VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ SVÄTÉHO DON BOSCA

Riaditeľstvo CZŠ svätého Don Bosca na sídlisku Juh oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2014/2015 sa bude konať od stredy 15. januára na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 7:30 h do 15:30 h. www.zsdonbosca.sk
Pre školu neplatí rajonizácia, takže do školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i okolitých obcí. To isté platí aj pre rodičov starších žiakov, ktorí by mali záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov. ZŠ sv. Don Bosca je otvorená všetkým deťom a ich rodičom a ponúka im príjemné, zdravé a bezpečné prostredie.

Škola vzdeláva a vychováva podľa princípov kresťanského humanizmu. Výsledky práce školy boli hodnotené Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO – v Nitrianskom kraji škola obsadila 4. miesto a v okrese Topoľčany obsadila 1. miesto. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 – žiaci školy majú dlhodobo najlepšie výsledky zo všetkých škôl v okrese Topoľčany.

Bližšie informácie môžete získať pri osobnej návšteve školy, vonku na našej nástenke a na webovej stránke školy www.zsdonbosca.sk.

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi tu na zemi.
sv. František Saleský
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla