Zachej.sk • kniha: E-kniha: Mobilizácia dobroty (Viliam Judák)
Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného ...
20.10.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VITAJTE NA NAŠEJ FARSKEJ STRÁNKE!

Priebežná ponuka testovania

Slovenský červený kríž a Mesto Topoľčany oznamujú občanom mesta a okresu Topoľčany, že od 18.11. 2020 je možnosť nechať sa dobrovoľne otestovať v Galérii mesta antigénovým testom (testovacie priestory sú vedľa predajne Spolku sv. Vojtecha - v budove Mestského úradu: Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany). Testovanie zabezpečuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža a  prebieha denne okrem nedele v čase od 8.00 do 16.30 hod. až do konca kalendárneho roka a je zadarmo. Testovať sa môže prísť ktokoľvek, bez akéhokoľvek odporúčania. Testovanie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré pociťujú príznaky respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, zvýšenú teplotu). Testovaním a získaním istoty o bezinfekčnosti sa zabráni prípadnému šíreniu vírusu. Prosíme ľudí obzvlášť o opatrnosť a zodpovednosť voči sebe, svojej rodine i ľuďom v okolí a v kostoloch. Ak niekto pociťuje príznaky ochorenia, odporúča sa buď sa dať otestovať alebo zostať doma v rámci 10 dňovej izolácie až do vyliečenia.

Vreckový kalendár pre teba po celý rok 2021 - Páter Frank MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC, náš nemocničný duchovný, pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po celý rok 2021. Máte možnosť si ho zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke:
MSC2021_PaterFrank.pdf Kto má záujem, je k dispozícii na zakúpenie pri Katolíckych novinách a jeho cena je 2,- €/kus. Pri väčšom odbere, prosíme, kontaktovať priamo pátra Franka.

Od pondelka budú platiť nové pravidlá, týkajú sa aj verejných bohoslužieb

Bratislava 13. novembra (TK KBS) Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Úmysly sv. omší na november 2020 - Topoľčany

Rozpis úmyslov sv. omší nájdete v detaile tohto článku.

Trnavská novéna 2020

V dňoch 13. – 21. novembra 2020 sa v Trnave uskutoční tradičná Trnavská novéna. V tomto roku 2020 je venovaná storočnici narodenia sv. Jána Pavla II. pápeža. Hlavní celebranti v jednotlivých dňoch budú viacerí slovenskí biskupi - osobitne v nedeľu 15.11. o 10.00 hod. náš nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ako napr. v sobotu 21.11. o 18.00 hod. i bývalý apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku arcibiskup J. Ex. Mons. Henryk Jozef Nowacki. Liturgické slávenia sa pre aktuálnu koronavírusovú pandémiu budú konať bez účasti verejnosti, ale budú vysielané v priamych prenosoch TV LUX a Rádia LUMEN. Srdečne vás k sledovaniu a modlitbe pozývame!

Možnosť podpory: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Oznam Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorý radi zverejňujeme: Drahí bratia a sestry, pri svätých omšiach 1.11.2020 sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok. Bohoslovci a predstavení seminára Vám ďakujú za všetky Vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.

MENOSLOVY KŇAZOV

V tomto neľahkom čase koronakrízy r. 2020 sa život miestami akoby zastavil. Popri tom, že tu máme opätovne na jeseň lockdown (obmedzenie) od kostola, sviatostí a duchovných dobier, predsa len, v niektorých prácach vo farnosti pokračujeme. Podarilo sa nám vymaľovať a obnoviť kanceláriu farského úradu, kde už bolo málo archívneho priestoru na odkladanie písomností (napr. máme uložené od roku 1970 všetky sobášne zápisnice a pod.). Rovnako pokračujeme v generálnej oprave organa na našej filiálke v Nemčiciach, ktorého dokončenie je plánované pred Vianocami 2020. A v tomto čase po niekoľko mesačnej práci sumarizácie, prepisov, bádaní a úpravách, dávame k dispozícii súpisy zoznamov kňazov, ktorí majú blízku spätosť s našou farnosťou. Sú zverejnené v sekcii Archív.

Biskupi znovu vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

Pre pandémiu bude možné získať "dušičkové" odpustky celý november

Vatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

Kvitnúci kaktus - (Na pamiatku sr. MUDr. Veroniky Theresie Ráckovej)

Počas môjho pastroračného pôsobenia vo Farnosti Bánov, mi pri jednej návšteve svojej rodnej obce a farnosti podarovala rehoľná sestra, misionárka a lekárka sr. Veronika Theresia Rácková, SSpS, malý kaktus. Bol zasadený v drobnom kvetináči. Za milý darček som sa úprimne poďakoval a položil som ho okennú parapetu pri bočnom farskom vchode. Pri príchode alebo odchode z tohto vchodu som prechádzal okolo tohto kaktusa. Vždy pri pohľade naň som si spomenul na rehoľnú sestričku Veroniku Theresiu, ktorá v tom čase pôsobila na misii v Južnom Sudáne. Tam sme ju aspoň z časti ako farnosť vtedy i finančne podporovali. Ba dokonca z jedného takéhoto nášho finančného príspevku v meste Yei (Južný Sudán) sa jej podarilo zriadiť malú pôrodnicu.
Musím sa však priznať, že o darovaný kaktus som sa moc nestaral. Možno i preto, že pôsobil tak drobno a nikdy neprejavoval, že by vedol. A tak i polievanie tohto kaktusu bolo len veľmi sporadické. Zhruba po dva a pol roka ma kaktus nesmierne prekvapil. Zrazu vykvitol. Vyhnal veľkú dlhú byľ a na jej vrchole bol krásny kvet. Bol som z toho úplne prekvapený, že napriek slabšej starostlivosti, kaktus takto krásne rozkvitol. A priznám sa, že kvitnúť kaktus som moc ani na vlastné oči nevidel. Kvitnúci kaktus som odfotil a fotografiu poslal mailom do Južného Sudánu sr. Veronike Theresii. To aby sa i ona potešila a zároveň som sa jej opätovne poďakoval za tento milý kvitnúci darček. Od tej doby som sa o kaktus už staral s oveľa väčšou pozornosťou. ...

