KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

VRECKOVÝ KALENDÁR PRE TEBA PO CELY ROK 2017 - PÁTER FRANK MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC náš nemocničný duchovný pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po cely rok 2017. Budete si ho môcť zakúpiť vo farskom kostole v sakristii, resp. v nemocničnej kaplnke za cenu 2,-EUR za kus. Máte možnosť si ho aj zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke:
MSC_2017__24_10_2016.pdf
Taktiež aj program z Lukovho dvora z NR od spolubratov a sestier.
DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc
Kalendár:  MSC_2017__24_10_2016.pdf

pre teba – 2017
Vydal LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, pre verejnosť a Rodinu pátra Chevaliera MSC na Slovensku (Rím. kat. cirkev) – info na obálke a na s. 1 – 29 a 136, www.misionari.sk, www.luc.sk

Zostavili: páter Frank Vandegehuchte MSC (celkovo), Mgr. Valéria Nagyová, laička MSC (s. 18 – 21, lektorovala), Ondrej Halás (lektoroval v Lúči), Marta Zboranová, laička MSC (logo s. 1 a myšlienky na každý týždeň), veriaci farnosti Topoľčian (fotografie s. 6 a 12), pátri MSC a sestry v Nitre (program Lukovho dvora), dp. Daniel Dian (liturgia, lektoroval úplné odpustky a kalendárium), Slovo medzi nami (liturgia a kalendárium), (28. 5. – www), akad. mal. Barbara Neumannová (grafické vyhotovenie).

Program z Lukovho dvora:  DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čakať sa obyčajne naučíme až vtedy, keď už nemáme na čo čakať...
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.