KEĎ SA S MAMOU ROZÍDETE…

Včera sa ma opýtala dcéra: „Oci, a keď sa rozídete s mamou, kto si nechá dve deti...
16. Máj 2017

VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

TRI BOŽSKÉ OSOBY, TRI DARY, TRAJA KRÁLI

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci, neskôr považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci a neskôr boli považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Myrha bola kedysi veľmi drahá, mala hodnotu zlata. Vzťahuje sa na ňu veľmi veľa historických vysvetlení. Je symbolom Zeme a moslimovia veria, že myrha pochádza z Mekky a preto je svätá. V kresťanstve môžeme veľmi často s myrhou vidieť Máriu Magdalénu. Často sa používa aj ako prísada ku kadidlu.

V súčasnosti sa na mnohých miestach sveta, ale i Slovenska zachovávajú zvyky vzťahujúce sa na príchod Troch kráľov. Vianocami naladené príbytky navštevujú prevlečení chlapci, kňaz a miništranti. Do príbytkov prinášajú veselosť, ale i posolstvo narodenia Pána. Tradičným zvykom býva, keď kňaz napíše na dvere výraz v tvare C+M+B, čo znamená Christus mansionem benedicat - Boh nech žehná tento dom. Sprievodní koledníci spestrujú svoj príchod scénkou o Troch kráľoch a sviatočnými piesňami.

 (ez) 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Čakať sa obyčajne naučíme až vtedy, keď už nemáme na čo čakať...
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Marcel Šimun a Simona Domanická
Boris Dobrovič a Miriam Blinková
ROZLÚČIME SA S:
Amália Tomanová vo veku: 92 rokov.
Piotr Jósef Duda vo veku: 51 rokov.