Vďakyvzdanie za úrodu v Nemčiciach (27.9.2020)

Na jar v mnohých farnostiach tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sa konajú tzv. prosebné dni. Ľudia nielen v Božích chrámoch sa modlia a prosia o požehnanie siatin a novej úrody. Majú však vo zvyku vyjsť do polí, chotárov a viníc, aby tam pri kríži, kaplnke alebo soche svätca prosili spoločne za tento úmysel. Spolu s nimi kňaz na všetky štyri svetové strany symbolicky požehnáva všetky polia, záhrady, vinice a ovocné sady. A potom nastávajú neľahké práce starostlivosti o novú úrodu. Práca, námaha, pot tváre a mozoľnaté ruky sú korunové, keď prichádza nová úroda. Zabudne sa na všetky tie strádania a je tu potecha z darovanej novej úrody. Tá sa pretaví do mnohých dobrôt a chutí, ktoré sa z týchto produktov vytvoria. Ale tak ako sme na jar prosili, pri obdarovaní sa patrí rovnako na jeseň ďakovať.

Mariánska púť 2020 + videozáznamy

V dňoch 3.-6. septembra 2020 sa uskutočnila tradičná mariánska púť k milostivej soche Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je vznešene uchovávaná v mariánskej svätyni Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Tento chrám bol minulý rok 2019 slávnostne duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. A pred krátkym časom bol náš kostol poctený udelením dekrétu Svätej Stolice (Vatikánu) o možnosti vo významné sviatočné dni počas roka získať v ňom za vymenovaných podmienok úplne odpustky (originál dekrétu i jeho slovenský preklad je možné si pozrieť na našej farskej webovej stránke: www.topolcany.fara.sk).
Aj v tomto roku poctili našu mariánsku púť svojou osobnou účasťou významné osobnosti duchovného a náboženského života. Z liturgického slávenia sv. omše, ktorú slúžili počas púte, sme spravili spolu s ich kázňami amatérske video záznamy. Tieto videozáznamy ponúkame teraz širokej verejnosti k zhliadnutiu. Je to v tomto čase koronakrízy a núdzového stavu náš mediálny príspevok, keďže účasť v kostoloch na sv. omšiach je nateraz počtom najviac 50 ľudí obmedzená. Máme totiž nádej, že viacerí ľudia budú zvlášť v tomto období vyhľadávať takéto náboženské programy. Tu je teda prehľad videozáznamov slávenia sv. omší počas mariánskej púte 2020 v Topoľčanoch. Ku každému je zverejnený samostatný link v detaile tohto článku.

Nové vápencové schody pod sochu sv. Antona Paduánskeho

Pri bočnom vchode (za sakristiou) po ľavej strane nášho farského kostola v Topoľčanoch na hlavnom námestí prebiehajú postupne renovačné práce obnovy sochy sv. Antona Paduánskeho. Ako sa v letných mesiacoch odstránili pôvodné betónové schody, ktoré tam boli, vytvorila sa na danom mieste betónová základňa. Tá sa mierne linkami strán aj pootočila a upravila, aby oveľa viac bola súbežná s bočnou líniou kostola. A v tomto čase na túto základňu boli inštalované nové schody - kresané z vápenca z Českej republiky, pre ktoré sa to všetko robilo. Majú totiž v konečnom pohľade oveľa viac byť zosúladené s vápencovým podstavcom a sochou sv. Antona Paduánskeho, ktoré majú byť osadené na vrchol schodov. Tieto dve najťažšie časti sa budú potom inštalovať ťažkou vysokozdvižnou technikou. Máme však nádej, že ako práce postupne prebiehajú, že tak ich aj s pomocou Božou do konca tohto kalendárneho roka úspešne dokončíme.

4. ročník Nitrianskej animátorskej školy

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Katolícke biblické dielo spustilo novú aplikáciu - Liturgické čítania

Bratislava 21. augusta (TK KBS) Katolícke biblické dielo na Slovensku v týchto dňoch spustilo aplikáciu „Liturgické čítania“. Aplikácia je určená najmä pre katolíkov, ktorí chcú mať rýchly prístup ku aktuálnym liturgickým textom čítaných počas bohoslužieb. Je dobrou pomôckou k rozjímaniu nad biblickým liturgickým textom a príprave na sväté omšu. Je určená nielen kňazom a lektorom, ale všetkým veriacim, ktorí chcú mať väčší duchovný úžitok z bohoslužby slova vo svätej omši.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Hovoriť znamená deliť sa. Počúvať znamená milovať.
Neznámy autor