VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

VRECKOVÝ KALENDÁR PRE TEBA PO CELY ROK 2017 - PÁTER FRANK MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC náš nemocničný duchovný pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po cely rok 2017. Budete si ho môcť zakúpiť vo farskom kostole v sakristii, resp. v nemocničnej kaplnke za cenu 2,-EUR za kus. Máte možnosť si ho aj zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke:
MSC_2017__24_10_2016.pdf
Taktiež aj program z Lukovho dvora z NR od spolubratov a sestier.
DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc
Kalendár:  MSC_2017__24_10_2016.pdf

pre teba – 2017
Vydal LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, pre verejnosť a Rodinu pátra Chevaliera MSC na Slovensku (Rím. kat. cirkev) – info na obálke a na s. 1 – 29 a 136, www.misionari.sk, www.luc.sk

Zostavili: páter Frank Vandegehuchte MSC (celkovo), Mgr. Valéria Nagyová, laička MSC (s. 18 – 21, lektorovala), Ondrej Halás (lektoroval v Lúči), Marta Zboranová, laička MSC (logo s. 1 a myšlienky na každý týždeň), veriaci farnosti Topoľčian (fotografie s. 6 a 12), pátri MSC a sestry v Nitre (program Lukovho dvora), dp. Daniel Dian (liturgia, lektoroval úplné odpustky a kalendárium), Slovo medzi nami (liturgia a kalendárium), (28. 5. – www), akad. mal. Barbara Neumannová (grafické vyhotovenie).

Program z Lukovho dvora:  DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.