KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ZÁPIS PRVÁKOV

Riaditeľstvo cirkevnej Základnej školy sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu (sídlisko Juh) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 15. januára 2010 na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre školu neplatí rajonizácia.

     Rodičia starších žiakov, ktorí majú záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov, môžu tak urobiť denne na riaditeľstve ZŠ sv. Don Bosca vo vyššie uvedených hodinách.      

V čase mimo vyučovania okrem rozvinutej krúžkovej činnosti môžu žiaci v popoludňajších hodinách navštevovať i výtvarný, hudobný a literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy sv. Lukáša. Táto umelecká škola zabezpečuje vzdelávanie v uvedených umeleckých odboroch v priestoroch cirkevnej základnej školy.

 

Bližšie informácie môžete získať na oznamovacej tabuli pred kostolom a na www.zsdonbosca.sk

Telefón: 038/53 271 80

 


KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čakať sa obyčajne naučíme až vtedy, keď už nemáme na čo čakať...
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.