PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

ŽEHNAJÚCA MODLITBA RODIČA ZA SVOJE DIEŤA (SVOJE DETI)

Je dobré pre budúcnosť svojich detí, keď sa rodičia modlia za svoje dieťa. Možností je veľmi veľa. Dávame vám do ponuky modlitbu, ktorá je sama o sebe "silná". Oporúčame ju nielen matkám a otcom (poprípade sa ju spoločne modlievať), ale i krstným a starým rodičom.
Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje dieťa/deti a požehnaj ho. Prosím Ťa, zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy. Prikry ho svojou krvou a chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia jeho srdca. Osloboď ho od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ho na cestách. Pane Ježišu, v Tvojom mene mu žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ho v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ho šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ho v Tvojom mene, aby bolo zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišlo do neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri ňom a že ho žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa ku nemu správal s tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Amen. 
Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote, nie podľa našej predstavy, ale podľa tvojej múdrosti a lásky. Amen.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Gustáv Kotlár vo veku: 71 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.