej zakladateľky, ktorej 100. výročie narodenia sa bude sláviť na budúci rok. Generálna predstavená kongregácie sestra Mary Premaová pri tejto príležitosti uviedla: „Hrdinská svätosť jej života nás uisťuje, že jej smrť tu na zemi znamenala jej zrodenie pre nebo“. Pripomenula, že Matka Tereza otvárala svoje srdce pre lásku k všetkým ľuďom: „Neustále nás inšpiruje k tomu, aby sme otvorili oči a vnímali dôstojnosť Božieho dieťaťa v chudobných, aby sme im prinášali pokoj a radosť prostredníctvom pokornej služby.“ Arcibiskup Kalkaty Mons. Lucas Sirkar sa pred časom vyjadril pre agentúru Asianews o univezalite svedectva Matky Terezy: „Pápež Benedikt XVI. spomenul Matku Terezu trikrát vo svojej prvej encyklike Deus Caritas Est, aby demonštroval univerzalitu kresťanskej charity. Blahoslavená ukázala svoju lásku k Bohu skrze lásku k chudobným. Vždy hovorila, že to, čo súčasný svet potrebuje najviac, je láska, a že nedostatok lásky je tá najväčšia chudoba na svete. Milovať Boha a blížnych je pre našu dobu podstatné. Iba to môže zachrániť naše rodiny, spoločnosť, náš národ, i celý svet.“

12. február - Svetový deň manželstva

" Veľké tajomstvo" , ktorým je Kristus a ľudskosť v Kristovi, neexistuje mimo " veľkého tajomstva" vyjadreného " v jednom tele" ... skutočnosti manželstva a rodiny. Ján Pavol II.

Desatoro zrelého rodičovstva

Mnohí z rodičov majú túžbu či predsavzatie žiť a byť rodičmi podľa vzoru Svätej rodiny, k čomu nás povzbudzuje aj samotná Cirkev. Niekedy sú chvíle, keď rodič hľadá spôsob ako zlepšiť svoje postoje pre upevnenie rodinných vzťahov. Byť rodičom v dnešných časoch je veľmi ťažké, častokrát ani nie po materiálnej stránke, ale skôr po morálnej a duchovnej, aby neupadol do prúdu, do ktorého ho chce vtiahnuť ideológia a tempo dnešnej doby. Prinášame Vám rady známeho poľského kňaza Józefa Augustyna SJ, ktorý dlhé roky koná prednášky na tému rodičovstva pre rodiny a manželské páry. Snáď jeho slová pomôžu prehodnotiť , čo dobré si máme ponechať a na čom je dobré v našom konaní ešte pracovať.

Modlitba sv. Faustíny

“Pane, celý sa chcem premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom Teba. Nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.

Sv. Mária z Magdaly

Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala nohy slzami a utierala ich svojimi vlasmi (Lk 7,36-50). Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. Západní cirkevní otcovia spájali túto udalosť so zmienkou evanjelií, že Ježiš vyhnal z Márie Magdalény sedem zlých duchov (Mk 16,9; Lk 8,2). Preto pokladali túto sväticu za kajúcnicu, za obrátenú hriešnicu....

Rímsky exorcista poskytuje náhľad do diabla

Televízne a internetové série prednášok odhaľujú niektoré tajomstvá diabla a exorcizmu ako aj podrobnosti o práci exorcistu v Rímskej diecéze. Rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo Spoločnosti sv. Pavla, ktorí pôsobí v Rímskej diecéze 21 rokov a je aj odborníkom mariológom, v prvom vydaní série vysvetľuje, ako vykonáva exorcizmus.

