VIDIEŤ BOHA

V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ,ktorý...
08. Apríl 2017

PÔST...ZNAMENÁ HLADOVAŤ?

Otec išiel s deťmi na prechádzku a stretli svojho duchovného otca. Juraj s Helenkou sa naháňali...
19. Marec 2017

ALIKE

Čím skôr si uvedomíme, že žijeme len raz, tým skôr začneme skutočne žiť!
08. Január 2017

TRI BOŽSKÉ OSOBY, TRI DARY, TRAJA KRÁLI

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci, neskôr považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Kto sú vlastne traja králi? Podľa legiend to boli mudrci a neskôr boli považovaní za svätcov z ďalekého Východu. Podľa historických predpokladov boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša, v jediného Spasiteľa ľudstva. K Ježišovi ich viedla žiarivá Betlehemská hviezda a viera v jediného Božieho Syna, ktorá sa zastavila nad malou betlehemskou maštaľou, kde sa narodil malý Ježiško. Mudrci mu vzdali poklonu a darovali dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Myrha bola kedysi veľmi drahá, mala hodnotu zlata. Vzťahuje sa na ňu veľmi veľa historických vysvetlení. Je symbolom Zeme a moslimovia veria, že myrha pochádza z Mekky a preto je svätá. V kresťanstve môžeme veľmi často s myrhou vidieť Máriu Magdalénu. Často sa používa aj ako prísada ku kadidlu.

V súčasnosti sa na mnohých miestach sveta, ale i Slovenska zachovávajú zvyky vzťahujúce sa na príchod Troch kráľov. Vianocami naladené príbytky navštevujú prevlečení chlapci, kňaz a miništranti. Do príbytkov prinášajú veselosť, ale i posolstvo narodenia Pána. Tradičným zvykom býva, keď kňaz napíše na dvere výraz v tvare C+M+B, čo znamená Christus mansionem benedicat - Boh nech žehná tento dom. Sprievodní koledníci spestrujú svoj príchod scénkou o Troch kráľoch a sviatočnými piesňami.

 (ez) 

KONTAKT

Farský úrad:
Tel. 038 / 53 263 02
e-mail: topfara@centrum.sk

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pozerajme sa na ľudí očami lásky....pozerajme sa tak, akoby sa na nás pozeral Boh. ♥
PRIHLÁSENIE
zobraziť znaky hesla
UZATVORIA SV. MANŽELSTVA:
Peter Gábor a Lucia Krajčovičová
ROZLÚČIME SA S:
Jozef Mikuš vo veku: 66 rokov.