VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

ZÁPIS PRVÁKOV

Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu (sídlisko Juh) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 15. januára 2010 na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre školu neplatí rajonizácia.

     Rodičia starších žiakov, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov, môžu tak urobiť denne na riaditeľstve ZŠ sv. Don Bosca vo vyššie uvedených hodinách.      

V čase mimo vyučovania okrem rozvinutej krúžkovej činnosti môžu žiaci v popoludňajších hodinách navštevovať i výtvarný, hudobný a literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy sv. Lukáša. Táto umelecká škola zabezpečuje vzdelávanie v uvedených umeleckých odboroch v priestoroch cirkevnej základnej školy.

 

Bližšie informácie môžete získať na oznamovacej tabuli pred kostolom a na www.zsdonbosca.sk

Telefón: 038/53 271 80

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.