Niekedy by som chcel padnúť na kolená: Lekár o zázrakoch v Lurdoch

Boh uzdravuje a koná zázraky, „aby príslušný človek začal žiť inak“. Povedal to vedúci Zdravotného strediska mariánskej svätyne v Lurdoch, Patrick Theillier, v interview, pre rakúske Radio Maria Österreich. Koncom apríla bol tento 64-ročný lekár a otec 6 detí vo Viedni, aby na tlačovej konferencie s viedenským kardinálom Christophom Schönbornom hovoril o jubileu 150. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch. MUDr. Theillier, ktorý vedie Zdravotné stredisko v Lurdoch od roku 1998, je aj predsedom Medzinárodného lekárskeho združenia Lurdov. Johanna Hulatschová s ním urobila interview:

13. máj - Panna Mária Fatimská

V nedeľu 13. mája 1917 išli ako obyčajne pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Deti stáli v nemom úžase. Lucia sa osmelila ako prvá a spýtala sa: „Kto ste, pani, a odkiaľ prichádzate?“ Tajomná pani jej hovorí: „Prichádzam z neba.“ Lucia sa jej opýtala: „A prídem aj ja do neba?“ Pani jej odpovedala: „Áno, prídeš aj ty do neba.“ „A Hyacinta?“ „Áno, aj ona.“ „A František?“ „Príde aj on, ale musí sa veľa modliť.“ Lucia sa jej ďalej spýtala: „A čo od nás chcete?“ Pani jej odpovedala: „Chcem, aby ste vždy 13. v mesiaci prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“ A ďalej im povedala, aby sa modlili ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti satanovi. Keď sa zjavenie skončilo, deti prišli domov...

Najstarší rukopis Biblie v digitálnej forme

Jeden z najstarších opisov Biblie na svete možno od 15. mája nájsť o kompletne na internete. Všetkých 43 strán teraz nájdeme na adrese www.e-manuscripts.org , ako oznámila Univerzitná knižnica Lipska. 400 uchovaných listov 1600 rokov starého rukopisu „Codex Sinaiticus“ sa má do roku 2009 úplne digitalizovať a skompletizovať do jedného celku v databanke....

Prečo úcta k Ježišovmu srdcu?

Osobný a živý vzťah ku Kristovi je jeden z najistejších prejavov pravej zbožnosti, aká sa vyskytuje iba u kresťanov. Túžba po osobnom vzťahu ku Kristovi si našla rôzne formy vyjadrenia v modlitbách. Jednou z nich je aj úcta k Ježišovmu Srdcu, ktorá vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty pramenia vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 19, 34).

Relikvie sv. Terezky z Lisieux

Súčasťou obradu posviacky oltára je i vloženie pozostatkov svätých do oltára. Do nášho nového oltára budú vložené relikvi sv. Terezky Ježiškovej, ktorú vám určite netreba predstavovať. Vo štvrtok a piatok budú v kostole vystavené jej pozostaky k úcte veriacich. Je to príležitosť vyprosovať si od tejto svätice potrebné milosti kráčať cestičkkou maličkých, ktorá spočíva v pokore a dôvere voči Bohu.

PRI SPOMIENKE NA ZOSNULÝCH

2. november – Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky. V tento čas sa náš zrak zvlášť upiera na hroby našich blízkych a tak ponorení do víru spomienok zažíname svetlá nádeje. Možno sme zaslepení nostalgiou, či smútkom dúfajúc, že sa raz stretneme v nebeskej otčine pri Baránkovej večeri. Počas dušičkovej oktávy môžeme získavať odpustky pre duše túžiace uzrieť jas Božej tváre. A preto len úprimná modlitba za nich a pokorné sklonenie sa pred Božou vôľou môže zmierniť našu bolesť nad stratou najbližších a im otvoriť brány raja. Aj nasledujúce verše nech nás povzbudia k hlbšej láske a dôvere v Boha. "Len vytrvalá bázeň sviečok svieti tu, s ktorou sa bolesť luny stretla, keď kondolovať došli slzy najmilších s vencami, kyticami smútočnými. Vrav, Bože, ktože opustených utíši, keby si tu Ty nebol medzi nami, keby sa neskvel tu Tvoj obraz, známy kríž, ktorý sme obsypali bolesťami…?" (J. Silan) Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.
sv.Terezka