PRAJEM SI

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov. Všetko, čo má prísť, príde v pravý čas. Len ver!
15. September 2017

KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

UČITEĽ, DOBRE JE NÁM TU

Vatikán (28. februára, RV) - Benedikt XVI. sa pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim týmito slovami:
Drahí bratia a sestry!
Včera sa tu v Apoštolskom paláci skončili duchovné cvičenia. Ako zvyčajne konajú sa na začiatku Pôstneho obdobia vo Vatikáne. S mojimi spolupracovníkmi z rímskej kurie sme strávili dni meditácií a intenzívnej modlitby, uvažujúc nad kňazským povolaním v Roku kňazov, ktorý Cirkev oslavuje. Ďakujem všetkým, ktorí nám boli duchovne blízko.

V liturgii tejto Druhej pôstnej nedele dominuje udalosť Premenenia, kde v evanjeliu podľa Matúša bezprostredne nasleduje volanie Majstra: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma" (Lk 9, 23). Táto mimoriadna udalosť je povzbudením k nasledovaniu Ježiša.

Lukáš nehovorí o Premenení, ale popisuje ako sa to stalo prostredníctvom dvoch prvkov: Ježišova tvár, ktorá sa mení a jeho odev, ktorý oslnivo zbelie, za prítomnosti Mojžiša a Eliáša, symbolov Zákona a Prorokov. Traja učeníci, ktorí boli svedkami scény, sú však premožení spánkom: je to postoj tých, ktorí napriek tomu, že sú divákmi Božích zázrakov, nechápu. Iba boj proti spánku, ktorí ich premáha, umožňuje Petrovi, Jakubovi a Jánovi "uzrieť" Ježišovu slávu. Rytmus sa zintenzívňuje: zatiaľ čo Mojžiš a Eliáš sa vzdiaľujú od Majstra, Peter hovorí a počas toho oblak zahaľuje svojím tieňom jeho a ostatných učeníkov. Oblak , ktorý zahaľuje, zároveň zjavuje Božiu slávu, ako to bolo v prípade putujúceho ľudu na púšti. Oči už nemôžu vidieť, ale uši môžu počuť hlas, ktorý sa z oblaku ozýva: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ (Lk 9,35).
Teraz už učeníci nestoja pred premenenou tvárou, ani vybieleným odevom, ani oblakom, ktorý zjavuje Božiu prítomnosť. Pred ich zrakom je sám Ježiš (v. 36). Ježiš je sám pred svojím Otcom, modlí sa a zároveň je „sám Ježiš“ všetkým tým, čo je dané učeníkom a Cirkvi všetkých čias, a čo musí na ceste stačiť. On je jediným hlasom, ktorý je potrebné počúvať; jediným, ktorého treba nasledovať. On vystúpi do Jeruzalema, aby daroval život a jedného dňa „pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu“ (Flp 3,21).

„Učiteľ, dobre je nám tu“ (Lk 9,33) – to je extatické Petrovo vyjadrenie, ktoré sa často podobá našej túžbe, pri stretnutí s útechou Pána. Premenenie nám však pripomína, že radosti, ktoré Boh v tomto živote rozsieva, nie sú ciele, ale iba svetlá, ktoré nám rozdáva v priebehu pozemského putovania, aby bol „Ježiš sám“ našim Zákonom a jeho Slovo kritériom, ktoré riadi našu existenciu.

V tomto pôstnom období pozývam všetkých vytrvalo meditovať nad evanjeliom. Okrem toho povzbudzujem, aby pastieri v tomto Roku kňazov „boli skutočne preniknutí Božím slovom, naozaj ho poznali a milovali ho do takej miery, že im bude dávať život a formovať ich zmýšľanie ” (Homília pri svätení olejov, 9. apríla 2009). Panna Maria, nech nám pomáha intenzívne prežívať momenty nášho stretnutia s Pánom, aby sme ho mohli každý deň s radosťou nasledovať. Obráťme k nej náš pohľad vzývajúc ju modlitbou Anjel Pána.
( TK KBS, RV pd; pz )

Evanjelium - Druhá pôstna nedeľa.
KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Veriť často znamená: zatvoriť oči a padať.
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
POKRSTÍME:
Kristián Cabaj
Oliver Pánik
Jakub Pospíšil
Olívia Siváková
Mathias Varga
ROZLÚČIME SA S:
Margita Hubáčeková vo veku: 83 rokov.
Janka Dragulová vo veku: 34 rokov.
Beáta Uras vo veku: 42 rokov.
Štefan Medek vo veku: 65 rokov.
Juraj Svitok vo veku: 81 rokov.
František Kováčik vo veku: 58 rokov.
Mária Chudá vo veku: 86 rokov.