PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

VRECKOVÝ KALENDÁR PRE TEBA PO CELY ROK 2017 - PÁTER FRANK MSC

Páter Frank Vandegehuchte MSC náš nemocničný duchovný pripravil pre nás vreckový kalendár s názvom pre teba po cely rok 2017. Budete si ho môcť zakúpiť vo farskom kostole v sakristii, resp. v nemocničnej kaplnke za cenu 2,-EUR za kus. Máte možnosť si ho aj zadarmo stiahnuť v elektronickej forme na uvedenej linke:
MSC_2017__24_10_2016.pdf
Taktiež aj program z Lukovho dvora z NR od spolubratov a sestier.
DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc
Kalendár:  MSC_2017__24_10_2016.pdf

pre teba – 2017
Vydal LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, pre verejnosť a Rodinu pátra Chevaliera MSC na Slovensku (Rím. kat. cirkev) – info na obálke a na s. 1 – 29 a 136, www.misionari.sk, www.luc.sk

Zostavili: páter Frank Vandegehuchte MSC (celkovo), Mgr. Valéria Nagyová, laička MSC (s. 18 – 21, lektorovala), Ondrej Halás (lektoroval v Lúči), Marta Zboranová, laička MSC (logo s. 1 a myšlienky na každý týždeň), veriaci farnosti Topoľčian (fotografie s. 6 a 12), pátri MSC a sestry v Nitre (program Lukovho dvora), dp. Daniel Dian (liturgia, lektoroval úplné odpustky a kalendárium), Slovo medzi nami (liturgia a kalendárium), (28. 5. – www), akad. mal. Barbara Neumannová (grafické vyhotovenie).

Program z Lukovho dvora:  DSJ 2017- verzia 051016 OK.doc

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najbiednejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme neodporovali Božiemu pôsobeniu.
Sv. Faustína I.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Dominik Kotešovský
Michal Macejka